Europaudvalget 2016
KOM (2016) 0008
Offentligt
1591755_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 22.1.2016
COM(2016) 8 final
ANNEX 2 – PART 2/8
BILAG
til
Forslag til Rådets afgørelse
om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale
mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA-
landene på den anden side
DA
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0002.png
BILAG
BILAG I: EU's told på varer med oprindelse i SADC-ØPA-landene – del 2
KN 2014
Varebeskrivelse
Sektor
Vejledende toldsatser
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
Bemærkninger
I AFSNIT I - LEVENDE DYR;
ANIMALSKE PRODUKTER
01 KAPITEL 1 - LEVENDE DYR
0101 Heste, æsler, muldyr og mulæsler,
levende
0101 21 00
0101 29
0101 29 10
0101 29 90
0101 30 00
0101 90 00
- Heste
-- Racerene avlsdyr
-- Andre varer
--- Til slagtning
--- I andre tilfælde
- Æsler
- Andre varer
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Fri
Fri
11,5 %
7,7 %
10,9 %
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
DA
2
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0003.png
KN 2014
Varebeskrivelse
Sektor
Vejledende toldsatser
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
Bemærkninger
0102 Hornkvæg, levende
0102 21
0102 21 10
0102 21 30
0102 21 90
0102 29
0102 29 05
- Kvæg
-- Racerene avlsdyr
--- Kvier (hundyr, der endnu aldrig har kælvet)
--- Køer
--- Andre varer
-- Andre varer
--- Af underslægterne Bibos eller Poephagus
--- I andre tilfælde
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Fri
Fri
Fri
Fri
A
A
A
A
A
A
A
A
DA
3
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0004.png
KN 2014
0102 29 10
Varebeskrivelse
---- Af vægt 80 kg og derunder
Sektor
Landbrug
Vejledende toldsatser
10,2 % + 93,1 EUR/100
kg
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
X
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
Hvad angår
toldafviklings-
kategorien for
BLMNS anses varer
med oprindelse i
Sydafrika for at være
importeret direkte til
EU told- og kvotefrit,
således at artikel 4,
stk. 15, litra c), i
protokol 1 til denne
aftale finder
anvendelse.
---- Af vægt over 80 kg, men ikke over 160 kg
0102 29 21
----- Til slagtning
Landbrug
10,2 % + 93,1 EUR/100
kg
X
A
Hvad angår
toldafviklings-
kategorien for
BLMNS anses varer
med oprindelse i
Sydafrika for at være
importeret direkte til
EU told- og kvotefrit,
således at artikel 4,
stk. 15, litra c), i
protokol 1 til denne
aftale finder
anvendelse.
DA
4
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0005.png
KN 2014
0102 29 29
Varebeskrivelse
----- I andre tilfælde
Sektor
Landbrug
Vejledende toldsatser
10,2 % + 93,1 EUR/100
kg
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
X
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
Hvad angår
toldafviklings-
kategorien for
BLMNS anses varer
med oprindelse i
Sydafrika for at være
importeret direkte til
EU told- og kvotefrit,
således at artikel 4,
stk. 15, litra c), i
protokol 1 til denne
aftale finder
anvendelse.
---- Af vægt over 160 kg, men ikke over 300 kg
0102 29 41
----- Til slagtning
Landbrug
10,2 % + 93,1 EUR/100
kg
X
A
Hvad angår
toldafviklings-
kategorien for
BLMNS anses varer
med oprindelse i
Sydafrika for at være
importeret direkte til
EU told- og kvotefrit,
således at artikel 4,
stk. 15, litra c), i
protokol 1 til denne
aftale finder
anvendelse.
DA
5
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0006.png
KN 2014
0102 29 49
Varebeskrivelse
----- I andre tilfælde
Sektor
Landbrug
Vejledende toldsatser
10,2 % + 93,1 EUR/100
kg
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
X
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
Hvad angår
toldafviklings-
kategorien for
BLMNS anses varer
med oprindelse i
Sydafrika for at være
importeret direkte til
EU told- og kvotefrit,
således at artikel 4,
stk. 15, litra c), i
protokol 1 til denne
aftale finder
anvendelse.
---- Af vægt over 300 kg
----- Kvier (hundyr, der endnu aldrig har kælvet)
DA
6
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0007.png
KN 2014
0102 29 51
Varebeskrivelse
------ Til slagtning
Sektor
Landbrug
Vejledende toldsatser
10,2 % + 93,1 EUR/100
kg
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
X
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
Hvad angår
toldafviklings-
kategorien for
BLMNS anses varer
med oprindelse i
Sydafrika for at være
importeret direkte til
EU told- og kvotefrit,
således at artikel 4,
stk. 15, litra c), i
protokol 1 til denne
aftale finder
anvendelse.
Hvad angår
toldafviklings-
kategorien for
BLMNS anses varer
med oprindelse i
Sydafrika for at være
importeret direkte til
EU told- og kvotefrit,
således at artikel 4,
stk. 15, litra c), i
protokol 1 til denne
aftale finder
anvendelse.
0102 29 59
------ I andre tilfælde
Landbrug
10,2 % + 93,1 EUR/100
kg
X
A
----- Køer
DA
7
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0008.png
KN 2014
0102 29 61
Varebeskrivelse
------ Til slagtning
Sektor
Landbrug
Vejledende toldsatser
10,2 % + 93,1 EUR/100
kg
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
X
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
Hvad angår
toldafviklings-
kategorien for
BLMNS anses varer
med oprindelse i
Sydafrika for at være
importeret direkte til
EU told- og kvotefrit,
således at artikel 4,
stk. 15, litra c), i
protokol 1 til denne
aftale finder
anvendelse.
Hvad angår
toldafviklings-
kategorien for
BLMNS anses varer
med oprindelse i
Sydafrika for at være
importeret direkte til
EU told- og kvotefrit,
således at artikel 4,
stk. 15, litra c), i
protokol 1 til denne
aftale finder
anvendelse.
0102 29 69
------ I andre tilfælde
Landbrug
10,2 % + 93,1 EUR/100
kg
X
A
----- Andre varer
DA
8
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0009.png
KN 2014
0102 29 91
Varebeskrivelse
------ Til slagtning
Sektor
Landbrug
Vejledende toldsatser
10,2 % + 93,1 EUR/100
kg
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
X
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
Hvad angår
toldafviklings-
kategorien for
BLMNS anses varer
med oprindelse i
Sydafrika for at være
importeret direkte til
EU told- og kvotefrit,
således at artikel 4,
stk. 15, litra c), i
protokol 1 til denne
aftale finder
anvendelse.
Hvad angår
toldafviklings-
kategorien for
BLMNS anses varer
med oprindelse i
Sydafrika for at være
importeret direkte til
EU told- og kvotefrit,
således at artikel 4,
stk. 15, litra c), i
protokol 1 til denne
aftale finder
anvendelse.
0102 29 99
------ I andre tilfælde
Landbrug
10,2 % + 93,1 EUR/100
kg
X
A
- Bøfler
DA
9
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0010.png
KN 2014
0102 31 00
0102 39
0102 39 10
Varebeskrivelse
-- Racerene avlsdyr
-- Andre varer
--- Tamkvæg
Sektor
Landbrug
Landbrug
Vejledende toldsatser
Fri
10,2 % + 93,1 EUR/100
kg
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A
X
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
A
Bemærkninger
Hvad angår
toldafviklings-
kategorien for
BLMNS anses varer
med oprindelse i
Sydafrika for at være
importeret direkte til
EU told- og kvotefrit,
således at artikel 4,
stk. 15, litra c), i
protokol 1 til denne
aftale finder
anvendelse.
0102 39 90
0102 90
0102 90 20
--- Andre varer
- Andre varer
-- Racerene avlsdyr
-- Andre varer
Landbrug
Landbrug
Fri
Fri
A
A
A
A
DA
10
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0011.png
KN 2014
0102 90 91
--- Tamkvæg
Varebeskrivelse
Sektor
Landbrug
Vejledende toldsatser
10,2 % + 93,1 EUR/100
kg
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
X
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
Hvad angår
toldafviklings-
kategorien for
BLMNS anses varer
med oprindelse i
Sydafrika for at være
importeret direkte til
EU told- og kvotefrit,
således at artikel 4,
stk. 15, litra c), i
protokol 1 til denne
aftale finder
anvendelse.
0102 90 99
0103 10 00
0103 91
0103 91 10
0103 91 90
0103 92
--- Andre varer
- Racerene avlsdyr
- Andre varer
-- Af vægt under 50 kg
--- Tamsvin
--- Andre varer
-- Af vægt 50 kg og derover
--- Tamsvin
Landbrug
Landbrug
Fri
Fri
A
A
A
A
0103 Svin, levende
Landbrug
Landbrug
41,2 EUR/100 kg
Fri
A
A
A
A
DA
11
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0012.png
KN 2014
0103 92 11
Varebeskrivelse
---- Søer, som har faret mindst én gang, og som
vejer 160 kg eller derover
---- Andre varer
--- Andre varer
- Får
-- Racerene avlsdyr
-- Andre varer
--- Lam (dyr et år og derunder)
--- Andre varer
- Geder
-- Racerene avlsdyr
-- Andre varer
Sektor
Landbrug
Vejledende toldsatser
35,1 EUR/100 kg
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
0103 92 19
0103 92 90
0104 10
0104 10 10
0104 10 30
0104 10 80
0104 20
0104 20 10
0104 20 90
Landbrug
Landbrug
41,2 EUR/100 kg
Fri
A
A
A
A
0104 Får og geder, levende
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Fri
80,5 EUR/100 kg
80,5 EUR/100 kg
A
A
A
A
A
A
Landbrug
Landbrug
3,2 %
80,5 EUR/100 kg
A
A
A
A
DA
12
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0013.png
KN 2014
Varebeskrivelse
Sektor
Vejledende toldsatser
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
Bemærkninger
0105 Fjerkræ, dvs. høns af arten Gallus
domesticus, ænder, gæs, kalkuner og
perlehøns, levende
- Af vægt 185 g og derunder
-- Høns af arten Gallus domesticus
--- Avls- og formeringshønekyllinger
0105 11 11
0105 11 19
---- Æglægningsracer
---- Andre varer
--- Andre varer
---- Æglægningsracer
---- Andre varer
-- Kalkuner
Landbrug
Landbrug
52 EUR/1 000 p/st
52 EUR/1 000 p/st
A
A
A
A
0105 11
0105 11 91
0105 11 99
0105 12 00
Landbrug
Landbrug
Landbrug
52 EUR/1 000 p/st
52 EUR/1 000 p/st
152 EUR/1 000 p/st
A
A
A
A
A
A
0105 13 00
-- Ænder
Landbrug
52 EUR/1 000 p/st
A
A
DA
13
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0014.png
KN 2014
0105 14 00
-- Gæs
Varebeskrivelse
Sektor
Landbrug
Vejledende toldsatser
152 EUR/1 000 p/st
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
0105 15 00
-- Perlehøns
- I andre tilfælde
-- Høns af arten Gallus domesticus
-- Andre varer
--- Ænder
--- Gæs
--- Kalkuner
--- Perlehøns
Landbrug
52 EUR/1 000 p/st
A
A
0105 94 00
0105 99
0105 99 10
0105 99 20
0105 99 30
0105 99 50
Landbrug
20,9 EUR/100 kg
A
A
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
32,3 EUR/100 kg
31,6 EUR/100 kg
23,8 EUR/100 kg
34,5 EUR/100 kg
A
A
A
A
A
A
A
A
0106 Andre dyr, levende
0106 11 00
- Pattedyr
-- Primater
Landbrug
Fri
A
A
DA
14
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0015.png
KN 2014
0106 12 00
Varebeskrivelse
-- Hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af
ordenen Cetacea); manater og dygonger
(pattedyr af ordenen Sirenia); sæler, søløver og
hvalrosser (pattedyr af ordenen Pinnipedia)
Sektor
Landbrug
Vejledende toldsatser
Fri
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
0106 13 00
0106 14
0106 14 10
0106 14 90
0106 19 00
0106 20 00
-- Kameler og andre dyr af kamelfamilien
(Camelidae)
-- Kaniner og harer
--- Tamkaniner
--- Andre varer
-- Andre varer
- Krybdyr (herunder slanger og skildpadder)
- Fugle
-- Rovfugle
-- Papegøjer (herunder parakitter, araer og
kakaduer)
Landbrug
Fri
A
A
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
3,8 %
Fri
Fri
Fri
A
A
A
A
A
A
A
A
0106 31 00
0106 32 00
Landbrug
Landbrug
Fri
Fri
A
A
A
A
DA
15
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0016.png
KN 2014
0106 33 00
0106 39
0106 39 10
0106 39 80
0106 41 00
0106 49 00
0106 90 00
Varebeskrivelse
-- Strudse; emuer (Dromaius novaehollandiae)
-- Andre fugle
--- Duer
--- Andre fugle
- Insekter
-- Bier
-- Andre insekter
- Andre levende dyr
Sektor
Landbrug
Vejledende toldsatser
Fri
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
6,4 %
Fri
Fri
Fri
Fri
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
02 KAPITEL 2 - KØD OG SPISELIGE
SLAGTEBIPRODUKTER
0201 Kød af hornkvæg, fersk eller kølet
0201 10 00
- Hele og halve kroppe
Landbrug
12,8 % + 176,8 EUR/100
kg
X
A
0201 20
0201 20 20
- Andre udskæringer, ikke udbenet
-- "Quartiers compensés"
Landbrug
12,8 % + 176,8 EUR/100
kg
X
A
DA
16
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0017.png
KN 2014
0201 20 30
Varebeskrivelse
-- Forfjerdinger, sammenhængende eller
adskilte
-- Bagfjerdinger, sammenhængende eller
adskilte
-- Andre varer
Sektor
Landbrug
Vejledende toldsatser
12,8 % + 141,4 EUR/100
kg
12,8 % + 212,2 EUR/100
kg
12,8 % + 265,2 EUR/100
kg
12,8 % + 303,4 EUR/100
kg
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
X
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
0201 20 50
Landbrug
X
A
0201 20 90
Landbrug
X
A
0201 30 00
- Udbenet kød
Landbrug
X
A
0202 Kød af hornkvæg, frosset
0202 10 00
- Hele og halve kroppe
Landbrug
12,8 % + 176,8 EUR/100
kg
X
A
0202 20
- Andre udskæringer, ikke udbenet
DA
17
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0018.png
KN 2014
0202 20 10
Varebeskrivelse
-- "Quartiers compensés"
Sektor
Landbrug
Vejledende toldsatser
12,8 % + 176,8 EUR/100
kg
12,8 % + 141,4 EUR/100
kg
12,8 % + 221,1 EUR/100
kg
12,8 % + 265,3 EUR/100
kg
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
X
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
0202 20 30
-- Forfjerdinger, sammenhængende eller
adskilte
-- Bagfjerdinger, sammenhængende eller
adskilte
-- Andre varer
Landbrug
X
A
0202 20 50
Landbrug
X
A
0202 20 90
Landbrug
X
A
0202 30
0202 30 10
- Udbenet kød
-- Forfjerdinger, hele eller opskåret i højst 5
stykker, frosset i en enkelt blok; "quartiers
compensés", frosset i to blokke, den ene
bestående af forfjerdingen hel eller opskåret i
højst 5 stykker og den anden af bagfjerdingen
(uden mørbrad) i ét stykke
Landbrug
12,8 % + 221,1 EUR/100
kg
X
A
DA
18
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0019.png
KN 2014
0202 30 50
Varebeskrivelse
-- Udskæringer benævnt "crop", "chuck and
blade" og "brisket"
-- Andre varer
Sektor
Landbrug
Vejledende toldsatser
12,8 % + 221,1 EUR/100
kg
12,8 % + 304,1 EUR/100
kg
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
X
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
0202 30 90
Landbrug
X
A
0203 Svinekød, fersk, kølet eller frosset
- Fersk eller kølet
-- Hele og halve kroppe
--- Af tamsvin
--- Af andre svin
-- Skinke og bov samt stykker deraf, ikke
udbenet
--- Af tamsvin
---- Skinke og stykker deraf
---- Bov og stykker deraf
0203 11
0203 11 10
0203 11 90
0203 12
Landbrug
Landbrug
53,6 EUR/100 kg
Fri
A
A
A
A
0203 12 11
0203 12 19
Landbrug
Landbrug
77,8 EUR/100 kg
60,1 EUR/100 kg
A
A
A
A
DA
19
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0020.png
KN 2014
0203 12 90
0203 19
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
Varebeskrivelse
--- Af andre svin
-- Andre varer
--- Af tamsvin
---- Forende og stykker deraf
---- Kam og stykker deraf
---- Brystflæsk og stykker deraf
---- Andre varer
----- Udbenet
----- I andre tilfælde
--- Af andre svin
- Frosset
-- Hele og halve kroppe
--- Af tamsvin
--- Af andre svin
Sektor
Landbrug
Vejledende toldsatser
Fri
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
Landbrug
Landbrug
Landbrug
60,1 EUR/100 kg
86,9 EUR/100 kg
46,7 EUR/100 kg
A
A
A
A
A
A
0203 19 55
0203 19 59
0203 19 90
0203 21
0203 21 10
0203 21 90
Landbrug
Landbrug
Landbrug
86,9 EUR/100 kg
86,9 EUR/100 kg
Fri
A
A
A
A
A
A
Landbrug
Landbrug
53,6 EUR/100 kg
Fri
A
A
A
A
DA
20
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0021.png
KN 2014
0203 22
Varebeskrivelse
-- Skinke og bov samt stykker deraf, ikke
udbenet
--- Af tamsvin
---- Skinke og stykker deraf
---- Bov og stykker deraf
--- Af andre svin
-- Andre varer
--- Af tamsvin
---- Forende og stykker deraf
---- Kam og stykker deraf
---- Brystflæsk og stykker deraf
---- Andre varer
----- Udbenet
----- I andre tilfælde
--- Af andre svin
Sektor
Vejledende toldsatser
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
Bemærkninger
0203 22 11
0203 22 19
0203 22 90
0203 29
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
Landbrug
Landbrug
Landbrug
77,8 EUR/100 kg
60,1 EUR/100 kg
Fri
A
A
A
A
A
A
Landbrug
Landbrug
Landbrug
60,1 EUR/100 kg
86,9 EUR/100 kg
46,7 EUR/100 kg
A
A
A
A
A
A
0203 29 55
0203 29 59
0203 29 90
Landbrug
Landbrug
Landbrug
86,9 EUR/100 kg
86,9 EUR/100 kg
Fri
A
A
A
A
A
A
DA
21
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0022.png
KN 2014
Varebeskrivelse
Sektor
Vejledende toldsatser
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
Bemærkninger
0204 Kød af får og geder, fersk, kølet eller
frosset
0204 10 00
- Hele og halve kroppe af lam, fersk eller kølet
Landbrug
12,8 % + 171,3 EUR/100
kg
A
A
- Andet kød af får, fersk eller kølet
0204 21 00
-- Hele og halve kroppe
Landbrug
12,8 % + 171,3 EUR/100
kg
A
A
0204 22
0204 22 10
-- Andre udskæringer, ikke udbenet
--- Forsæt (dobbelt forfjerding) og forfjerdinger
Landbrug
12,8 % + 119,9 EUR/100
kg
12,8 % + 188,5 EUR/100
kg
12,8 % + 222,7 EUR/100
kg
A
A
0204 22 30
--- Kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg) og halv
kam og/eller nyresteg (enkelt ryg)
--- Culotte (dobbelt kølle) og halv culotte
Landbrug
A
A
0204 22 50
Landbrug
A
A
DA
22
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0023.png
KN 2014
0204 22 90
--- Andre varer
Varebeskrivelse
Sektor
Landbrug
Vejledende toldsatser
12,8 % + 222,7 EUR/100
kg
12,8 % + 311,8 EUR/100
kg
12,8 % + 128,8 EUR/100
kg
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
0204 23 00
-- Udbenet kød
Landbrug
A
A
0204 30 00
- Hele og halve kroppe af lam, frosset
Landbrug
A
A
0204 41 00
- Andet kød af får, frosset
-- Hele og halve kroppe
Landbrug
12,8 % + 128,8 EUR/100
kg
A
A
0204 42
0204 42 10
0204 42 30
-- Andre udskæringer, ikke udbenet
--- Forsæt (dobbelt forfjerding) og forfjerdinger
--- Kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg) og halv
kam og/eller nyresteg (enkelt ryg)
--- Culotte (dobbelt kølle) og halv culotte
Landbrug
Landbrug
12,8 % + 90,2 EUR/100
kg
12,8 % + 141,7 EUR/100
kg
12,8 % + 167,5 EUR/100
kg
A
A
A
A
0204 42 50
Landbrug
A
A
DA
23
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0024.png
KN 2014
0204 42 90
--- Andre varer
Varebeskrivelse
Sektor
Landbrug
Vejledende toldsatser
12,8 % + 167,5 EUR/100
kg
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
0204 43
0204 43 10
-- Udbenet kød
--- Af lam
Landbrug
12,8 % + 234,5 EUR/100
kg
12,8 % + 234,5 EUR/100
kg
A
A
0204 43 90
--- I andre tilfælde
Landbrug
A
A
0204 50
0204 50 11
- Kød af geder
-- Fersk eller kølet
--- Hele og halve kroppe
Landbrug
12,8 % + 171,3 EUR/100
kg
12,8 % + 119,9 EUR/100
kg
A
A
0204 50 13
--- Forsæt (dobbelt forfjerding) og forfjerdinger
Landbrug
A
A
DA
24
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0025.png
KN 2014
0204 50 15
Varebeskrivelse
--- Kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg) og halv
kam og/eller nyresteg (enkelt ryg)
--- Culotte (dobbelt kølle) og halv culotte
Sektor
Landbrug
Vejledende toldsatser
12,8 % + 188,5 EUR/100
kg
12,8 % + 222,7 EUR/100
kg
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
0204 50 19
Landbrug
A
A
0204 50 31
--- Andre varer
---- Ikke udbenet kød
Landbrug
12,8 % + 222,7 EUR/100
kg
12,8 % + 311,8 EUR/100
kg
A
A
0204 50 39
---- Udbenet kød
Landbrug
A
A
0204 50 51
-- Frosset
--- Hele og halve kroppe
Landbrug
12,8 % + 128,8 EUR/100
kg
12,8 % + 90,2 EUR/100
kg
A
A
0204 50 53
--- Forsæt (dobbelt forfjerding) og forfjerdinger
Landbrug
A
A
DA
25
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0026.png
KN 2014
0204 50 55
Varebeskrivelse
--- Kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg) og halv
kam og/eller nyresteg (enkelt ryg)
--- Culotte (dobbelt kølle) og halv culotte
Sektor
Landbrug
Vejledende toldsatser
12,8 % + 141,7 EUR/100
kg
12,8 % + 167,5 EUR/100
kg
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
0204 50 59
Landbrug
A
A
0204 50 71
--- Andre varer
---- Ikke udbenet kød
Landbrug
12,8 % + 167,5 EUR/100
kg
12,8 % + 234,5 EUR/100
kg
A
A
0204 50 79
---- Udbenet kød
Landbrug
A
A
0205 00
0205 00 20
0205 00 80
Hestekød samt kød af æsler, muldyr eller
mulæsler, fersk, kølet eller frosset
- Fersk eller kølet
- Frosset
Landbrug
Landbrug
5,1 %
5,1 %
A
A
A
A
DA
26
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0027.png
KN 2014
Varebeskrivelse
Sektor
Vejledende toldsatser
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
Bemærkninger
0206 Spiselige slagtebiprodukter af
hornkvæg, svin, får, geder, heste, æsler,
muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller
frosset
0206 10
0206 10 10
- Af hornkvæg, fersk eller kølet
-- Til fremstilling af farmaceutiske produkter
-- I andre tilfælde
--- Nyretap og mellemgulv
Landbrug
Fri
A
A
0206 10 95
Landbrug
12,8 % + 303,4 EUR/100
kg
Fri
Fri
Fri
Fri
X
A
0206 10 98
0206 21 00
0206 22 00
0206 29
0206 29 10
--- Andre varer
- Af hornkvæg, frosset
-- Tunger
-- Lever
-- Andre varer
--- Til fremstilling af farmaceutiske produkter
--- I andre tilfælde
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
A
A
A
A
A
DA
27
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0028.png
KN 2014
0206 29 91
Varebeskrivelse
---- Nyretap og mellemgulv
Sektor
Landbrug
Vejledende toldsatser
12,8 % + 304,1 EUR/100
kg
Fri
Fri
Fri
Fri
Fri
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
X
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
0206 29 99
0206 30 00
0206 41 00
0206 49 00
0206 80
0206 80 10
---- Andre varer
- Af svin, fersk eller kølet
- Af svin, frosset
-- Lever
-- Andre varer
- Andre varer, ferske eller kølede
-- Til fremstilling af farmaceutiske produkter
-- I andre tilfælde
--- Varer af heste, æsler, mulæsler og muldyr
--- Varer af får og geder
- Andre varer, frosset
-- Til fremstilling af farmaceutiske produkter
-- I andre tilfælde
--- Varer af heste, æsler, mulæsler og muldyr
--- Varer af får og geder
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
0206 80 91
0206 80 99
0206 90
0206 90 10
Landbrug
Landbrug
Landbrug
6,4 %
Fri
Fri
A
A
A
A
A
A
0206 90 91
0206 90 99
Landbrug
Landbrug
6,4 %
Fri
A
A
A
A
DA
28
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0029.png
KN 2014
Varebeskrivelse
Sektor
Vejledende toldsatser
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
Bemærkninger
0207 Kød og spiselige slagtebiprodukter,
fersk, kølet eller frosset, af fjerkræ
henhørende under pos. 0105
- Af høns af arten Gallus domesticus
0207 11
0207 11 10
-- Ikke udskåret, fersk eller kølet
--- Plukkede, uden tarme, med hoved og fødder
(såkaldte 83 pct.-høns)
--- Plukkede, rensede, uden hoved og fødder,
men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte
70 pct.-høns)
--- Plukkede, rensede, uden hoved og fødder
og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte
65 pct.-høns), eller i anden form
Landbrug
26,2 EUR/100 kg
A
A
0207 11 30
Landbrug
29,9 EUR/100 kg
A
A
0207 11 90
Landbrug
32,5 EUR/100 kg
A
A
DA
29
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0030.png
KN 2014
0207 12
0207 12 10
Varebeskrivelse
-- Ikke udskåret, frosset
--- Plukkede, rensede, uden hoved og fødder,
men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte
70 pct.-høns)
--- Plukkede, rensede, uden hoved og fødder
og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte
65 pct.-høns), eller i anden form
Sektor
Vejledende toldsatser
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
Landbrug
29,9 EUR/100 kg
0207 12 90
Landbrug
32,5 EUR/100 kg
A
A
0207 13
0207 13 10
-- Udskåret samt slagtebiprodukter, fersk eller
kølet
--- Udskårne stykker
---- Udbenet
---- Ikke udbenet
----- Halve og kvarte
----- Hele vinger, også uden vingespids
Landbrug
102,4 EUR/100 kg
A
A
0207 13 20
0207 13 30
Landbrug
Landbrug
35,8 EUR/100 kg
26,9 EUR/100 kg
A
A
A
A
DA
30
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0031.png
KN 2014
0207 13 40
Varebeskrivelse
----- Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og
vingespidser
----- Bryst og stykker deraf
----- Lår og stykker deraf
----- Andre varer
--- Slagtebiprodukter
---- Lever
---- Andre varer
-- Udskåret samt slagtebiprodukter, frosset
--- Udskårne stykker
---- Udbenet
---- Ikke udbenet
----- Halve eller kvarte
Sektor
Landbrug
Vejledende toldsatser
18,7 EUR/100 kg
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
0207 13 50
0207 13 60
0207 13 70
Landbrug
Landbrug
Landbrug
60,2 EUR/100 kg
46,3 EUR/100 kg
100,8 EUR/100 kg
A
A
A
A
A
A
0207 13 91
0207 13 99
0207 14
0207 14 10
Landbrug
Landbrug
6,4 %
18,7 EUR/100 kg
A
A
A
A
Landbrug
102,4 EUR/100 kg
A
A
0207 14 20
Landbrug
35,8 EUR/100 kg
A
A
DA
31
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0032.png
KN 2014
0207 14 30
0207 14 40
Varebeskrivelse
----- Hele vinger, også uden vingespids
----- Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og
vingespidser
----- Bryst og stykker deraf
----- Lår og stykker deraf
----- Andre varer
--- Slagtebiprodukter
---- Lever
---- Andre varer
- Af kalkun
-- Ikke udskåret, fersk eller kølet
Sektor
Landbrug
Landbrug
Vejledende toldsatser
26,9 EUR/100 kg
18,7 EUR/100 kg
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A
A
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
A
Bemærkninger
0207 14 50
0207 14 60
0207 14 70
Landbrug
Landbrug
Landbrug
60,2 EUR/100 kg
46,3 EUR/100 kg
100,8 EUR/100 kg
A
A
A
A
A
A
0207 14 91
0207 14 99
Landbrug
Landbrug
6,4 %
18,7 EUR/100 kg
A
A
A
A
0207 24
DA
32
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0033.png
KN 2014
0207 24 10
Varebeskrivelse
--- Plukkede, rensede, uden hoved og fødder,
men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte
80 pct.-kalkuner)
--- Plukkede, rensede, uden hoved og fødder
og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte
73 pct.-kalkuner), eller i anden form
Sektor
Landbrug
Vejledende toldsatser
34 EUR/100 kg
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
0207 24 90
Landbrug
37,3 EUR/100 kg
A
A
0207 25
0207 25 10
-- Ikke udskåret, frosset
--- Plukkede, rensede, uden hoved og fødder,
men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte
80 pct.-kalkuner)
--- Plukkede, rensede, uden hoved og fødder
og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte
73 pct.-kalkuner), eller i anden form
Landbrug
34 EUR/100 kg
A
A
0207 25 90
Landbrug
37,3 EUR/100 kg
A
A
DA
33
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0034.png
KN 2014
0207 26
Varebeskrivelse
-- Udskåret samt slagtebiprodukter, fersk eller
kølet
--- Udskårne stykker
---- Udbenet
---- Ikke udbenet
----- Halve eller kvarte
----- Hele vinger, også uden vingespids
----- Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og
vingespidser
----- Bryst og stykker deraf
----- Lår og stykker deraf
------ Underlår og stykker deraf
------ Andre varer
----- Andre varer
--- Slagtebiprodukter
Sektor
Vejledende toldsatser
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
Bemærkninger
0207 26 10
Landbrug
85,1 EUR/100 kg
A
A
0207 26 20
0207 26 30
0207 26 40
Landbrug
Landbrug
Landbrug
41 EUR/100 kg
26,9 EUR/100 kg
18,7 EUR/100 kg
A
A
A
A
A
A
0207 26 50
Landbrug
67,9 EUR/100 kg
A
A
0207 26 60
0207 26 70
0207 26 80
Landbrug
Landbrug
Landbrug
25,5 EUR/100 kg
46 EUR/100 kg
83 EUR/100 kg
A
A
A
A
A
A
DA
34
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0035.png
KN 2014
0207 26 91
0207 26 99
0207 27
0207 27 10
Varebeskrivelse
---- Lever
---- Andre varer
-- Udskåret samt slagtebiprodukter, frosset
--- Udskårne stykker
---- Udbenet
---- Ikke udbenet
----- Halve eller kvarte
----- Hele vinger, også uden vingespids
----- Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og
vingespidser
----- Bryst og stykker deraf
----- Lår og stykker deraf
------ Underlår og stykker deraf
------ Andre varer
Sektor
Landbrug
Landbrug
Vejledende toldsatser
6,4 %
18,7 EUR/100 kg
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A
A
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
A
Bemærkninger
Landbrug
85,1 EUR/100 kg
A
A
0207 27 20
0207 27 30
0207 27 40
Landbrug
Landbrug
Landbrug
41 EUR/100 kg
26,9 EUR/100 kg
18,7 EUR/100 kg
A
A
A
A
A
A
0207 27 50
Landbrug
67,9 EUR/100 kg
A
A
0207 27 60
0207 27 70
Landbrug
Landbrug
25,5 EUR/100 kg
46 EUR/100 kg
A
A
A
A
DA
35
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0036.png
KN 2014
0207 27 80
Varebeskrivelse
----- Andre varer
--- Slagtebiprodukter
---- Lever
---- Andre varer
- Af ænder
-- Ikke udskåret, fersk eller kølet
--- Plukkede, afblødte, ikke åbnede eller uden
tarme, med hoved og fødder (såkaldte 85 pct.-
ænder)
--- Plukkede, rensede, uden hoved og fødder,
med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte
70 pct.-ænder)
Sektor
Landbrug
Vejledende toldsatser
83 EUR/100 kg
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
0207 27 91
0207 27 99
Landbrug
Landbrug
6,4 %
18,7 EUR/100 kg
A
A
A
A
0207 41
0207 41 20
Landbrug
38 EUR/100 kg
A
A
0207 41 30
Landbrug
46,2 EUR/100 kg
A
A
DA
36
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0037.png
KN 2014
0207 41 80
Varebeskrivelse
--- Plukkede, rensede, uden hoved og fødder
og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte
63 pct.-ænder), eller i anden form
Sektor
Landbrug
Vejledende toldsatser
51,3 EUR/100 kg
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
0207 42
0207 42 30
-- Ikke udskåret, frosset
--- Plukkede, rensede, uden hoved og fødder,
med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte
70 pct.-ænder)
--- Plukkede, rensede, uden hoved og fødder
og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte
63 pct.-ænder), eller i anden form
Landbrug
46,2 EUR/100 kg
A
A
0207 42 80
Landbrug
51,3 EUR/100 kg
A
A
0207 43 00
0207 44
-- Fed lever ("foies gras"), fersk eller kølet
-- Andre varer, fersk eller kølet
--- Udskårne stykker
Landbrug
Fri
A
A
DA
37
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0038.png
KN 2014
0207 44 10
---- Udbenet
Varebeskrivelse
Sektor
Landbrug
Vejledende toldsatser
128,3 EUR/100 kg
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
0207 44 21
0207 44 31
0207 44 41
---- Ikke udbenet
----- Halve eller kvarte
----- Hele vinger, også uden vingespids
----- Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og
vingespidser
----- Bryst og stykker deraf
----- Lår og stykker deraf
----- Andepaletots
----- Andre varer
--- Slagtebiprodukter
---- Lever, undtagen fed lever ("foies gras")
Landbrug
Landbrug
Landbrug
56,4 EUR/100 kg
26,9 EUR/100 kg
18,7 EUR/100 kg
A
A
A
A
A
A
0207 44 51
0207 44 61
0207 44 71
0207 44 81
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
115,5 EUR/100 kg
46,3 EUR/100 kg
66 EUR/100 kg
123,2 EUR/100 kg
A
A
A
A
A
A
A
A
0207 44 91
Landbrug
6,4 %
A
A
DA
38
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0039.png
KN 2014
0207 44 99
0207 45
0207 45 10
Varebeskrivelse
---- Andre varer
-- Andre varer, frosset
--- Udskårne stykker
---- Udbenet
---- Ikke udbenet
----- Halve eller kvarte
----- Hele vinger, også uden vingespids
----- Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og
vingespidser
----- Bryst og stykker deraf
----- Lår og stykker deraf
----- Andepaletots
Sektor
Landbrug
Vejledende toldsatser
18,7 EUR/100 kg
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
Landbrug
128,3 EUR/100 kg
A
A
0207 45 21
0207 45 31
0207 45 41
Landbrug
Landbrug
Landbrug
56,4 EUR/100 kg
26,9 EUR/100 kg
18,7 EUR/100 kg
A
A
A
A
A
A
0207 45 51
0207 45 61
0207 45 71
Landbrug
Landbrug
Landbrug
115,5 EUR/100 kg
46,3 EUR/100 kg
66 EUR/100 kg
A
A
A
A
A
A
DA
39
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0040.png
KN 2014
0207 45 81
Varebeskrivelse
----- Andre varer
--- Slagtebiprodukter
---- Lever
----- Fed lever ("foies gras")
----- Andre varer
---- Andre varer
- Af gæs
-- Ikke udskåret, fersk eller kølet
--- Plukkede, afblødte, ikke åbnede, med hoved
og fødder (såkaldte 82 pct.-gæs)
--- Plukkede, rensede, uden hoved og fødder,
med eller uden hjerte og kråse (såkaldte
75 pct.-gæs), eller i anden form
Sektor
Landbrug
Vejledende toldsatser
123,2 EUR/100 kg
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
0207 45 93
0207 45 95
0207 45 99
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Fri
6,4 %
18,7 EUR/100 kg
A
A
A
A
A
A
0207 51
0207 51 10
Landbrug
45,1 EUR/100 kg
A
A
0207 51 90
Landbrug
48,1 EUR/100 kg
A
A
0207 52
-- Ikke udskåret, frosset
DA
40
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0041.png
KN 2014
0207 52 10
Varebeskrivelse
--- Plukkede, afblødte, ikke åbnede, med hoved
og fødder (såkaldte 82 pct.-gæs)
--- Plukkede, rensede, uden hoved og fødder,
med eller uden hjerte og kråse (såkaldte
75 pct.-gæs), eller i anden form
Sektor
Landbrug
Vejledende toldsatser
45,1 EUR/100 kg
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
0207 52 90
Landbrug
48,1 EUR/100 kg
A
A
0207 53 00
0207 54
0207 54 10
-- Fed lever ("foies gras"), fersk eller kølet
-- Andre varer, fersk eller kølet
--- Udskårne stykker
---- Udbenet
---- Ikke udbenet
----- Halve eller kvarte
----- Hele vinger, også uden vingespids
----- Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og
vingespidser
Landbrug
Fri
A
A
Landbrug
110,5 EUR/100 kg
A
A
0207 54 21
0207 54 31
0207 54 41
Landbrug
Landbrug
Landbrug
52,9 EUR/100 kg
26,9 EUR/100 kg
18,7 EUR/100 kg
A
A
A
A
A
A
DA
41
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0042.png
KN 2014
0207 54 51
0207 54 61
0207 54 71
0207 54 81
Varebeskrivelse
----- Bryst og stykker deraf
----- Lår og stykker deraf
----- Gåsepaletots
----- Andre varer
--- Slagtebiprodukter
---- Lever, undtagen fed lever ("foies gras")
---- Andre varer
-- Andre varer, frosset
--- Udskårne stykker
---- Udbenet
---- Ikke udbenet
----- Halve eller kvarte
Sektor
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Vejledende toldsatser
86,5 EUR/100 kg
69,7 EUR/100 kg
66 EUR/100 kg
123,2 EUR/100 kg
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A
A
A
A
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
A
A
A
Bemærkninger
0207 54 91
0207 54 99
0207 55
0207 55 10
Landbrug
Landbrug
6,4 %
18,7 EUR/100 kg
A
A
A
A
Landbrug
110,5 EUR/100 kg
A
A
0207 55 21
Landbrug
52,9 EUR/100 kg
A
A
DA
42
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0043.png
KN 2014
0207 55 31
0207 55 41
Varebeskrivelse
----- Hele vinger, også uden vingespids
----- Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og
vingespidser
----- Bryst og stykker deraf
----- Lår og stykker deraf
----- Gåsepaletots
----- Andre varer
--- Slagtebiprodukter
---- Lever
----- Fed lever ("foies gras")
----- Andre varer
---- Andre varer
- Af perlehøns
Sektor
Landbrug
Landbrug
Vejledende toldsatser
26,9 EUR/100 kg
18,7 EUR/100 kg
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A
A
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
A
Bemærkninger
0207 55 51
0207 55 61
0207 55 71
0207 55 81
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
86,5 EUR/100 kg
69,7 EUR/100 kg
66 EUR/100 kg
123,2 EUR/100 kg
A
A
A
A
A
A
A
A
0207 55 93
0207 55 95
0207 55 99
0207 60
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Fri
6,4 %
18,7 EUR/100 kg
A
A
A
A
A
A
DA
43
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0044.png
KN 2014
0207 60 05
Varebeskrivelse
-- Ikke udskåret, fersk, kølet eller frosset
-- Andre varer, fersk, kølet eller frosset
--- Udskårne stykker
---- Udbenet
---- Ikke udbenet
----- Halve eller kvarte
----- Hele vinger, også uden vingespids
----- Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og
vingespidser
----- Bryst og stykker deraf
----- Lår og stykker deraf
----- Andre varer
--- Slagtebiprodukter
---- Lever
---- Andre varer
Sektor
Landbrug
Vejledende toldsatser
49,3 EUR/100 kg
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
0207 60 10
Landbrug
128,3 EUR/100 kg
A
A
0207 60 21
0207 60 31
0207 60 41
Landbrug
Landbrug
Landbrug
54,2 EUR/100 kg
26,9 EUR/100 kg
18,7 EUR/100 kg
A
A
A
A
A
A
0207 60 51
0207 60 61
