Europaudvalget 2016-17
EUU Alm.del
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
Telex 31292 ETR DK
Telegram adr. Etrangeres
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Journalnummer
1
2017-108
EKN
18. oktober 2017
SVAR PÅ UDVALGSSPØRGSMÅL
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Beskæftigel-
sesministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 192 ad EUU alm. del af 21.
september 2017 vedrørende minimumsløn.
Anders Samuelsen