Europaudvalget 2016-17
EUU Alm.del Spørgsmål 192
Offentligt
1791044_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Beskæftigelsesministeren
21. september 2017
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
EUU alm. del
Spørgsmål 192
Vil ministeren redegøre for, hvilken betydning, isoleret set, en lovbestemt mi-
nimumsløn, som udgør 60 pct. af medianindkomsten i Danmark, vil få i forhold
til antallet af udenlandske arbejdstagere i Danmark?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jan E. Jørgensen (V).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Jan.E@ft.dk og til lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Erik Christensen
formand
Kopi til udenrigsministeren
1/1