Europaudvalget 2016
KOM (2016) 0008
Offentligt
1591644_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 22.1.2016
COM(2016) 8 final
ANNEX 4 – PART 1/3
BILAG
til
Forslag til Rådets afgørelse
om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale
mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA-
landene på den anden side
DA
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591644_0002.png
BILAG
BILAG III: Mozambiques told på varer med oprindelse i EU - del 1
BILAG III
MOZAMBIQUES TOLD PÅ VARER MED OPRINDELSE I EU
DEL I
GENERELLE BEMÆRKNINGER
1.
Indrømmelsen i dette bilag finder anvendelse fra aftalens ikrafttrædelsesdato, jf.
artikel 113, stk. 2, eller den relevante dato for den midlertidige anvendelse af denne
aftale, jf. artikel 113, stk. 4, alt efter hvilken dato der er den første, for varer med
oprindelse i EU fremlagt til toldbehandling i Mozambique.
AFDELING A
AFSKAFFELSE AF TOLD
2.
Følgende afviklingskategorier finder anvendelse på afskaffelsen af told i
Mozambique i medfør af artikel 25, stk. 2:
a)
told på varer med oprindelsesstatus, der er opført som henhørende under
afviklingskategori "A" i Mozambiques toldafviklingsplan, afskaffes på den i
punkt 1 i dette bilag omhandlede dato
told på varer med oprindelsesstatus, der er opført som henhørende under
afviklingskategori "B" (B1, B21 og B22) i Mozambiques toldafviklingsplan,
afskaffes gradvist fem (5) år efter den i punkt 1 i dette bilag omhandlede dato
efter følgende bestemmelser:
i)
Kategori "B1"
to (2) år efter den i punkt 1 i dette bilag omhandlede dato reduceres
alle toldsatser til 75 procent af basistoldsatsen
tre (3) år efter den i punkt 1 i dette bilag omhandlede dato
reduceres alle toldsatser yderligere til 50 procent af basistoldsatsen
fire (4) år efter den i punkt 1 i dette bilag omhandlede dato
reduceres alle toldsatser yderligere til 25 procent af basistoldsatsen,
og
fem (5) år efter den i punkt 1 i dette bilag omhandlede dato
afskaffes tolden.
to (2) år efter den i punkt 1 i dette bilag omhandlede dato,
reduceres alle toldsatser til 66,6 procent af basistoldsatsen
fire (4) år efter den i punkt 1 i dette bilag omhandlede dato
reduceres alle toldsatser yderligere til 33,3 procent af
basistoldsatsen, og
fem (5) år efter den i punkt 1 i dette bilag omhandlede dato
afskaffes tolden.
b)
ii)
Kategori "B21"
iii)
Kategori "B22"
DA
2
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
tre (3) år efter den i punkt 1 i dette bilag omhandlede dato
reduceres alle toldsatser til 50 procent af basistoldsatsen
fire (4) år efter den i punkt 1 i dette bilag omhandlede dato
reduceres alle toldsatser yderligere til 40 procent af basistoldsatsen,
og
fem (5) år efter den i punkt 1 i dette bilag omhandlede dato
afskaffes tolden.
c)
told på varer med oprindelsesstatus, der er opført som henhørende under
afviklingskategori "C" (C1, C21, C22 og C23) i Mozambiques
toldafviklingsplan, afskaffes gradvist ti (10) år efter den i punkt 1 i dette bilag
omhandlede dato efter følgende bestemmelser:
i)
Kategori "C1"
seks (6) år efter den i punkt 1 i dette bilag omhandlede dato
reduceres alle toldsatser til 75 procent af basistoldsatsen
syv (7) år efter den i punkt 1 i dette bilag omhandlede dato
reduceres alle toldsatser yderligere til 50 procent af basistoldsatsen
otte (8) år efter den i punkt 1 i dette bilag omhandlede dato
reduceres alle toldsatser yderligere til 25 procent af basistoldsatsen
ni (9) år efter den i punkt 1 i dette bilag omhandlede dato,
reduceres alle toldsatser yderligere til 12,5 procent af
basistoldsatsen, og
ti (10) år efter den i punkt 1 i dette bilag omhandlede dato afskaffes
tolden.
seks (6) år efter den i punkt 1 i dette bilag omhandlede dato
reduceres alle toldsatser til 66,6 procent af basistoldsatsen
otte (8) år efter den i punkt 1 i dette bilag omhandlede dato
reduceres alle toldsatser yderligere til 33,3 procent af
basistoldsatsen
ni (9) år efter den i punkt 1 i dette bilag omhandlede dato reduceres
alle toldsatser yderligere til 13,3 procent af basistoldsatsen, og
ti (10) år efter den i punkt 1 i dette bilag omhandlede dato afskaffes
tolden.
syv (7) år efter den i punkt 1 i dette bilag omhandlede dato
reduceres alle toldsatser til 50 procent af basistoldsatsen
otte (8) år efter den i punkt 1 i dette bilag omhandlede dato
reduceres alle toldsatser yderligere til 20 procent af basistoldsatsen,
og
ti (10) år efter den i punkt 1 i dette bilag omhandlede dato afskaffes
tolden.
ii)
Kategori "C21"
iii)
Kategori "C22"
DA
3
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
iv)
Kategori "C23"
syv (7) år efter den i punkt 1 i dette bilag omhandlede dato
reduceres alle toldsatser til 80 procent af basistoldsatsen
otte (8) år efter den i punkt 1 i dette bilag omhandlede dato
reduceres alle toldsatser yderligere til 40 procent af basistoldsatsen,
og
ti (10) år efter den i punkt 1 i dette bilag omhandlede dato afskaffes
tolden.
d)
told på varer med oprindelsesstatus, som ikke er anført i Mozambiques
toldafviklingsplan, er ikke omfattet af toldnedsættelsesforpligtelser.
DA
4
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591644_0005.png
Mozambiques toldafvikling for varer importeret fra EU i medfør af denne aftale
Kate- Ikraft-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
trædel-
gori
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
sesdato efter
efter
efter
efter
efter
efter
efter
efter
efter
efter
(basis-
ikraft- ikraft- ikraft- ikraft- ikraft- ikraft- ikraft- ikraft- ikraft- ikraft-
toldsats)
trædel- trædel- trædel- trædel- trædel- trædel- trædel- trædel- trædel- trædel-
sen
sen
sen
sen
sen
sen
sen
sen
sen
sen
A
B1
B21
B22
C1
C21
C22
C23
0,0
20,0
7,5
5,0
20,0
7,5
5,0
2,5
0,0
20,0
7,5
5,0
20,0
7,5
5,0
2,5
0,0
15,0
5,0
5,0
20,0
7,5
5,0
2,5
0,0
10,0
5,0
2,5
20,0
7,5
5,0
2,5
0,0
5,0
2,5
2,0
20,0
7,5
5,0
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
7,5
5,0
2,5
DEL II
MOZAMBIQUES TOLDTARIF
[Mozambiques toldtarif vedhæftes her]
15,0
5,0
5,0
2,5
10,0
5,0
2,5
2,0
5,0
2,5
1,0
1,0
2,5
1,0
1,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
DA
5
DA