Europaudvalget 2016-17
KOM (2016) 0605 Bilag 2
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Sagsnummer
1
2017-108
EKN
6. juni 2017
SAMLENOTAT
Revision af EU’s finansforordning og ændring af 15 sektor-
retsakter
Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg den 14. juni
2017 vedlægges Finansministeriets samlenotat vedrørende revision
af EU’s finansforordning og ændring af 15 sektorretsakter, KOM
(2016) 0605.
Anders Samuelsen