Retsudvalget 2016-17
KOM (2013) 0173 Bilag 17
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Sagsnummer
4
2016-282
EKN
13. december 2016
FAKTAARK
EUROPOL
I forlængelse af justitsministerens orientering d.d. om fremtidig dansk
tilknytning til Europol fremsendes hermed de på mødet omdelte fakta-
ark.
Anders Samuelsen