Møde nr. 19 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: fredag den 26. februar 2016
Mødetidspunkt: kl. 10.00
Sted: Vær. 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3452 (miljø - miljødel) den 4. marts 2016

Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren


2.

Rådsmøde nr. 3451 (konkurrenceevne) den 29. februar 2016

Forelæggelse ved erhvervs- og vækstministeren


3.

Rådsmøde nr. 3452 (miljø - klimadel) den 4. marts 2016

Forelæggelse ved energi-, forsynings- og klimaministeren


L
4.

Drøftelse af evt. brev til kommissær Jonathan Hill vedr. nye regler for finansielle institutioner og det danske realkreditsystem


L
5.

Evt. fastlæggelse af tidsplan for B 48 (gennemførelse af initiativerne i planen "Dansk velfærd i Europa") (DF m.fl.)


L
6.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1 - 3 nævnte møder
2.

Cirkulær økonomi – affaldspakken


b.

Ændring af direktiv 1999/31/EF om deponering af affald

- Politisk drøftelse

KOM (2015) 0594


d.

Ændring af direktiv 2000/53/EC om udrangerede køretøjer, direktiv 2006/66/EC om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr

- Politisk drøftelse

KOM (2015) 0593


5.

Eventuelt


6.

Siden sidst


Alle punkter hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort.
1.

Konkurrenceevnetjek: Økonomisk udvikling og integration af konkurrenceevnen på tværs af alle politikområde

- Præsentation fra Kommissionen - Udveksling af synspunkter


3.

Stålindustrien: Opfølgning på det ekstraordinære konkurrenceevnerådsmøde den 9. november 2015 og højniveaugruppen om energiintensive industrier den 15. februar 2016

- Forelæggelse ved Kommissionen og formandskabet - Udveksling af synspunkter


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1, 3 og 5 hører under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort. Dagsordenspunkt 2 hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort og dagsordenspunkt 4 hører under Finansministeriets ressort.Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik