Retsudvalget 2016-17
KOM (2013) 0173 Bilag 17
Offentligt
1701950_0001.png
Faktaark
Operativ adgang til Europols databaser
Nedenfor fremgår, hvordan den operative adgang til Europols databaser vil være i praksis efter
den skitserede aftale sammenlignet med i dag.
Tabel 1. Informationsudveksling i dag og efter den skitserede aftale
I dag
INFORMATIONSUDVEKSLING
Adgang til akutte søgninger i Europol
Informationssystem (EIS)
Mulighed for, at den enkelte patrulje
kan kontakte Rigspolitiet, som kan
slå op i EIS
Rigspolitiet kan foretage batchsøg-
ninger i EIS på f.eks. alle ikke herbo-
ende udlændinge, der inden for de
sidste 24 timer har været i kontakt
med politiet og er blevet registreret
som sigtet, mistænkt eller asylansø-
gere
Mulighed for, at den enkelte patrulje
kan kontakte en dedikeret Europol-
ansat, som kan slå op i EIS
Rigspolitiet vil kunne bede en dedike-
ret Europol-ansat om at foretage
batchsøgninger i EIS på f.eks. alle
ikke herboende udlændinge, der
inden for de sidste 24 timer har været
i kontakt med politiet og er blevet
registreret som sigtet, mistænkt eller
asylansøgere
Skitseret aftale mellem
Danmark og Europol
Adgang til batchsøgninger (massesøg-
ninger, hvor f.eks. identitetsoplysninger
på mange personer søges op mod EIS
ved én søgning)
Adgang til oplysninger i analysedataba-
serne
Dansk politi kan rette henvendelse til Europol
og anmode om oplysninger
Figur 1. Illustration af muligheden for adgang til Europols informationssystem (EIS)
EUROPOL
24/7
I dag
EUROPOL
24/7
Efter den skitse-
rede aftale