Møde nr. 28 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: fredag den 15. april 2016
Mødetidspunkt: Kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3460 (udenrigsanliggender) den 18. april 2016

Forelæggelse ved udenrigsministeren


2.

Rådsmøde nr. 3460 (udenrigsanliggender – forsvar) den 19. april 2016

Forelæggelse ved udenrigsministeren


3.

Årlig handelspolitisk orientering

Forelæggelse ved udenrigsministeren


FO
4.

Rådsmøde nr. 3461 (retlige og indre anliggender) den 21. april 2016

Forelæggelse ved udlændinge-, integrations- og boligministeren

L
8.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1-2 og 4 nævnte møder


Note: Medlemmerne af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget er inviteret til at deltage under punkt 4 på dagsordenen
a.

Kommissionens meddelelse ”Bedre og mere intelligente informationssystemer med henblik på grænseforvaltning og sikkerhed

- Politisk drøftelse

KOM (2016) 0205


b.

Intelligente grænser pakken:

- Politisk drøftelse


I.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem (EES) til registrering af ind- og udrejseoplysninger om tredjelandsstatsborgere, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser, samt afslag på indrejse og fastsættelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EF) 767/2008 og forordning (EU) 1077/2011

KOM (2016) 0194


II.

Forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 399/2016 (Schengen-grænsekodeks), hvad angår anvendelse af ind- og udrejsesystemet.

KOM (2016) 0196


4.

(Evt.) Reform af det fælles europæiske asylsystem: Kommissionens meddelelse "Reform af det fælles europæiske asylsystem og fremme af lovlige migrationsveje"

- Udveksling af synspunkter

KOM (2016) 0197


5.

Databaser: Systematisk tilførsel af data og konsistent anvendelse af Europæiske og internationale databaser

- Udveksling af synspunkter


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1-4 hører under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets ressort. Dagsordenspunkt 5 hører under Justitsministeriets ressort


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik