Europaudvalget 2016
KOM (2016) 0008
Offentligt
1591682_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 22.1.2016
COM(2016) 8 final
ANNEX 5
BILAG
til
Forslag til Rådets afgørelse
om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale
mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA-
landene på den anden side
DA
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591682_0002.png
BILAG
BILAG IV-VI
Bilag IV
LANDBRUGSBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER
De i artikel 35 omhandlede landbrugsprodukter og referencemængder herfor er opført i følgende tabel.
Referencemængder (ton)
1
Toldposition
År 1
År 2
Spiselige slagtebiprodukter
02061090
100
110
02062100*
700
770
02062900*
11 000
12 100
02063000
100
110
02064900*
6 000
6 600
Forarbejdet korn
11041910*
475
522
11042910
100
110
11071010*
464
511
11072010
100
110
11081110
100
110
År 3
121
840
13 200
121
7 200
574
121
562
121
121
År 4
133
910
14 300
133
7 800
632
133
618
133
133
År 5
146
980
15 400
146
8 400
695
146
680
146
146
År 6
161
1 050
16 500
161
9 000
764
161
748
161
161
År 7
177
1 120
17 600
177
9 600
841
177
822
177
177
År 8
195
1 190
18 700
195
10 200
925
195
905
195
195
År 9
214
1 260
19 800
214
10 800
1 018
214
995
214
214
År 10
236
1 330
20 900
236
11 400
1 120
236
1 094
236
236
År 11
259
1 400
22 000
259
12 000
1 232
259
1 203
259
259
År 12
285
1 470
23 100
285
12 600
1 355
285
1 324
285
285
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
For positioner efterfulgt af en asterisk (*) fastsættes referencemængden for år 1 til et gennemsnit af de tre (3) foregående års import fra EU til SACU, hvis datoen for
ikrafttrædelsen af denne aftale er senere end 2015. Referencemængderne for de efterfølgende år (efter år 1) justeres proportionelt i forhold til referencemængderne i denne
tabel.
DA
2
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591682_0003.png
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tilberedt kød
16021000
100
110
16025030
100
110
16025040
100
110
16029020
100
110
UHT-mælk og langtidsholdbar mælk
04011007
100
110
04012007*
311
342
04014007
100
110
04015007
100
110
Konserverede agurker og oliven
20011000*
1 022
1 124
20019010*
359
395
Chokolade
180631*
3 000
3 300
180632*
800
880
180690*
6 000
6 600
121
121
121
121
121
377
121
121
1 237
435
3 600
960
7 200
133
133
133
133
133
414
133
133
1 360
478
3 900
1 040
7 800
146
146
146
146
146
456
146
146
1 496
526
4 200
1 120
8 400
161
161
161
161
161
501
161
161
1 646
579
4 500
1 200
9 000
177
177
177
177
177
551
177
177
1 810
637
4 800
1 280
9 600
195
195
195
195
195
606
195
195
1 991
700
5 100
1 360
10 200
214
214
214
214
214
667
214
214
2 191
770
5 400
1 440
10 800
236
236
236
236
236
733
236
236
2 410
847
5 700
1 520
11 400
259
259
259
259
259
807
259
259
2 651
931
6 000
1 600
12 000
285
285
285
285
285
887
285
285
2 916
1 024
6 300
1 680
12 600
DA
3
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591682_0004.png
BILAG V
OVERGANGSBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER I BLNS-LANDENE
De i artikel 37 omhandlede liberaliserede varer er opført i følgende tabel.
