Finansudvalget 2016-17
Aktstk. 11 § 28 Spørgsmål 1
Offentligt
1686007_0001.png
Finansudvalget
Til:
Dato:
Transport- og bygningsministeren
10. november 2016
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
Aktstk. 11
Aktstykke om finansielle transaktioner i Fjordforbindelsen Frederikssund
Spørgsmål 1
Vil ministeren uddybe, hvorfor en fastlåsning af renteniveau i en 40-årig perio-
de kræver brug af renteswaps, om fastlåsningen af renteniveauet kan opnås
på en anden måde end renteswap og hvorvidt (og i hvilke situationer) brugen
af renteswap risikerer at føre til højere udgifter for staten?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Josephine Fock (ALT).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Josephine.Fock@ft.dk og til
lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Ole Birk Olesen
formand
1/1