Europaudvalget 2016-17
KOM (2016) 0731 Bilag 1
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Bilag
1
Sagsnummer
2017-108
Kontor
EKN
3. marts 2017
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT
Oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetil-
ladelse (ETIAS)
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Udlændinge-
og Integrationsministeriets grund- og nærhedsnotat vedrørende forslag
til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-
system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om
ændring af forordning (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU)
2016/794 og (EU) 2016/1624, KOM(2016) 0731.
Anders Samuelsen