HS-kode
1
Beskrivelse
0207.12.10. Maskinudbenet kød af høns af arten Gallus domesticus, ikke udskåret,
frosset
2
0207.12.20. Kroppe (undtagen halse og slagtebiprodukter), frosne, uden
udskæringer, af høns af arten Gallus domesticus, ikke udskåret
3
0207.12.90. Høns af arten Gallus domesticus, frosne, ikke udskåret (undtagen frosset
maskinudbenet kød og frosne kroppe (undtagen halse og
slagtebiprodukter) uden udskæringer)
4
5
0207.14.20. Spiselige slagtebiprodukter af høns af arten Gallus domesticus, frosne
0207.14.90. Udskæringer af høns af arten Gallus domesticus, frosne (undtagen
udbenet)
6
0401.10.07. Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre
sødemidler: med indhold af fedt på 1 vægtprocent og derunder: UHT-
mælk
7
8
9
0409.00
0708.10
0710.29
Naturlig honning
Ærter (Pisum sativum), også udbælgede, friske eller kølede
Bælgfrugter, også udbælgede, også kogte i vand eller dampkogte, frosne
(undtagen ærter og bønner)
10
11
12
13
0710.30
0710.40
0710.90
0711.20
Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat, frosset
Sukkermajs, også kogt i vand eller dampkogt, frosset
Blandinger af grøntsager, også kogt i vand eller dampkogt, frosne
Oliven, foreløbigt konserverede, fx med svovldioxidgas, i saltlage,
svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke
tilberedte til umiddelbar fortæring
14
0711.40
Agurker og asier, foreløbigt konserverede fx med svovldioxid, i saltlage,
svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke
tilberedte til umiddelbar fortæring
15
0711.51
Svampe af slægten Agaricus, foreløbigt konserverede, fx med
DA
4
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591682_0005.png
svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende
opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring
16
0712.20
Spiseløg, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke
yderligere tilberedt (bortset fra skalotteløg og hvidløg)
17
1102.90.90. Mel af korn (undtagen hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug,
rugmel, majsmel, rismel, durramel og havremel)
18
19
1105.10
Mel og pulver af kartofler
1517.10.10. Margarine med indhold af mælkefedt på > 10 vægtprocent, men <= 15
vægtprocent (undtagen flydende margarine)
20
21
1517.10.90. Andre former for margarine (undtagen flydende margarine)
1517.90.10. Blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske
fedtstoffer eller olier, spiselige, samt af spiselige fraktioner af forskellige
fedtstoffer og olier, med indhold af mælkefedt på > 10 vægtprocent, men
<= 15 vægtprocent (undtagen spiselige fedtstoffer og olier samt
fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-
esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden
måde bearbejdede)
22
1517.90.20. Spiselige blandinger eller tilberedninger, af den art der anvendes til
frigørelse af støbeforme
23
1602.32.10. Postejer af høns af arten Gallus domesticus, tilberedte eller konserverede
24
1602.32.90. Kød, slagtebiprodukter eller blod af høns af arten Gallus domesticus,
tilberedt eller konserveret, dog ikke postejer (undtagen pølser og
lignende varer, homogeniserede tilberedninger og tilberedte varer af
lever)
25
1602.39.10. Postejer af fjerkræ henhørende under pos. 0105 bortset fra høns af arten
Gallus domesticus eller af kalkuner, tilberedte eller konserverede
26
27
28
1603.00.10. Kødekstrakter (undtagen af hvalkød)
1806.10
Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler
1806.20.10. Chokolade og andre tilberedte varer med indhold af kakao, i blokke,
plader eller stænger af vægt > 2 kg, eller flydende, i pastaform, i
pulverform, som granulater eller lignende, i pakninger af nettovægt > 2
DA
5
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591682_0006.png
kg, chokolade og sukkervarer med indhold af kakao
29
1806.20.90. Andre former for chokolade og andre tilberedte varer med indhold af
kakao, i blokke, plader eller stænger af vægt > 2 kg, eller flydende, i
pastaform, i pulverform, som granulater eller lignende, i pakninger af
nettovægt > 2 kg
30
1806.31
Chokolade og andre tilberedte varer med indhold af kakao, i blokke,
plader eller stænger, af vægt <= 2 kg, med fyld
31
1806.32
Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, i
blokke, plader eller stænger, af vægt <= 2 kg, uden fyld
32
1902.11
Pastaprodukter, ikke kogte, fyldte eller på anden måde tilberedt, med
indhold af æg
33
1902.19
Pastaprodukter, ikke kogte, fyldte eller på anden måde tilberedt, uden
indhold af æg
34
1905.20
