Europaudvalget 2016-17
KOM (2016) 0862 Bilag 1
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Bilag
1
Sagsnummer
2016-282
Kontor
EKN
20. december 2016
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT
”Elforsyningssikkerhedsdirektivet”
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Energi-, For-
synings- og Klimaministeriets grund- og nærhedsnotat om forslag til Eu-
ropa-Parlamentets og Rådets forordning om beredskab i elsektoren og
om ophævelse af direktiv 2005/89/EF (elforsyningssikkerhedsdirekti-
vet), KOM (2016) 0862.
Anders Samuelsen