Europaudvalget 2016
KOM (2016) 0008
Offentligt
1591650_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 22.1.2016
COM(2016) 8 final
ANNEX 3 – PART 2/4
BILAG
til
Forslag til Rådets afgørelse
om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale
mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA-
landene på den anden side
DA
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0002.png
BILAG
BILAG II: SACU's told på varer med oprindelse i EU - del 2
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
01.01
0101.2
0101.21
0101.29
0101.30
0101.90
01.02
0102.2
0102.21
0102.29
0102.3
0102.31
0102.39
0102.90
01.03
0103.10
0103.9
0103.91
0103.92
01.04
1
Heste, æsler, muldyr og mulæsler, levende:
Heste:
Racerene avlsdyr
Andre varer
Æsler
Andre varer
Hornkvæg, levende:
Kvæg:
Racerene avlsdyr
Andre varer
Bøfler:
Racerene avlsdyr
Andre varer
Andre varer
Svin, levende:
Racerene avlsdyr
Andre varer:
Af vægt under 50 kg
Af vægt 50 kg og derover
Får og geder, levende:
Forklarende bemærkninger i denne kolonne er vejledende og henviser til bestemte toldordninger i aftalen om handel, udvikling og samarbejde (TDCA-aftalen).
Landbrug
Landbrug
A
A
Landbrug
A
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
Landbrug
Landbrug
A
A
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
A
DA
2
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0003.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0104.10
0104.20
01.05
Får
Geder
Fjerkræ, dvs. høns af arten Gallus domesticus,
ænder, gæs, kalkuner og perlehøns, levende:
Landbrug
Landbrug
A
A
0105.1
0105.11
0105.12
0105.13
0105.14
0105.15
0105.9
0105.94
0105.99
01.06
0106.1
0106.11
0106.12
Af vægt 185 g og derunder:
Høns af arten Gallus domesticus
Kalkuner
Ænder
Gæs
Perlehøns
I andre tilfælde:
Høns af arten Gallus domesticus
Andre varer
Andre dyr, levende:
Pattedyr:
Primater
Hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen
Cetacea); manater og dygonger (pattedyr af ordenen
Sirenia); sæler, søløver og hvalrosser (pattedyr af
underordenen Pinnipedia)
Landbrug
Landbrug
A
A
Landbrug
Landbrug
A
A
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
A
A
0106.13
Kameler og andre dyr af kamelfamilien (Camelidae)
Landbrug
A
DA
3
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0004.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0106.14
0106.19
0106.20
0106.3
0106.31
0106.32
0106.33
0106.33.10
0106.33.90
0106.39
0106.4
0106.41
0106.49
0106.90
02.01
0201.10
0201.20
0201.20.10
0201.20.90
0201.30
0201.30.10
0201.30.90
02.02
Kaniner og harer
Andre varer
Krybdyr (herunder slanger og skildpadder)
Fugle:
Rovfugle
Papegøjer (herunder parakitter, araer og kakaduer)
Strudse; emuer (Dromaius novaehollandiae):
Strudse
Andre varer
Andre fugle
Insekter:
Bier
Andre insekter
Andre levende dyr
Kød af hornkvæg, fersk eller kølet:
Hele og halve kroppe
Andre udskæringer, ikke udbenet:
Wagyukød
Andre varer
Udbenet kød:
Wagyukød
Andre varer
Kød af hornkvæg, frosset:
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
Landbrug
Landbrug
A
A
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
A
A
A
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
X
X
X
X
X
DA
4
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0005.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0202.10
0202.20
0202.20.10
0202.20.90
0202.30
0202.30.10
0202.30.90
02.03
0203.1
0203.11
0203.12
0203.19
0203.19.10
0203.19.90
0203.2
0203.21
0203.22
0203.29
0203.29.10
0203.29.90
02.04
0204.10
Hele og halve kroppe:
Andre udskæringer, ikke udbenet:
Wagyukød
Andre varer
Udbenet kød:
Wagyukød
Andre varer
Svinekød, fersk, kølet eller frosset:
Fersk eller kølet:
Hele og halve kroppe
Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet
Andre varer:
Ribben
Af andre svin
Frosset:
Hele og halve kroppe
Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet
Andre varer:
Ribben
Af andre svin
Kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset:
Hele og halve kroppe af lam, fersk eller kølet
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
X
X
X
X
X
Landbrug
Landbrug
X
X
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
X
X
I*
Landbrug
Landbrug
A
I*
Landbrug
X
DA
5
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0006.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0204.2
0204.21
0204.22
0204.23
0204.30
0204.4
0204.41
0204.42
0204.43
0204.50
0205.00
02.06
Andet kød af får, fersk eller kølet:
Hele og halve kroppe
Andre udskæringer, ikke udbenet
Udbenet kød
Hele og halve kroppe af lam, frosset
Andet kød af får, frosset:
Hele og halve kroppe
Andre udskæringer, ikke udbenet
Udbenet kød
Kød af geder
Hestekød samt kød af æsler, muldyr eller mulæsler,
fersk, kølet eller frosset
Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får,
geder, heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk,
kølet eller frosset:
Af hornkvæg, fersk eller kølet:
Lever
I andre tilfælde
Af hornkvæg, frosset:
Tunger
Lever
Andre varer
Af svin, fersk eller kølet
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A*
X
A*
A*
Landbrug
Landbrug
X
A*
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
X
X
X
X
A
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
X
X
X
X
0206.10
0206.10.10
0206.10.90
0206.2
0206.21
0206.22
0206.29
0206.30
DA
6
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0007.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0206.4
0206.41
0206.49
0206.80
0206.90
02.07
Af svin, frosset:
Lever
Andre varer
Andre varer, fersk eller kølet
Andre varer, frosset
Kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller
frosset, af fjerkræ henhørende under pos. 01.05:
Af høns af arten Gallus domesticus:
Ikke udskåret, fersk eller kølet
Ikke udskåret, frosset:
Maskinudbenet kød
Kroppe (uden hals og slagtebiprodukter) med alle
udskæringer (fx lår, vinger, ben og bryst) fjernet
I andre tilfælde
Udskåret samt slagtebiprodukter, fersk eller kølet
Udskåret samt slagtebiprodukter, frosset:
Udbenet:
Bryst
Lår
I andre tilfælde
Slagtebiprodukter:
Lever
Fødder
Hoveder
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
Landbrug
Landbrug
A
A
Landbrug
A
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
X
A*
X
X
0207.1
0207.11
0207.12
0207.12.10
0207.12.20
0207.12.90
0207.13
0207.14
0207.14.1
0207.14.11
0207.14.13
0207.14.15
0207.14.2
0207.14.21
0207.14.23
0207.14.25
Landbrug
Landbrug
A
A
DA
7
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0008.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0207.14.29
0207.14.9
0207.14.91
0207.14.93
0207.14.95
0207.14.96
0207.14.97
0207.14.98
0207.14.99
0207.2
0207.24
0207.25
0207.26
0207.27
0207.4
0207.41
0207.42
0207.43
0207.44
0207.45
0207.5
0207.51
0207.52
0207.53
0207.54
I andre tilfælde
Andre varer:
Hel fugl skåret i to stykker
Lårstykker
Vinger
Bryst
Lår
Underlår
Andre varer
Af kalkun:
Ikke udskåret, fersk eller kølet
Ikke udskåret, frosset
Udskåret samt slagtebiprodukter, fersk eller kølet
Udskåret samt slagtebiprodukter, frosset
Af ænder:
Ikke udskåret, fersk eller kølet
Ikke udskåret, frosset
Fed lever ("foie gras"), fersk eller kølet
Andre varer, fersk eller kølet
Andre varer, frosset
Af gæs:
Ikke udskåret, fersk eller kølet
Ikke udskåret, frosset
Fed lever ("foie gras"), fersk eller kølet
Andre varer, fersk eller kølet
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
DA
8
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0009.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0207.55
0207.60
02.08
0208.10
0208.30
0208.40
Andre varer, frosset
Af perlehøns
Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet
eller frosset:
Af kaniner eller harer
Af primater
Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen
Cetacea); af manater og dygonger (pattedyr af
ordenen Sirenia); af sæler, søløver og hvalrosser
(pattedyr af underordenen Pinnipedia):
Landbrug
Landbrug
A
A
Landbrug
Landbrug
A
A
0208.40.10
0208.40.90
0208.50
0208.60
0208.90
0208.90.10
0208.90.90
02.09
Af hvaler
I andre tilfælde
Af krybdyr (herunder slanger og skildpadder)
Af kameler og andre dyr af kamelfamilien (Camelidae)
Andre varer:
Af strudse
I andre tilfælde
Svinespæk uden kødindhold og fjerkræfedt, ikke
udsmeltet eller på anden måde ekstraheret, fersk,
kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget:
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
A
Landbrug
Landbrug
A
A
0209.10
Af svin
Landbrug
G*
DA
9
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0010.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0209.90
02.10
Andre varer
Kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage,
tørret eller røget; spiseligt mel og pulver af kød eller
slagtebiprodukter:
Svinekød:
Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet
Brystflæsk og stykker deraf
Andre varer
Kød af hornkvæg:
Tørret:
Importeret fra Schweiz
I andre tilfælde
I andre tilfælde
Andre varer, herunder spiseligt mel og pulver af kød
eller slagtebiprodukter:
Af primater
Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen
Cetacea); af manater og dygonger (pattedyr af ordenen
Sirenia); af sæler, søløver og hvalrosser (pattedyr af
underordenen Pinnipedia)
Landbrug
X
0210.1
0210.11
0210.12
0210.19
0210.20
0210.20.1
0210.20.11
0210.20.12
0210.20.90
0210.9
0210.91
0210.92
Landbrug
Landbrug
Landbrug
X
X
X
Landbrug
Landbrug
Landbrug
X
X
X
Landbrug
Landbrug
X
X
0210.93
0210.99
0210.99.05
Af krybdyr (herunder slanger og skildpadder)
Andre varer:
Af strudse
Landbrug
X
Landbrug
X
DA
10
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0011.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0210.99.1
0210.99.11
0210.99.12
0210.99.90
03.01
0301.1
0301.11
0301.19
0301.9
0301.91
Andre varer, tørret:
Importeret fra Schweiz
I andre tilfælde
I andre tilfælde
Fisk, levende:
Akvariefisk:
Ferskvandsfisk
Andre akvariefisk
Andre fisk, levende:
Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og
Oncorhynchus chrysogaster)
Fiskeri
A*
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
Landbrug
Landbrug
Landbrug
X
X
X
0301.92
0301.93
Ål (Anguilla-arter)
Karpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys-arter,
Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus)
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
0301.94
Atlantisk tun og stillehavstun (Thunnus thynnus, Thunnus
orientalis)
Sydlig tun (Thunnus maccoyii)
Fiskeri
A*
0301.95
Fiskeri
A*
DA
11
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0012.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0301.99
03.02
Andre fisk
Fisk, fersk eller kølet, undtagen filet og andet
fiskekød henhørende under pos. 03.04:
Laksefisk (Salmonidae), undtagen lever, rogn og
mælke deraf:
Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og
Oncorhynchus chrysogaster)
Fiskeri
A*
0302.1
0302.11
Fiskeri
C*
0302.13
Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus
masou og Oncorhynchus rhodurus)
Fiskeri
B*
0302.14
0302.19
0302.2
Atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho
hucho)
Andre laksefisk
Fladfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae,
Soleidae, Scophthalmidae, Citharidae), undtagen
lever, rogn og mælke deraf:
Fiskeri
Fiskeri
B*
C*
DA
12
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0013.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0302.21
Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides) og helleflynder
(Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
Fiskeri
A*
0302.22
0302.23
0302.24
0302.29
0302.3
Rødspætte (Pleuronectes platessa)
Tunge (Solea-arter)
Pighvar (Psetta maxima)
Andre fladfisk
Tunfisk (af slægten Thunnus) og bugstribet bonit
(Euthynnus (katsuwonus) pelamis), undtagen lever,
rogn og mælke deraf:
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
A*
A*
0302.31
0302.32
0302.33
0302.34
0302.35
Hvid tun (Thunnus alalunga)
Gulfinnet tun (Thunnus albacares)
Bugstribet bonit
Storøjet tun (Thunnus obesus)
Atlantisk tun og stillehavstun (Thunnus thynnus og
Thunnus orientalis)
Sydlig tun (Thunnus maccoyii)
Andre tunfisk
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
A*
A*
A*
0302.36
0302.39
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
DA
13
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0014.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0302.4
Sild (Clupea harengus og Clupea pallasii), ansjos
(Engraulis-arter), sardin (Sardina pilchardus,
Sardinops-arter), sardinel (Sardinella-arter), brisling
(Sprattus sprattus), makrel (Scomber scombrus,
Scomber australasicus, Scomber japonicus),
hestemakrel (Trachurus-arter), sergentfisk
(Rachycentron canadum) og sværdfisk (Xiphias
gladius), undtagen lever, rogn og mælke deraf:
0302.41
0302.42
0302.43
Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)
Ansjos (Engraulis-arter)
Sardin (Sardina pilchardus, Sardinops-arter), sardinel
(Sardinella-arter) og brisling (Sprattus sprattus)
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
A*
0302.44
Makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus,
Scomber japonicus)
Hestemakrel (Trachurus-arter)
Sergentfisk (Rachycentron canadum)
Sværdfisk (Xiphias gladius)
Fiskeri
A*
0302.45
0302.46
0302.47
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
A*
DA
14
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0015.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0302.5
Fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae,
Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae,
Moridae og Muraenolepididae, undtagen lever, rogn
og mælke deraf:
0302.51
0302.52
0302.53
0302.54
0302.55
0302.56
0302.59
0302.7
Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus)
Kuller (Melanogrammus aeglefinus)
Sej (Pollachius virens)
Kulmule (Merluccius-arter) og skægbrosme (Urophycis-
arter)
Alaskasej (Theragra chalcogramma)
Blåhvilling (Micromesistius poutassou) og sydlig sortmund
(Micromesistius australis)
Andre fisk
Tilapia (Oreochromis-arter), hajmalle (Pangasius-
arter), malle (Silurus-arter, Clarias-arter, Ictalurus-
arter), karpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys-
arter, Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus), ål
(Anguilla-arter), nilaborre (Lates niloticus) og
slangehovedfisk (Channa-arter), undtagen lever, rogn
og mælke deraf:
Tilapia (Oreochromis-arter)
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
A*
A*
A*
A*
A*
0302.71
Fiskeri
A*
DA
15
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0016.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0302.72
0302.73
Hajmalle (Pangasius-arter), malle (Silurus-arter, Clarias-
arter, Ictalurus-arter)
Karpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys-arter,
Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus)
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
0302.74
0302.79
0302.8
0302.81
0302.82
0302.83
0302.84
0302.85
0302.89
0302.90
03.03
Ål (Anguilla-arter)
Andre fisk
Andre fisk, undtagen lever, rogn og mælke deraf:
Pighaj og andre hajer
Rokker (Rajidae)
Isfisk (Dissostichus-arter)
Havaborre (Dicentrarchus-arter)
Havrude (Sparidae)
Andre fisk
Lever, rogn og mælke
Fisk, frosset, undtagen filet og andet fiskekød
henhørende under pos. 03.04:
Laksefisk (Salmonidae), undtagen lever, rogn og
mælke deraf:
Sockeyelaks (rødlaks) (Oncorhynchus nerka)
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
A*
A*
A*
A*
A*
0303.1
0303.11
Fiskeri
A*
DA
16
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0017.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0303.12
Andre stillehavslaks (Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og
Oncorhynchus rhodurus)
Fiskeri
C*
0303.13
0303.14
0303.19
0303.2
Atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho
hucho)
Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og
Oncorhynchus chrysogaster)
Andre laksefisk
Fiskeri
Fiskeri
B*
C*
Fiskeri
C*
Tilapia (Oreochromis-arter), hajmalle (Pangasius-
arter), malle (Silurus-arter, Clarias-arter, Ictalurus-
arter), karpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys-
arter, Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus), ål
(Anguilla-arter), nilaborre (Lates niloticus) og
slangehovedfisk (Channa-arter), undtagen lever, rogn
og mælke deraf:
0303.23
0303.24
Tilapia (Oreochromis-arter)
Hajmalle (Pangasius-arter) og malle (Silurus-arter,
Clarias-arter, Ictalurus-arter)
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
DA
17
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0018.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0303.25
Karpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys-arter,
Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus)
Fiskeri
A*
0303.26
0303.29
0303.3
Ål (Anguilla-arter)
Andre fisk
Fladfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae,
Soleidae, Scophthalmidae, Citharidae), undtagen
lever, rogn og mælke deraf:
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
0303.31
Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides) og helleflynder
(Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
Fiskeri
A*
0303.32
0303.33
0303.34
0303.39
0303.4
Rødspætte (Pleuronectes platessa)
Tunge (Solea-arter)
Pighvar (Psetta maxima)
Andre fladfisk
Tun (af slægten Thunnus) og bugstribet bonit
(Euthynnus (katsuwonus) pelamis), undtagen lever,
rogn og mælke deraf:
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
A*
A*
0303.41
Hvid tun (Thunnus alalunga)
Fiskeri
A*
DA
18
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0019.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0303.42
0303.43
0303.44
0303.45
Gulfinnet tun (Thunnus albacares)
Bugstribet bonit
Storøjet tun (Thunnus obesus)
Atlantisk tun og stillehavstun (Thunnus thynnus og
Thunnus orientalis)
Sydlig tun (Thunnus maccoyii)
Andre tunfisk
Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardin
(Sardina pilchardus, Sardinops-arter), sardinel
(Sardinella-arter), brisling (Sprattus sprattus), makrel
(Scomber scombrus, Scomber australasicus,
Scomber japonicus), hestemakrel (Trachurus-arter),
sergentfisk (Rachycentron canadum) og sværdfisk
(Xiphias gladius), undtagen lever, rogn og mælke
deraf:
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
A*
A*
0303.46
0303.49
0303.5
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
0303.51
0303.53
Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)
Sardin (Sardina pilchardus, Sardinops-arter), sardinel
(Sardinella-arter), brisling (Sprattus sprattus)
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
0303.54
Makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus,
Scomber japonicus)
Fiskeri
A*
DA
19
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0020.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0303.55
0303.56
0303.57
0303.6
Hestemakrel (Trachurus-arter)
Sergentfisk (Rachycentron canadum)
Sværdfisk (Xiphias gladius)
Fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae,
Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae,
Moridae og Muraenolepididae, undtagen lever, rogn
og mælke deraf:
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
A*
0303.63
0303.64
0303.65
0303.66
0303.67
0303.68
0303.69
0303.8
0303.81
0303.82
0303.83
0303.84
Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus)
Kuller (Melanogrammus aeglefinus)
Sej (Pollachius virens)
Kulmule (Merluccius-arter) og skægbrosme (Urophycis-
arter)
Alaskasej (Theragra chalcogramma)
Blåhvilling (Micromesistius poutassou) og sydlig sortmund
(Micromesistius australis)
Andre fisk
Andre fisk, undtagen lever, rogn og mælke deraf:
Pighaj og andre hajer
Rokker (Rajidae)
Isfisk (Dissostichus-arter)
Havaborre (Dicentrarchus-arter)
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
A*
A*
A*
A*
A*
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
A*
A*
DA
20
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0021.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0303.89
0303.90
03.04
Andre fisk
Lever, rogn og mælke
Filet og andet fiskekød (også hakket), fersk, kølet
eller frosset:
Filet, fersk eller kølet, af tilapia (Oreochromis-arter),
hajmalle (Pangasius-arter), malle (Silurus-arter,
Clarias-arter, Ictalurus-arter), karpe (Cyprinus carpio,
Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys-arter, Cirrhinus-arter,
Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla-arter),
nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk
(Channa-arter):
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
0304.3
0304.31
0304.32
0304.33
0304.39
0304.4
Tilapia (Oreochromis-arter)
Hajmalle (Pangasius-arter) og malle (Silurus-arter,
Clarias-arter, Ictalurus-arter)
Nilaborre (Lates niloticus)
Andre fisk
Filet, fersk eller kølet, af andre fisk:
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
C*
C*
C*
C*
DA
21
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0022.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0304.41
Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus
masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks
(Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)
Fiskeri
C*
0304.42
0304.43
Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og
Oncorhynchus chrysogaster)
Fladfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae,
Soleidae, Scophthalmidae og Citharidae)
Fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae,
Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae,
Moridae og Muraenolepididae
Fiskeri
C*
Fiskeri
C*
0304.44
Fiskeri
C*
0304.45
0304.46
0304.49
0304.49.10
0304.49.90
0304.5
Sværdfisk (Xiphias gladius)
Isfisk (Dissostichus-arter)
Andre fisk:
Ansjos (Engraulis-arter) og sild (Clupea harengus og
Clupea pallasii)
Andre fisk
Andre varer, fersk eller kølet:
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
A*
C*
DA
22
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0023.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0304.51
Tilapia (Oreochromis-arter), hajmalle (Pangasius-arter),
malle (Silurus-arter, Clarias-arter, Ictalurus-arter), karpe
(Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys-arter,
Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla-
arter), nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk
(Channa-arter)
Fiskeri
C*
0304.52
0304.53
Laksefisk (Salmonidae)
Fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae,
Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae,
Moridae og Muraenolepididae
Fiskeri
Fiskeri
C*
C*
0304.54
0304.55
0304.59
0304.59.10
0304.59.90
Sværdfisk (Xiphias gladius)
Isfisk (Dissostichus-arter)
Andre fisk:
Ansjos (Engraulis-arter) og sild (Clupea harengus og
Clupea pallasii)
Andre varer
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
A*
C*
DA
23
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0024.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0304.6
Filet, frosset, af tilapia (Oreochromis-arter), hajmalle
(Pangasius-arter), malle (Silurus-arter, Clarias-arter,
Ictalurus-arter), karpe (Cyprinus carpio, Carassius
carassius, Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys-arter, Cirrhinus-arter,
Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla-arter),
nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk
(Channa-arter):
0304.61
0304.61.10
Tilapia (Oreochromis-arter):
Blokke, rektangulære, af vægt 7 kg og derover men ikke
over 8 kg, uden mellemlæg af plast, undtagen blokke, der
indeholder ben
Andre varer
Hajmalle (Pangasius-arter), malle (Silurus-arter,
Clarias-arter, Ictalurus-arter):
Blokke, rektangulære, af vægt 7 kg og derover men ikke
over 8 kg, uden mellemlæg af plast, undtagen blokke, der
indeholder ben
Andre varer
Nilaborre (Lates niloticus):
Fiskeri
A*
0304.61.90
0304.62
0304.62.10
Fiskeri
C*
Fiskeri
A*
0304.62.90
0304.63
Fiskeri
C*
DA
24
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0025.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0304.63.10
Blokke, rektangulære, af vægt 7 kg og derover men ikke
over 8 kg, uden mellemlæg af plast, undtagen blokke, der
indeholder ben
Andre varer
Andre fisk:
Blokke, rektangulære, af vægt 7 kg og derover men ikke
over 8 kg, uden mellemlæg af plast, undtagen blokke, der
indeholder ben
Andre varer
Filet, frosset, af fisk af familierne Bregmacerotidae,
Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae,
Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae:
Fiskeri
A*
0304.63.90
0304.69
0304.69.10
Fiskeri
Fiskeri
C*
A*
0304.69.90
0304.7
Fiskeri
C*
0304.71
0304.71.10
Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus):
Blokke, rektangulære, af vægt 7 kg og derover men ikke
over 8 kg, uden mellemlæg af plast, undtagen blokke, der
indeholder ben
Andre varer
Kuller (Melanogrammus aeglefinus):
Blokke, rektangulære, af vægt 7 kg og derover men ikke
over 8 kg, uden mellemlæg af plast, undtagen blokke, der
indeholder ben
Fiskeri
A*
0304.71.90
0304.72
0304.72.10
Fiskeri
C*
Fiskeri
A*
DA
25
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0026.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0304.72.90
0304.73
0304.73.10
Andre varer
Sej (Pollachius virens):
Blokke, rektangulære, af vægt 7 kg og derover men ikke
over 8 kg, uden mellemlæg af plast, undtagen blokke, der
indeholder ben
Andre varer
Kulmule (Merluccius-arter) og skægbrosme
(Urophycis-arter):
Blokke, rektangulære, af vægt 7 kg og derover men ikke
over 8 kg, uden mellemlæg af plast, undtagen blokke, der
indeholder ben
Andre varer
Alaskasej (Theragra chalcogramma):
Blokke, rektangulære, af vægt 7 kg og derover men ikke
over 8 kg, uden mellemlæg af plast, undtagen blokke, der
indeholder ben
Andre varer
Andre fisk:
Blokke, rektangulære, af vægt 7 kg og derover men ikke
over 8 kg, uden mellemlæg af plast, undtagen blokke, der
indeholder ben
Andre fisk
Filet, frosset, af andre fisk:
Fiskeri
Fiskeri
C*
A*
0304.73.90
0304.74
0304.74.10
Fiskeri
C*
Fiskeri
A*
0304.74.90
0304.75
0304.75.10
Fiskeri
C*
Fiskeri
A*
0304.75.90
0304.79
0304.79.10
Fiskeri
Fiskeri
C*
A*
0304.79.90
0304.8
Fiskeri
C*
DA
26
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0027.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0304.81
Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus
masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks
(Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho):
0304.81.10
Blokke, rektangulære, af vægt 7 kg og derover men ikke
over 8 kg, uden mellemlæg af plast, undtagen blokke, der
indeholder ben
Andre varer
Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og
Oncorhynchus chrysogaster):
Fiskeri
A*
0304.81.90
0304.82
Fiskeri
C*
0304.82.10
Blokke, rektangulære, af vægt 7 kg og derover men ikke
over 8 kg, uden mellemlæg af plast, undtagen blokke, der
indeholder ben
Andre ørreder
Fiskeri
A*
0304.82.90
Fiskeri
C*
DA
27
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0028.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0304.83
Fladfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae,
Soleidae, Scophthalmidae og Citharidae):
0304.83.10
Blokke, rektangulære, af vægt 7 kg og derover men ikke
over 8 kg, uden mellemlæg af plast, undtagen blokke, der
indeholder ben
Andre fladfisk
Sværdfisk (Xiphias gladius):
Blokke, rektangulære, af vægt 7 kg og derover men ikke
over 8 kg, uden mellemlæg af plast, undtagen blokke, der
indeholder ben
Andre varer
Isfisk (Dissostichus-arter):
Blokke, rektangulære, af vægt 7 kg og derover men ikke
over 8 kg, uden mellemlæg af plast, undtagen blokke, der
indeholder ben
Andre varer
Sild (Clupea harengus og Clupea pallasii)
Tun (af slægten Thunnus) og bugstribet bonit
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis):
Fiskeri
A*
0304.83.90
0304.84
0304.84.10
Fiskeri
Fiskeri
C*
A*
0304.84.90
0304.85
0304.85.10
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
0304.85.90
0304.86
0304.87
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
DA
28
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0029.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0304.87.10
Blokke, rektangulære, af vægt 7 kg og derover men ikke
over 8 kg, uden mellemlæg af plast, undtagen blokke, der
indeholder ben
Andre varer
Andre fisk:
Ansjos (Engraulis-arter)
Blokke, rektangulære, af vægt 7 kg og derover men ikke
over 8 kg, uden mellemlæg af plast, undtagen blokke, der
indeholder ben
Andre fisk
Andre varer, frosset:
Sværdfisk (Xiphias gladius):
Blokke, rektangulære, af vægt 7 kg og derover men ikke
over 8 kg, uden mellemlæg af plast, undtagen blokke, der
indeholder ben
Andre varer
Isfisk (Dissostichus-arter):
Blokke, rektangulære, af vægt 7 kg og derover men ikke
over 8 kg, uden mellemlæg af plast, undtagen blokke, der
indeholder ben
Andre varer
Fiskeri
A*
0304.87.90
0304.89
0304.89.10
0304.89.20
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
C*
A*
A*
0304.89.90
0304.9
0304.91
0304.91.10
Fiskeri
C*
Fiskeri
A*
0304.91.90
0304.92
0304.92.10
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
0304.92.90
Fiskeri
A*
DA
29
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0030.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0304.93
Tilapia (Oreochromis-arter), hajmalle (Pangasius-
arter), malle (Silurus-arter, Clarias-arter, Ictalurus-
arter), karpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys-
arter, Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus), ål
(Anguilla-arter), nilaborre (Lates niloticus) og
slangehovedfisk (Channa-arter):
0304.93.10
Blokke, rektangulære, af vægt 7 kg og derover men ikke
over 8 kg, uden mellemlæg af plast, undtagen blokke, der
indeholder ben
Andre varer
Alaskasej (Theragra chalcogramma):
Blokke, rektangulære, af vægt 7 kg og derover men ikke
over 8 kg, uden mellemlæg af plast, undtagen blokke, der
indeholder ben
Andre varer
Fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae,
Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae,
Moridae og Muraenolepididae, undtagen alaskasej
(Theragra chalcogramma):
Fiskeri
A*
0304.93.90
0304.94
0304.94.10
Fiskeri
C*
Fiskeri
A*
0304.94.90
0304.95
Fiskeri
C*
DA
30
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0031.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0304.95.10
Blokke, rektangulære, af vægt 7 kg og derover men ikke
over 8 kg, uden mellemlæg af plast, undtagen blokke, der
indeholder ben
Andre fisk
Andre fisk:
Ansjos (Engraulis-arter) og sild (Clupea harengus og
Clupea pallasii); blokke, rektangulære, af vægt 7 kg og
derover men ikke over 8 kg, uden mellemlæg af plast,
undtagen blokke, der indeholder ben
Fiskeri
A*
0304.95.90
0304.99
0304.99.10
Fiskeri
Fiskeri
C*
A*
0304.99.90
03.05
Andre fisk
Fisk, tørret, saltet eller i saltlage; røget fisk, også kogt
før eller under røgningen; mel, pulver og pellets af
fisk, egnet til menneskeføde:
Fiskeri
C*
0305.10
0305.20
0305.3
Mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde
Lever, rogn og mælke af fisk, tørret, røget, saltet eller i
saltlage
Filet, tørret, saltet eller i saltlage, men ikke røget:
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
DA
31
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0032.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0305.31
Tilapia (Oreochromis-arter), hajmalle (Pangasius-arter),
malle (Silurus-arter, Clarias-arter, Ictalurus-arter), karpe
(Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys-arter,
Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla-
arter), nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk
(Channa-arter)
Fiskeri
C*
0305.32
Fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae,
Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae,
Moridae og Muraenolepididae
Fiskeri
C*
0305.39
0305.39.10
0305.39.90
0305.4
0305.41
Andre fisk:
Ansjos (Engraulis-arter)
Andre fisk
Fisk, røget, herunder filet, undtagen spiseligt
fiskeaffald:
Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus
masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks
(Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)
Fiskeri
Fiskeri
A*
C*
Fiskeri
B*
0305.42
Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)
Fiskeri
A*
DA
32
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0033.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0305.43
0305.44
Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og
Oncorhynchus chrysogaster)
Tilapia (Oreochromis-arter), hajmalle (Pangasius-arter),
malle (Silurus-arter, Clarias-arter, Ictalurus-arter), karpe
(Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys-arter,
Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla-
arter), nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk
(Channa-arter)
Fiskeri
C*
Fiskeri
C*
0305.49
0305.49.10
0305.49.90
0305.5
Andre fisk:
Ansjos (Engraulis-arter)
Andre varer
Fisk, tørret, også saltet, men ikke røget, undtagen
spiseligt fiskeaffald:
Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus)
Andre fisk:
Ansjos (Engraulis-arter)
Andre varer
Fisk, saltet, men ikke tørret eller røget, og fisk i
saltlage, undtagen spiseligt fiskeaffald:
Fiskeri
Fiskeri
A*
C*
Fiskeri
A*
Fiskeri
Fiskeri
A*
C*
0305.51
0305.59
0305.59.15
0305.59.90
0305.6
DA
33
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0034.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0305.61
0305.62
Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)
Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus)
Ansjos (Engraulis-arter)
Tilapia (Oreochromis-arter), hajmalle (Pangasius-arter),
malle (Silurus-arter, Clarias-arter, Ictalurus-arter), karpe
(Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys-arter,
Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla-
arter), nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk
(Channa-arter)
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
0305.63
0305.64
Fiskeri
Fiskeri
A*
C*
0305.69
0305.7
0305.71
0305.71.10
0305.71.90
0305.72
0305.72.10
Andre fisk
Fiskefinner, -hoveder, -haler og -maver og andet
spiseligt fiskeaffald:
Hajfinner:
Tørret, også saltet, men ikke røget
I andre tilfælde
Fiskehoveder, -haler og -maver:
Ansjos (Engraulis-arter), sild (Clupea harengus, Clupea
pallasii), undtagen tørret, også saltet, men ikke røget,
samt torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus), undtagen røget
Fiskeri
C*
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
A*
DA
34
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0035.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0305.72.90
0305.79
0305.79.10
I andre tilfælde
Andre varer:
Ansjos (Engraulis-arter), sild (Clupea harengus, Clupea
pallasii), undtagen tørret, også saltet, men ikke røget,
samt torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus), undtagen røget
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
0305.79.90
03.06
I andre tilfælde
Krebsdyr, også uden skal, levende, ferske, kølede,
frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; røgede
krebsdyr, også uden skal, også kogt før eller under
røgningen; krebsdyr med skal, kogt i vand eller
dampkogte, også kølede, frosne, tørrede, saltede eller
i saltlage; mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til
menneskeføde:
Fiskeri
A*
0306.1
0306.11
Frosne:
Languster (Palinurus-arter, Panulirus-arter og Jasus-
arter):
Røgede
Andre varer
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
0306.11.10
0306.11.90
DA
35
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0036.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0306.12
0306.12.10
0306.12.90
0306.14
0306.14.10
0306.14.90
0306.15
0306.15.10
0306.15.90
0306.16
Hummer (Homarus-arter):
Røgede
I andre tilfælde
Krabber:
Røgede
Andre krabber
Jomfruhummer (Nephrops norvegicus):
Røgede
I andre tilfælde
Koldtvandsrejer (Pandalus-arter, Crangon crangon):
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
0306.16.10
0306.16.90
0306.17
0306.17.10
0306.17.90
0306.19
Røgede
I andre tilfælde
Andre rejer:
Røgede
I andre tilfælde
Andre varer, herunder mel, pulver og pellets af
krebsdyr, egnet til menneskeføde:
Røgede
Andre varer
Ikke frosne:
Languster (Palinurus-arter, Panulirus-arter og Jasus-
arter):
Røgede
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
A*
A*
0306.19.10
0306.19.90
0306.2
0306.21
0306.21.10
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
Fiskeri
A*
DA
36
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0037.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0306.21.90
0306.22
0306.22.10
0306.22.90
0306.24
0306.24.10
0306.24.90
0306.25
0306.25.10
0306.25.90
0306.26
I andre tilfælde
Hummer (Homarus-arter):
Røgede
I andre tilfælde
Krabber:
Røgede
I andre tilfælde
Jomfruhummer (Nephrops norvegicus):
Røgede
I andre tilfælde
Koldtvandsrejer (Pandalus-arter, Crangon crangon):
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
A*
A*
A*
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
0306.26.10
0306.26.90
0306.27
0306.27.10
0306.27.90
0306.29
Røgede
Andre rejer
Andre rejer:
Røgede
I andre tilfælde
Andre varer, herunder mel, pulver og pellets af
krebsdyr, egnet til menneskeføde:
Røgede
Andre varer
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
A*
A*
0306.29.10
0306.29.90
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
DA
37
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0038.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
03.07
Bløddyr, også uden skal, levende, ferske, kølede,
frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; røgede
bløddyr, også uden skal, også kogt før eller under
røgningen; mel, pulver og pellets af bløddyr, egnet til
menneskeføde:
0307.1
0307.11
0307.19
0307.19.10
0307.19.90
0307.2
Østers:
Levende, ferske eller kølede
I andre tilfælde:
Røgede
I andre tilfælde
Kammuslinger af slægterne Pecten, Chlamys eller
Placopecten:
Levende, ferske eller kølede
I andre tilfælde:
Røgede
Andre muslinger
Muslinger (Mytilus-arter og Perna-arter):
Levende, ferske eller kølede
I andre tilfælde:
Røgede
Frosne, med skal, undtagen røgede
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
Fiskeri
A*
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
Fiskeri
A*
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
Fiskeri
A*
0307.21
0307.29
0307.29.10
0307.29.90
0307.3
0307.31
0307.39
0307.39.10
0307.39.20
DA
38
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0039.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0307.39.30
0307.39.40
0307.39.90
0307.4
Frosne, med den ene skal, undtagen røgede
Frosne, uden skal, undtagen røgede
Andre varer
Tiarmet blæksprutte af arterne Sepia officinalis,
Rossia macrosoma, Sepiolas; tiarmet blæksprutte af
arterne Ommastrephes, Loligo, Nototodarus og
Sepioteuthis:
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
A*
0307.41
0307.49
0307.49.10
0307.49.90
0307.5
0307.51
0307.59
0307.59.10
0307.59.90
0307.60
0307.60.10
0307.60.90
Levende, ferske eller kølede
I andre tilfælde:
Røgede
Andre varer
Ottearmet blæksprutte (Octopus-arter):
Levende, ferske eller kølede
I andre tilfælde:
Røgede
I andre tilfælde
Snegle, undtagen havsnegle:
Røgede
I andre tilfælde
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
A*
A*
A*
A*
A*
A*
DA
39
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0040.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0307.7
Sandmuslinger, hjertemuslinger og arcamuslinger
(familierne Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae,
Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae,
Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae og
Veneridae):
0307.71
0307.79
0307.79.10
0307.79.90
0307.8
0307.81
0307.89
0307.89.10
0307.89.90
0307.9
Levende, ferske eller kølede
I andre tilfælde:
Røgede
I andre tilfælde
Søøre (Haliotis-arter):
Levende, ferske eller kølede
I andre tilfælde:
Røgede
I andre tilfælde
Andre varer, herunder mel, pulver og pellets, egnet til
menneskeføde:
Levende, ferske eller kølede
I andre tilfælde:
Røgede
Andre varer
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
A*
A*
A*
A*
0307.91
0307.99
0307.99.30
0307.99.90
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
A*
DA
40
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0041.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
03.08
Hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr og bløddyr,
levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i
saltlage; røgede hvirvelløse vanddyr, andre end
krebsdyr og bløddyr, også kogt før eller under
røgningen; mel, pulver og pellets af hvirvelløse
vanddyr, andre end krebsdyr og bløddyr, egnet til
menneskeføde:
0308.1
0308.11
0308.19
0308.19.10
0308.19.90
0308.2
Søpølser (Stichopus japonicus og Holothurioidea):
Levende, ferske eller kølede
I andre tilfælde:
Røgede
I andre tilfælde
Søpindsvin (Strongylocentrotus-arter, Paracentrotus
lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus):
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
Fiskeri
A*
0308.21
0308.29
0308.29.10
0308.29.90
0308.30
0308.30.10
Levende, ferske eller kølede
I andre tilfælde:
Røgede
I andre tilfælde
Gopler (Rhopilema-arter):
Røgede
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
A*
A*
DA
41
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0042.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0308.30.90
0308.90
0308.90.10
0308.90.90
04.01
I andre tilfælde
Andre varer:
Røgede
I andre tilfælde
Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker
eller andre sødemidler:
Med fedtindhold på 1 vægtprocent og derunder:
Mælk, der er behandlet ved ultrahøj temperatur (UHT),
eller langtidsholdbar mælk i pakninger med et indhold på
1 liter og derunder, også tilsat mineraler, vitaminer,
enzymer og lignende tilsætningsstoffer udelukkende med
det formål at øge næringsværdien og forudsat, at disse
tilsætningsstoffer ikke overstiger 1 % vol. af færdigvaren
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
A*
A*
A*
0401.10
0401.10.07
Landbrug
A
0401.10.09
Anden mælk, også tilsat mineraler, vitaminer, enzymer og
lignende tilsætningsstoffer udelukkende med det formål at
øge næringsværdien, og forudsat at disse
tilsætningsstoffer ikke overstiger 1 % vol. af færdigvaren
Landbrug
A
0401.10.90
0401.20
I andre tilfælde
Med fedtindhold på over 1 vægtprocent, men ikke
over 6 vægtprocent:
Landbrug
A
DA
42
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0043.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0401.20.07
Mælk, der er behandlet ved ultrahøj temperatur (UHT),
eller langtidsholdbar mælk i pakninger med indhold af 1
liter og derunder, også tilsat mineraler, vitaminer,
enzymer og lignende tilsætningsstoffer udelukkende med
det formål at øge næringsværdien, og forudsat at disse
tilsætningsstoffer ikke overstiger 1 % vol. af færdigvaren
Landbrug
A
0401.20.09
Anden mælk, også tilsat mineraler, vitaminer, enzymer og
lignende tilsætningsstoffer udelukkende med det formål at
øge næringsværdien, og forudsat at disse
tilsætningsstoffer ikke overstiger 1 % vol. af færdigvaren
Landbrug
A
0401.20.90
0401.40
I andre tilfælde
Med fedtindhold på over 6 vægtprocent, men ikke
over 10 vægtprocent:
Mælk, der er behandlet ved ultrahøj temperatur (UHT),
eller langtidsholdbar mælk i pakninger med indhold af 1
liter og derunder, også tilsat mineraler, vitaminer,
enzymer og lignende tilsætningsstoffer udelukkende med
det formål at øge næringsværdien, og forudsat at disse
tilsætningsstoffer ikke overstiger 1 % vol. af færdigvaren
Landbrug
A
0401.40.07
Landbrug
A
DA
43
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0044.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0401.40.09
Anden mælk, også tilsat mineraler, vitaminer, enzymer og
lignende tilsætningsstoffer udelukkende med det formål at
øge næringsværdien, og forudsat at disse
tilsætningsstoffer ikke overstiger 1 % vol. af færdigvaren
Landbrug
A
0401.40.90
0401.50
0401.50.07
I andre tilfælde
Med fedtindhold på over 10 vægtprocent:
Mælk, der er behandlet ved ultrahøj temperatur (UHT),
eller langtidsholdbar mælk i pakninger med indhold af 1
liter og derunder, også tilsat mineraler, vitaminer,
enzymer og lignende tilsætningsstoffer udelukkende med
det formål at øge næringsværdien, og forudsat at disse
tilsætningsstoffer ikke overstiger 1 % vol. af færdigvaren
Landbrug
A
Landbrug
A
0401.50.09
Anden mælk, også tilsat mineraler, vitaminer, enzymer og
lignende tilsætningsstoffer udelukkende med det formål at
øge næringsværdien og forudsat, at disse
tilsætningsstoffer ikke overstiger 1 % vol. af færdigvaren
Landbrug
A
0401.50.90
04.02
I andre tilfælde
Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker eller
andre sødemidler:
Landbrug
A
DA
44
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0045.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0402.10
0402.10.10
I pulverform, som granulat eller i anden fast form,
med fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derunder:
Ikke aromatiseret og ikke tilsat sukker eller andre
sødemidler
I andre tilfælde
I pulverform, som granulat eller i anden fast form,
med fedtindhold på over 1,5 vægtprocent:
Landbrug
X
0402.10.90
0402.2
Landbrug
X
0402.21
0402.21.10
0402.21.90
0402.29
0402.9
0402.91
0402.99
0402.99.10
0402.99.90
Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler:
Ikke aromatiseret
I andre tilfælde
I andre tilfælde
I anden form:
Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler
I andre tilfælde:
I aerosolbeholdere
I andre tilfælde
Landbrug
Landbrug
X
X
Landbrug
X
Landbrug
Landbrug
Landbrug
X
X
X
DA
45
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0046.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
04.03
Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir
og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde,
også koncentreret, tilsat sukker eller andre
sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder
eller kakao:
0403.10
0403.90
0403.90.10
0403.90.20
Yoghurt
Andre varer:
Aromatiseret eller med indhold af frugt, nødder eller
kakao
Fermenteret mælk, ikke koncentreret eller tilsat sukker
eller andre sødemidler, ikke aromatiseret eller med
indhold af frugt, nødder eller kakao, undtagen
kærnemælk
I anden form
Valle, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre
sødemidler; varer bestående af naturlige
mælkebestanddele, også tilsat sukker eller andre
sødemidler, ikke andetsteds tariferet:
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
0403.90.90
04.04
Landbrug
A
DA
46
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0047.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0404.10
Valle og modificeret valle, også koncentreret eller tilsat
sukker eller andre sødemidler
Landbrug
A
0404.90
0404.90.10
Andre varer:
Mælkepulverblandinger med indhold af mælkeprotein på
mindst 30 vægtprocent i den fedtfrie masse
Andre varer
Smør og andre mælkefedtstoffer; smørbare
mælkefedtprodukter:
Smør:
I pakninger af nettovægt 20 kg og derover
Landbrug
J*
Landbrug
X
0404.90.90
04.05
0405.10
ex0405.10
Landbrug
X
ex0405.10
I andre tilfælde
Landbrug
X
0405.20
0405.90
04.06
0406.10
Smørbare mælkefedtprodukter
Andre varer
Ost og ostemasse:
Frisk ost (ikke modnet eller lagret), herunder valleost, og
ostemasse
Ost af enhver art, revet eller i pulverform
Landbrug
Landbrug
Landbrug
X
J*
F*
0406.20
Landbrug
F*
DA
47
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0048.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0406.30
0406.40
Smelteost, ikke revet eller i pulverform
Blåskimmelost og andre oste indeholdende skimmel
dannet af Penicillium roqueforti
Anden ost:
Cheddar:
Importeret fra Schweiz
I andre tilfælde
Gouda:
Importeret fra Schweiz
I andre tilfælde
Anden ost:
Importeret fra Schweiz
I andre tilfælde
Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte:
Befrugtede æg til udrugning:
Af høns af arten Gallus domesticus:
Med en toldværdi på under 150c pr. stk.
I andre tilfælde
I andre tilfælde:
Strudseæg
I andre tilfælde
Andre friske æg:
Landbrug
Landbrug
F*
F*
0406.90
0406.90.1
0406.90.11
0406.90.12
0406.90.2
0406.90.21
0406.90.22
0406.90.9
0406.90.91
0406.90.99
04.07
0407.1
0407.11
0407.11.10
0407.11.90
0407.19
0407.19.10
0407.19.90
0407.2
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
X
F*
X
F*
X
F*
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
A
DA
48
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0049.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0407.21
0407.21.10
0407.21.90
0407.29
0407.29.10
0407.29.90
0407.90
0407.90.10
0407.90.20
0407.90.90
04.08
Af høns af arten Gallus domesticus:
Med en toldværdi på under 150c pr. stk.
I andre tilfælde
I andre tilfælde:
Strudseæg
I andre tilfælde
Andre æg:
Strudseæg
Af høns af arten Gallus domesticus, ikke kogt, stegt eller
på lignende måde tilberedt
I andre tilfælde
Fugleæg uden skal samt æggeblommer, friske,
tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne
eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker
eller andre sødemidler:
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
Landbrug
Landbrug
A
A
Landbrug
Landbrug
A
A
0408.1
0408.11
0408.19
0408.9
0408.91
0408.99
Æggeblommer:
Tørrede
I andre tilfælde
Andre varer:
Tørrede
I andre tilfælde:
Landbrug
A
Landbrug
Landbrug
A
A
DA
49
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0050.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0408.99.10
Rå æggemasse bestående af æggeblommer og -hvider
fra arten Gallus domesticus
I andre tilfælde
Naturlig honning
Spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke
andetsteds tariferet:
I aerosolbeholdere
I andre tilfælde
Menneskehår, ubearbejdet, også vasket eller affedtet;
affald af menneskehår
Svine- og vildsvinebørster; grævlingehår og andre
hår til børstenbinderarbejder; affald af sådanne
børster eller hår:
Svine- og vildsvinebørster samt affald deraf
Andre varer
Tarme, blærer og maver, hele eller stykker deraf, af
andre dyr end fisk, fersk, kølet, frosset, saltet, i
saltlage, tørret eller røget:
Landbrug
A
0408.99.90
0409.00
0410.00
Landbrug
Landbrug
A
A
0410.00.10
0410.00.90
0501.00
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
05.02
0502.10
0502.90
0504.00
Landbrug
Landbrug
A
A
0504.00.10
0504.00.90
Tarme til pølser
Andre varer
Landbrug
Landbrug
A
A
DA
50
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0051.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
05.05
Skind og andre dele af fugle med påsiddende fjer
eller dun, fjer og dele af fjer (også med klippede
kanter) samt dun, rå eller kun rensede, desinficerede
eller konserverede; pulver og affald af fjer eller dele
af fjer:
0505.10
0505.90
0505.90.10
0505.90.90
05.06
Fjer af den art der anvendes til stopning; dun
Andre varer:
Fra strudse
Andre varer
Ben og hornkerner, rå, affedtede, behandlede med
syre eller afgelatiniserede, også simpelt bearbejdede,
men ikke tilskåret i form; pulver og affald af ben og
hornkerner:
Ossein og ben behandlet med syre
Andre varer:
Rå, affedtede eller simpelt bearbejdede, men ikke
tilskåret i form
Andre varer
Elfenben, skildpaddeskal, hvalbarder og
hvalbardehår, horn, gevirer, hove, klove, kløer og
næb, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i
form; pulver og affald deraf:
Landbrug
A
Landbrug
Landbrug
A
A
0506.10
0506.90
0506.90.10
0506.90.90
05.07
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
0507.10
0507.90
Elfenben; pulver og affald af elfenben
Andre varer
Landbrug
Landbrug
A
A
DA
51
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0052.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0508.00
Koraller og lignende varer, rå eller simpelt
bearbejdede, men ikke yderligere behandlede; skaller
af bløddyr, krebsdyr eller pighuder samt skalblade af
blæksprutter, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke
tilskåret i form; pulver og affald deraf:
0508.00.05
0508.00.10
0508.00.90
0510.00
Skaller af søøre
Andre skaller, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke
tilskåret i form
Andre varer
Ambra, bævergejl, civet og moskus; spanske fluer; galde,
også tørret; kirtler og andre animalske produkter,
anvendelige til fremstilling af farmaceutiske produkter,
ferske, kølede, frosne eller på anden måde foreløbigt
konserverede
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
A
05.11
Animalske produkter, ikke andetsteds tariferet; døde
dyr af de arter, der er nævnt i kapitel 1 eller 3,
uegnede til menneskeføde:
Tyresæd
Andre varer:
Af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse
vanddyr; døde dyr af arter, der er nævnt i kapitel 3:
Landbrug
A
0511.10
0511.9
0511.91
DA
52
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0053.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0511.91.15
Af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr,
undtagen fiskerogn; rå eller simpelt bearbejdede
Fiskeri
A*
0511.91.90
0511.99
0511.99.05
0511.99.10
0511.99.15
Andre varer
I andre tilfælde:
Skaller af strudseæg, rå
Sener og nerver
Blodmel; dyresæd; afklip og lignende affald af rå huder og
skind
Andre animalske produkter, rå eller simpelt bearbejdede
Andre varer
Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og
jordstængler, også i vækst eller i blomst;
cikorieplanter og -rødder, undtagen cikorierødder
henhørende under pos. 12.12:
Fiskeri
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A*
A
A
A
0511.99.80
0511.99.90
06.01
Landbrug
Landbrug
A
A
0601.10
Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler,
ikke i vækst eller i blomst
Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, i
vækst eller i blomst; cikorieplanter og -rødder
Landbrug
A
0601.20
Landbrug
A
06.02
Andre levende planter (herunder rødder), stiklinger
og podekviste; mycelium:
DA
53
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0054.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0602.10
0602.20
Stiklinger uden rod samt podekviste
Træer og buske, også podede, af den art, der bærer
spiselige frugter eller nødder
Rhododendron og azalea, også podede
Rosenplanter, også podede
Andre varer
Afskårne blomster og blomsterknopper af den art der
anvendes til buketter eller til pynt, friske, tørrede,
blegede, farvede, imprægnerede eller præparerede på
anden måde:
Landbrug
Landbrug
A
A
0602.30
0602.40
0602.90
06.03
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
0603.1
0603.11
0603.12
0603.13
0603.14
0603.15
0603.19
0603.90
Friske:
Roser
Nelliker
Orkidéer
Krysantemum
Liljer (Lilium-arter)
Andre varer
I andre tilfælde
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
A
A
A
A
DA
54
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0055.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
06.04
Blade, grene og andre plantedele, uden blomster eller
blomsterknopper, samt græs, mos og lav, af den art
der anvendes til buketter eller til pynt, friske, tørrede,
blegede, farvede, imprægnerede eller præparerede på
anden måde:
0604.20
0604.20.10
0604.20.90
0604.90
0604.90.10
0604.90.90
07.01
0701.10
0701.90
0702.00
07.03
Friske:
Mos og lav
Andre varer
I andre tilfælde:
Mos og lav
Andre varer
Kartofler, friske eller kølede:
Læggekartofler
Andre varer
Tomater, friske eller kølede
Skalotteløg, hvidløg og andre spiseløg samt porrer
og andre Allium-arter, friske eller kølede:
Skalotteløg og andre spiseløg (bortset fra hvidløg)
Hvidløg
Porrer og andre Allium-arter
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
Landbrug
Landbrug
A
A
Landbrug
Landbrug
A
A
0703.10
0703.20
0703.90
DA
55
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0056.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
07.04
Hvidkål, blomkål, grønkål og anden spiselig kål
(Brassica-arter), friske eller kølede:
Blomkål og broccoli (bortset fra arten Brassica oleracea
var. italica)
Rosenkål
Andre varer
Salat (Lactuca sativa) og cikorie (Cichorium-arter),
friske eller kølede:
Salat:
Hovedsalat
Andre varer
Cikorie:
Cikorie af arten Cichorium intybus var. foliosum
Andre varer
Gulerødder, majroer, rødbeder, skorzoner,
knoldselleri, radiser og andre spiselige rødder, friske
eller kølede:
Gulerødder og majroer
Andre varer
Agurker og asier, friske eller kølede
Bælgfrugter, også udbælgede, friske eller kølede:
Ærter (Pisum sativum)
Landbrug
A
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
Landbrug
Landbrug
A
A
Landbrug
Landbrug
A
A
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
0704.10
0704.20
0704.90
07.05
0705.1
0705.11
0705.19
0705.2
0705.21
0705.29
07.06
0706.10
0706.90
0707.00
07.08
0708.10
DA
56
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0057.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0708.20
0708.90
07.09
0709.20
0709.30
0709.40
0709.5
0709.51
0709.59
0709.59.10
0709.59.90
0709.60
0709.70
0709.9
0709.91
0709.92
0709.93
0709.99
07.10
Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter)
Andre bælgfrugter
Andre grøntsager, friske eller kølede:
Asparges
Auberginer
Selleri, undtagen knoldselleri
Svampe og trøfler:
Svampe af slægten Agaricus
Andre varer:
Trøfler
Andre varer
Frugter af slægterne Capsicum eller Pimenta
Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat
Andre varer:
Artiskokker
Oliven
Græskar og courgetter (Cucurbita-arter)
Andre varer
Grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte,
frosne:
Kartofler
Landbrug
Landbrug
A
A
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
A
A
A
A
A
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
A
0710.10
Landbrug
A
DA
57
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0058.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0710.2
0710.21
0710.22
0710.29
0710.30
0710.40
0710.80
0710.80.10
0710.80.90
0710.90
07.11
Bælgfrugter, også udbælgede:
Ærter (Pisum sativum)
Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter)
Andre varer
Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat
Sukkermajs
Andre grøntsager:
Trøfler
Andre varer
Blandinger af grøntsager
Grøntsager, foreløbigt konserverede fx med
svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre
konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til
umiddelbar fortæring:
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
A
A
0711.20
0711.40
0711.5
0711.51
0711.59
0711.90
0711.90.10
0711.90.20
Oliven
Agurker og asier
Svampe og trøfler:
Svampe af slægten Agaricus
Andre varer
Andre grøntsager; blandinger af grøntsager:
Skalotteløg og porrer
Kapers
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
A
Landbrug
Landbrug
A
A
DA
58
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0059.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0711.90.30
0711.90.90
07.12
Frugter af slægten Pimenta
Andre varer
Grøntsager, tørrede, også snittede, knuste eller
pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte:
Spiseløg (bortset fra skalotteløg og hvidløg)
Svampe, judasøre (Auricularia-arter), bævresvamp
(Tremella-arter) og trøfler:
Svampe af slægten Agaricus
Judasøre (Auricularia-arter)
Bævresvamp (Tremella-arter)
Andre varer
Andre grøntsager; blandinger af grøntsager:
Krydderurter
Andre varer
Bælgfrugter, udbælgede og tørrede, også afskallede
eller flækkede:
Ærter (Pisum sativum):
Til udsæd
I andre tilfælde, grønne ærter, hele
Grønne ærter, afskallede eller flækkede
I andre tilfælde
Kikærter:
Til udsæd
Landbrug
Landbrug
A
A
0712.20
0712.3
Landbrug
A
0712.31
0712.32
0712.33
0712.39
0712.90
0712.90.15
0712.90.90
07.13
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
A
Landbrug
Landbrug
A
A
0713.10
0713.10.10
0713.10.20
0713.10.25
0713.10.90
0713.20
0713.20.10
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
A
A
DA
59
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0060.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0713.20.90
0713.3
0713.31
I andre tilfælde
Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter):
Bønner af arterne Vigna mungo (L.) Hepper eller
Vigna radiata (L.) Wilczek:
Til udsæd
I andre tilfælde
Små røde (Adzuki) bønner (Phaseolus eller Vigna
angularis):
Til udsæd
I andre tilfælde
Havebønner (Phaseolus vulgaris):
Landbrug
A
0713.31.10
0713.31.90
0713.32
Landbrug
Landbrug
A
A
0713.32.10
0713.32.90
0713.33
Landbrug
Landbrug
A
A
0713.33.10
0713.33.90
0713.34
Til udsæd
I andre tilfælde
Bambarajordnødder (Vigna subterranea eller
Voandzeia subterranea):
Til udsæd
I andre tilfælde
Vignabønner (Vigna unguiculata):
Til udsæd
I andre tilfælde
Andre varer:
Til udsæd
Landbrug
Landbrug
A
A
0713.34.10
0713.34.90
0713.35
0713.35.10
0713.35.90
0713.39
0713.39.10
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
A
A
DA
60
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0061.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0713.39.90
0713.40
0713.40.10
0713.40.90
0713.50
I andre tilfælde
Linser:
Til udsæd
I andre tilfælde
Valskbønner (Vicia faba var. major) og hestebønner
(Vicia faba var. equina og Vicia faba var. minor):
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
0713.50.10
0713.50.90
0713.60
0713.60.10
0713.60.20
0713.60.30
0713.90
0713.90.01
0713.90.10
0713.90.20
07.14
Til udsæd
I andre tilfælde
Ærtebønner (Cajanus cajan):
Til udsæd
Hele, undtagen til udsæd
Afskallede eller flækkede
Andre varer:
Til udsæd
Hele, undtagen til udsæd
Afskallede eller flækkede
Maniokrod, arrowroot, saleprod, jordskokker, søde
kartofler og lignende rødder og rodknolde med stort
indhold af stivelse eller inulin, friske, kølede, frosne
eller tørrede, hele eller snittede, også i form af
pellets; marv af sagopalmer:
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
A
A
A
A
A
0714.10
Maniokrod:
DA
61
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0062.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0714.10.10
0714.10.20
0714.10.90
0714.20
0714.20.10
0714.20.20
0714.20.90
0714.30
0714.30.10
0714.30.20
0714.30.90
0714.40
0714.40.10
0714.40.20
0714.40.90
0714.50
0714.50.10
0714.50.20
0714.50.90
0714.90
0714.90.10
0714.90.20
0714.90.90
08.01
Frosset
Fersk eller kølet
I andre tilfælde
Batater (søde kartofler):
Frosne
Ferske eller kølede
I andre tilfælde
Yams (Dioscorea-arter):
Frosset
Fersk eller kølet
I andre tilfælde
Taro (Colocasia-arter):
Frosset
Fersk eller kølet
I andre tilfælde
Yautia (Xanthosoma-arter):
Frosset
Fersk eller kølet
I andre tilfælde
Andre varer:
Frosset
Fersk eller kølet
Andre varer
Kokosnødder, paranødder og cashewnødder, friske
eller tørrede, også afskallede:
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
DA
62
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0063.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0801.1
0801.11
0801.11.10
0801.11.90
0801.12
0801.12.10
0801.12.20
0801.12.90
0801.19
0801.19.05
0801.19.10
0801.19.90
0801.2
0801.21
0801.22
0801.3
0801.31
0801.32
08.02
0802.1
0802.11
0802.12
0802.2
0802.21
Kokosnødder:
Tørrede:
Usødede
I andre tilfælde
Med inderskal (endokarp):
Friske
I andre tilfælde, hele
I andre tilfælde
I andre tilfælde:
Friske
I andre tilfælde, hele
I andre tilfælde
Paranødder:
Med skal
Afskallede
Cashewnødder:
Med skal
Afskallede
Andre nødder, friske eller tørrede, også afskallede:
Mandler:
Med skal
Afskallede
Hasselnødder (Corylus-arter):
Med skal
Landbrug
A
Landbrug
Landbrug
A
A
Landbrug
Landbrug
A
A
Landbrug
Landbrug
A
A
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
Landbrug
Landbrug
A
A
DA
63
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0064.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0802.22
0802.3
0802.31
0802.32
0802.4
0802.41
0802.42
0802.5
0802.51
0802.52
0802.6
0802.61
0802.62
0802.70
0802.80
0802.90
08.03
0803.10
0803.10.10
0803.10.90
0803.90
0803.90.10
0803.90.90
Afskallede
Valnødder:
Med skal
Afskallede
Spiselige kastanjer (Castanea-arter):
Med skal
Afskallede
Pistacienødder:
Med skal
Afskallede
Macadamianødder (queenslandnødder):
Med skal
Afskallede
Kolanødder (Cola-arter)
Arecanødder (betelnødder)
Andre varer
Bananer, herunder melbanan, friske eller tørrede:
Melbanan:
Friske
I andre tilfælde
Andre varer:
Friske
I andre tilfælde
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
A
DA
64
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0065.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
08.04
Dadler, figner, ananas, avocadoer, guavabær, mango
og mangostaner, friske eller tørrede:
Dadler:
Friske
I andre tilfælde
Figner:
Friske
I andre tilfælde
Ananas:
Friske
I andre tilfælde
Avocadoer:
Friske
I andre tilfælde
Guavabær, mango og mangostaner:
Friske
I andre tilfælde
Citrusfrugter, friske eller tørrede:
