Retsudvalget 2016-17
KOM (2013) 0173 Bilag 17
Offentligt
1701953_0001.png
Standardprocedure for indgåelse af en tredjelandsaftale
Optagelse af Danmark på listen over tredjelande, som Europol indgår samarbejdsaftaler med
1
STYRELSESRÅDET
2
RÅDET
Fremsætter forslag om, at DK optages på listen over tredjelande,
som Europol skal indgå samarbejdsaftaler med, og om ændring
af definitionen af tredjelande
Foretager høring af
Europa-Parlamentet
Høringsfrist på 3
mdr., som kan
forkortes, hvis der
er enighed om det
5
4
3
RÅDET
EUROPA
-
PARLAMENTET
§
Hermed foreligger grundlaget for, at
forhandlinger kan indledes mellem
Europol og Danmark.
Træffer afgørelse med
kvalificeret flertal
Afgiver høringssvar
Indgåelse af aftale mellem Danmark og Europol
6
STYRELSESRÅDET
7
Vurderer, om Europols
direktør skal indlede
forhandlinger
DEN FÆLLES
KONTROLINSTANS
8
STYRELSESRÅDET
9
DIREKTØR
Indhentelse af udtalelse
fra Den Fælles
Kontrolinstans
Beslutter, om Europols
direktør skal indlede
forhandlinger
Europols direktør
indleder forhandlinger
12
STYRELSESRÅDET
11
DIREKTØR
10
Danmark
forhandler med
Europols direktør
Godkender udkast til
aftale
Forelægger udkast til
aftale for Europols
Styrelsesråd
13
RÅDET
14
STYRELSESRÅDET
15
RÅDET
Udkast til aftale
forelægges og behandles
i Rådet
Rådet indhenter udtalelse
fra Europols Styrelsesråd
Foretager høring af
Europa-Parlamentet
Høringsfrist på 3
mdr., som kan
forkortes, hvis der
er enighed om det
17
RÅDET
16
EUROPA
-
PARLAMENTET
Træffer afgørelse med
kvalificeret flertal
Afgiver høringssvar
18
Aftale indgås mellem Danmark og
Europol
EUROPOL
Europol:
Agentur for EU’s politisamarbejde.
Europols direktør:
Europol ledes af en direktør. Direktøren er bl.a.
ansvarlig for udførelsen af de opgaver, som er tildelt Europol.
Direktøren står til ansvar over for Styrelsesrådet.
Styrelsesrådet:
Europols bestyrelse. Består af en repræsentant fra
hver medlemsstat og en repræsentant fra Kommissionen.
Den Fælles Kontrolinstans:
En uafhængig fælles kontrolinstans, som
har til opgave at overvåge Europols virksomhed for at sikre, at
registrerede personers rettigheder ikke krænkes, og at kontrollere, at
videregivelsen af oplysninger fra Europol er lovlig.
Europæiske aktører
Rådet:
Rådet udøver sammen med Europa-
Parlamentet den lovgivende funktion i EU. Rådet
består af ministrene fra EU’s medlemsstater.
Europa-Parlamentet:
Europa-Parlamentet
udøver sammen med Rådet den lovgivende
funktion i EU. Europa-Parlamentet består af
folkevalgte politikere fra EU’s medlemsstater. Der
er 751 medlemmer, herunder 13 danske.