Honningkager og lignende, også tilsat kakao
35
36
37
1905.32
1905.40
Vafler
Tvebakker og kryddere, ristet brød og lign. ristede varer
2003.10.10. Svampe af slægten Agaricus, tilberedte eller konserverede på anden
måde end med eddike eller eddikesyre og frosne (undtagen færdigretter)
38
2003.90.90. Svampe, tilberedte eller konserverede på anden måde end med eddike
eller eddikesyre (undtagen svampe af slægten Agaricus og frosne
(undtagen færdigretter))
39
2004.90.30. Oliven, tilberedte eller konserverede på anden måde end med eddike
eller eddikesyre, frosne
40
2004.90.40. Sukkermajs (Zea mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret på
anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne
41
2005.51
Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter), udbælgede, tilberedte eller
konserverede på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke
frosne
DA
6
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591682_0007.png
42
2005.59
Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter), ikke udbælgede, tilberedte eller
konserverede på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke
frosne
43
2005.60
Asparges, tilberedte eller konserverede på anden måde end med eddike
eller eddikesyre, ikke frosne
44
2005.80
Sukkermajs (Zea mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret på
anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne
45
2007.10
Homogeniserede tilberedninger i form af syltetøj, frugtgelé, marmelade,
frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved
kogning, også tilsat sukker eller sødemidler
46
2007.91
Syltetøj, gelé, marmelade, puré eller mos, af citrusfrugter, fremstillet ved
kogning, også tilsat sukker eller andre sødemidler (undtagen
homogeniserede tilberedninger henhørende under pos. 2007.10)
47
48
49
2009.69
2009.79
Druesaft (herunder druemost), med en Brix-værdi på over 30
Æblesaft med en Brix-værdi på over 20
2009.89.50. Saft af frugter, ugæret, også tilsat sukker eller andre sødemidler
(undtagen tilsat alkohol, blandinger samt saft af citrusfrugter, ananas,
tomater, druer, herunder druemost, æbler, tranebær, kiwi, granatæbler,
kirsebær og passionsfrugter)
50
2009.90.10. Blandinger af frugtsaft, herunder druemost, ugæret, også tilsat sukker
eller andre sødemidler (undtagen tilsat spiritus)
51
2203.00.90. Øl, undtagen traditionel afrikansk øl som defineret i supplerende
bestemmelse 1 til kapitel 22
52
53
54
55
3401.20
3406.00
4818.10
4818.20
Sæbe i andre former end stænger, blokke eller støbte stykker og figurer
Stearin-, paraffin- og vokslys samt lignende varer
Toiletpapir i ruller af bredde <= 36 cm
Lommetørklæder, renseservietter og håndklæder, af papirmasse, papir,
cellulosevat eller cellulosefiberdug
56
4818.30
Duge og servietter, af papirmasse, papir, cellulosevat eller
cellulosefiberdug
57
4818.90
Papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug, af den art der anvendes til
husholdnings- eller hygiejnebrug, i ruller af bredde <= 36 cm eller
tilskåret; varer af papirmasse, papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug,
DA
7
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591682_0008.png
af den art der anvendes til husholdnings- hygiejne- eller hospitalsbrug
(undtagen toiletpapir, lommetørklæder, renseservietter og håndklæder,
duge, servietter, hygiejnebind og -tamponer, bleer og bleindlæg til
spædbørn og lignende varer)
58
6601.99
Paraplyer og parasoller, herunder stokkeparaplyer (undtagen paraplyer
og parasoller med sammenskydelig stok eller skaft, haveparasoller og
lign. samt legetøjsparaplyer)
59
60
9607.11
9607.19
Lynlåse med hægter af uædelt metal
Lynlåse (undtagen lynlåse med hægter af uædelt metal)
DA
8
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591682_0009.png
BILAG VI
SPS-PRIORITEREDE VARER OG SEKTORER
De i artikel 60, litra b), og artikel 65, litra e), omhandlede prioriterede varer og sektorer er
anført herunder.
A: Prioriterede varer og sektorer, som SADC-ØPA-landene skal harmonisere:
Fisk, fiskevarer, akvakulturprodukter, også forarbejdede
Kvæg, får og fjerkræ
Fersk kød
Forarbejdede kødprodukter
Korn
Grøntsager og krydderier
Olieholdige frø
Kokosnødder
Kopra
Bomuldsfrø
Jordnødder
Maniok
Øl, safter
Tørrede frugter og frugter på dåse
B: Prioriterede varer og sektorer, som SADC-ØPA-landene kan eksportere til EU:
Fisk, fiskevarer, akvakulturprodukter, også forarbejdede
Oksekød og oksekødsprodukter
Andre kødprodukter
Frugter og nødder
Grøntsager
Afskårne blomster
Kaffe
Sukker
DA
9
DA