Appelsiner og pomeranser:
Friske
I andre tilfælde
Mandariner (herunder tangeriner og satsumas);
klementiner, wilkings og andre lignende krydsninger
af citrusfrugter:
Landbrug
Landbrug
A
A
Landbrug
Landbrug
A
A
Landbrug
Landbrug
A
A
Landbrug
Landbrug
A
A
Landbrug
Landbrug
A
A
Landbrug
Landbrug
A
A
0804.10
0804.10.10
0804.10.90
0804.20
0804.20.10
0804.20.90
0804.30
0804.30.10
0804.30.90
0804.40
0804.40.10
0804.40.90
0804.50
0804.50.10
0804.50.90
08.05
0805.10
0805.10.10
0805.10.90
0805.20
DA
65
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0066.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0805.20.10
0805.20.90
0805.40
0805.40.10
0805.40.90
0805.50
Friske
I andre tilfælde
Grapefrugter, herunder pomeloer:
Friske
I andre tilfælde
Citroner (Citrus limon og Citrus limonum) og
limefrugter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
A
0805.50.10
0805.50.90
0805.90
0805.90.10
0805.90.90
08.06
0806.10
0806.20
08.07
0807.1
0807.11
0807.19
0807.20
08.08
0808.10
0808.30
Friske
I andre tilfælde
Andre varer:
Friske
I andre tilfælde
Druer, friske eller tørrede:
Friske
Tørrede
Meloner (herunder vandmeloner) og
melontræsfrugter (papaya), friske:
Meloner (herunder vandmeloner):
Vandmeloner
Andre meloner
Melontræsfrugter (papaya)
Æbler, pærer og kvæder, friske:
Æbler
Pærer
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
A
A
A
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
A
A
DA
66
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0067.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0808.40
08.09
Kvæder
Abrikoser, kirsebær, ferskner (herunder nektariner),
blommer og slåen, friske:
Abrikoser
Kirsebær:
Surkirsebær (Prunus cerasus)
Andre varer
Ferskner, herunder nektariner
Blommer og slåen
Andre frugter, friske:
Jordbær
Hindbær, brombær, morbær og loganbær
Solbær, ribs og stikkelsbær
Tranebær, blåbær og andre frugter af slægten Vaccinium
Kiwifrugter
Durianfrugter
Kakifrugter (sharonfrugter)
Andre varer:
Passionsfrugter (granadillaer) og kærlighedsfrugter
(litchier)
Andre varer
Landbrug
A
0809.10
0809.2
0809.21
0809.29
0809.30
0809.40
08.10
0810.10
0810.20
0810.30
0810.40
0810.50
0810.60
0810.70
0810.90
0810.90.10
0810.90.90
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
DA
67
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0068.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
08.11
Frugter og nødder, også kogte i vand eller
dampkogte, frosne, også tilsat sukker eller andre
sødemidler:
0811.10
0811.20
Jordbær
Hindbær, brombær, morbær, loganbær, solbær, ribs og
stikkelsbær
Landbrug
Landbrug
A
A
0811.90
0811.90.15
0811.90.90
08.12
Andre varer:
Pulp af passionsfrugter (granadillaer); pulp af
kærlighedsfrugter (litchier)
Andre varer
Frugter og nødder, foreløbigt konserverede (fx med
svovldioxidgas eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller
andre konserverende opløsninger), men ikke
tilberedte til umiddelbar fortæring:
Landbrug
Landbrug
A
A
0812.10
0812.90
0812.90.15
0812.90.20
0812.90.90
Kirsebær
Andre varer:
Pulp af passionsfrugt (granadilla); pulp af kærlighedsfrugt
(litchi)
Jordbær
Andre varer
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
A
DA
68
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0069.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
08.13
Frugter, tørrede, der ikke henhører under pos. 08.01-
08.06; blandinger af nødder eller tørrede frugter
henhørende under dette kapitel:
Abrikoser
Svesker
Æbler
Andre frugter
Blandinger af nødder eller tørrede frugter henhørende
under dette kapitel
Skaller af citrusfrugter eller meloner (herunder
vandmeloner) friske, frosne, tørrede eller foreløbigt
konserverede i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre
konserverende opløsninger
Kaffe, rå eller brændt, også koffeinfri; skaller og
hinder af kaffe; kaffeerstatning med indhold af kaffe,
uanset blandingsforholdet:
Rå kaffe:
Med koffeinindhold:
Af arten Coffea arabica
Af arten Coffea robusta
Andre varer
Koffeinfri:
Af arten Coffea arabica
Af arten Coffea robusta
Andre varer
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
A
A
A
0813.10
0813.20
0813.30
0813.40
0813.50
0814.00
09.01
0901.1
0901.11
0901.11.10
0901.11.20
0901.11.90
0901.12
0901.12.10
0901.12.20
0901.12.90
DA
69
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0070.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0901.2
0901.21
0901.22
0901.90
0901.90.10
0901.90.20
09.02
0902.10
Brændt kaffe:
Med koffeinindhold
Koffeinfri
Andre varer:
Skaller og hinder af kaffe
Kaffeerstatning med indhold af kaffe
Te, også aromatiseret:
Grøn te (ikke fermenteret), i pakninger af nettovægt 3 kg
og derunder
Anden grøn te (ikke fermenteret)
Sort te (fermenteret) og delvis fermenteret te, i pakninger
af nettovægt 3 kg og derunder
Landbrug
A
Landbrug
Landbrug
A
A
Landbrug
Landbrug
A
A
0902.20
0902.30
Landbrug
Landbrug
A
A
0902.40
0903.00
09.04
Anden sort te (fermenteret) og anden delvis fermenteret
te
Maté
Peber af slægten Piper; krydderier af slægterne
Capsicum eller Pimenta, tørrede, knuste eller
formalede:
Peber:
Ikke knust eller formalet
Knust eller formalet
Krydderier af slægterne Capsicum eller Pimenta:
Landbrug
Landbrug
A
A
0904.1
0904.11
0904.12
0904.2
Landbrug
Landbrug
A
A
DA
70
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0071.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0904.21
0904.21.10
0904.21.30
0904.22
0904.22.10
0904.22.30
09.05
0905.10
0905.20
09.06
0906.1
0906.11
0906.19
0906.20
09.07
0907.10
0907.20
09.08
0908.1
0908.11
0908.12
0908.2
0908.21
Tørret, ikke knust eller formalet:
Frugter af slægten Capsicum
Frugter af slægten Pimenta
Knust eller formalet:
Frugter af slægten Capsicum
Frugter af slægten Pimenta
Vanille:
Ikke knust eller formalet
Knust eller formalet
Kanel og kanelblomster:
Ikke knust eller formalet:
Kanel (Cinnamomum zeylanicum Blume)
Andre varer
Knust eller formalet
Kryddernelliker, modernelliker og nellikestilke:
Ikke knust eller formalet
Knust eller formalet
Muskatnød, muskatblomme og kardemomme:
Muskatnød:
Ikke knust eller formalet
Knust eller formalet
Muskatblomme:
Ikke knust eller formalet
Landbrug
A
Landbrug
Landbrug
A
A
Landbrug
Landbrug
A
A
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
Landbrug
Landbrug
A
A
Landbrug
Landbrug
A
A
Landbrug
Landbrug
A
A
DA
71
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0072.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0908.22
0908.3
0908.31
0908.32
09.09
Knust eller formalet
Kardemomme:
Ikke knust eller formalet
Knust eller formalet
Anis, stjerneanis, fennikel, koriander, spidskommen
og kommen; enebær:
Koriander:
Ikke knust eller formalet
Knust eller formalet
Spidskommen:
Ikke knust eller formalet
Knust eller formalet
Anis, stjerneanis, kommen eller fennikel; enebær:
Ikke knust eller formalet
Knust eller formalet
Ingefær, safran, gurkemeje, timian, laurbærblade,
karry og andre krydderier:
Ingefær:
Ikke knust eller formalet
Knust eller formalet
Safran
Gurkemeje
Andre krydderier:
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
0909.2
0909.21
0909.22
0909.3
0909.31
0909.32
0909.6
0909.61
0909.62
09.10
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
A
Landbrug
Landbrug
A
A
0910.1
0910.11
0910.12
0910.20
0910.30
0910.9
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
A
DA
72
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591650_0073.png
Kode
Beskrivelse
Sektor
Toldafviklingskategori
Andre kommentarer
og/eller forklarende
bemærkninger
1
0910.91
0910.99
10.01
1001.1
1001.11
1001.19
1001.9
1001.91
1001.99
10.02
1002.10
1002.90
10.03
1003.10
1003.90
10.04
1004.10
1004.90
10.05
1005.10
1005.90
1005.90.10
Blandinger omhandlet i bestemmelse 1 b) til dette kapitel
Andre varer
Hvede og blandsæd af hvede og rug:
Hård hvede:
Til udsæd
I andre tilfælde
Andre varer:
Til udsæd
I andre tilfælde
Rug:
Til udsæd
I andre tilfælde
Byg:
Til udsæd
I andre tilfælde
Havre:
Til udsæd
I andre tilfælde
Majs:
Til udsæd
I andre tilfælde:
Tørrede kerner eller korn egnede til menneskeføde, ikke
yderligere tilberedte eller behandlede og ikke emballeret
som frø, undtagen popkorn (Zea mays var. everta)
Landbrug
Landbrug
A
A
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
D*
D*
A
A
E*
E*