Europaudvalget 2016-17
KOM (2016) 0854 Bilag 1
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Sagsnummer
1
2017-108
EKN
8. februar 2017
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT
Kreditinstitutter og investeringsselskaber
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Erhvervsmi-
nisteriets grund- og nærhedsnotat vedrørende Kommissionens forslag til
ændring af forordning om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og in-
vesteringsselskaber (CRR) og direktiv om adgang til at udøve virksom-
hed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investerings-
selskaber (CRD IV), KOM(2016) 0850 og KOM(2016) 0854.
Anders Samuelsen