0207 60 81
Landbrug
Landbrug
Landbrug
115,5 EUR/100 kg
46,3 EUR/100 kg
123,2 EUR/100 kg
A
A
A
A
A
A
0207 60 91
0207 60 99
Landbrug
Landbrug
6,4 %
18,7 EUR/100 kg
A
A
A
A
DA
44
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0045.png
KN 2014
Varebeskrivelse
Sektor
Vejledende toldsatser
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
Bemærkninger
0208 Andet kød og spiselige
slagtebiprodukter, fersk, kølet eller
frosset
0208 10
0208 10 10
0208 10 90
0208 30 00
0208 40
- Af kaniner eller harer
-- Af tamkaniner
-- I andre tilfælde
- Af primater
- Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af
ordenen Cetacea); af manater og dygonger
(pattedyr af ordenen Sirenia); af sæler, søløver
og hvalrosser (pattedyr af ordenen Pinnipedia)
Landbrug
Landbrug
Landbrug
6,4 %
Fri
9%
A
A
A
A
A
A
0208 40 10
0208 40 20
0208 40 80
0208 50 00
0208 60 00
-- Kød af hvaler
-- Kød af sæler
-- I andre tilfælde
- Af krybdyr (herunder slanger og skildpadder)
- Af kameler og andre dyr af kamelfamilien
(Camelidae)
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
6,4 %
6,4 %
9%
9%
9%
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
DA
45
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0046.png
KN 2014
0208 90
0208 90 10
0208 90 30
0208 90 60
0208 90 70
0208 90 98
Varebeskrivelse
- Andre varer
-- Af tamduer
-- Af vildt, undtagen kaniner og harer
-- Af rensdyr
-- Frølår
-- I andre tilfælde
Sektor
Vejledende toldsatser
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A
A
A
A
A
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
A
A
A
A
Bemærkninger
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
6,4 %
Fri
9%
6,4 %
9%
0209 Svinespæk, uden kødindhold, og
fjerkræfedt, ikke udsmeltet eller på
anden måde ekstraheret, fersk, kølet,
frosset, saltet, i saltlage, tørret eller
røget
0209 10
0209 10 11
0209 10 19
0209 10 90
- Af svin
-- Svinespæk
--- Fersk, kølet, frosset, saltet eller i saltlage
--- Tørret eller røget
-- Andet fedt af svin
Landbrug
Landbrug
Landbrug
21,4 EUR/100 kg
23,6 EUR/100 kg
12,9 EUR/100 kg
A
A
A
A
A
A
0209 90 00
- Andre varer
Landbrug
41,5 EUR/100 kg
A
A
DA
46
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0047.png
KN 2014
Varebeskrivelse
Sektor
Vejledende toldsatser
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
Bemærkninger
0210 Kød og spiselige slagtebiprodukter,
saltet, i saltlage, tørret eller røget;
spiseligt mel og pulver af kød eller
slagtebiprodukter
0210 11
- Svinekød
-- Skinke og bov samt stykker deraf, ikke
udbenet
--- Af tamsvin
---- Saltet eller i saltlage
----- Skinke og stykker deraf
----- Bov og stykker deraf
---- Tørret eller røget
----- Skinke og stykker deraf
----- Bov og stykker deraf
--- Af andre svin
-- Brystflæsk og stykker deraf
--- Af tamsvin
0210 11 11
0210 11 19
Landbrug
Landbrug
77,8 EUR/100 kg
60,1 EUR/100 kg
A
A
A
A
0210 11 31
0210 11 39
0210 11 90
0210 12
Landbrug
Landbrug
Landbrug
151,2 EUR/100 kg
119 EUR/100 kg
15,4 %
A
A
A
A
A
A
DA
47
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0048.png
KN 2014
0210 12 11
0210 12 19
0210 12 90
0210 19
Varebeskrivelse
---- Saltet eller i saltlage
---- Tørret eller røget
--- Af andre svin
-- Andre varer
--- Af tamsvin
---- Saltet eller i saltlage
----- Baconsider eller spencers
----- ³/4 sider eller midterstykker
----- Forende og stykker deraf
----- Kam og stykker deraf
----- Andre varer
---- Tørret eller røget
----- Forende og stykker deraf
Sektor
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Vejledende toldsatser
46,7 EUR/100 kg
77,8 EUR/100 kg
15,4 %
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A
A
A
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
A
A
Bemærkninger
0210 19 10
0210 19 20
0210 19 30
0210 19 40
0210 19 50
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
68,7 EUR/100 kg
75,1 EUR/100 kg
60,1 EUR/100 kg
86,9 EUR/100 kg
86,9 EUR/100 kg
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
0210 19 60
Landbrug
119 EUR/100 kg
A
A
DA
48
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0049.png
KN 2014
0210 19 70
Varebeskrivelse
----- Kam og stykker deraf
----- Andre varer
------ Udbenet
------ I andre tilfælde
--- Af andre svin
- Kød af hornkvæg
-- Ikke udbenet
Sektor
Landbrug
Vejledende toldsatser
149,6 EUR/100 kg
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
0210 19 81
0210 19 89
0210 19 90
0210 20
0210 20 10
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
151,2 EUR/100 kg
151,2 EUR/100 kg
15,4 %
15,4 % + 265,2 EUR/100
kg
15,4 % + 303,4 EUR/100
kg
A
A
A
X
A
A
A
A
0210 20 90
-- Udbenet
Landbrug
X
A
0210 91 00
- Andre varer, herunder spiseligt mel og pulver
af kød eller slagtebiprodukter
-- Af primater
Landbrug
15,4 %
A
A
DA
49
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0050.png
KN 2014
0210 92
Varebeskrivelse
-- Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af
ordenen Cetacea); af manater og dygonger
(pattedyr af ordenen Sirenia); af sæler, søløver
og hvalrosser (pattedyr af ordenen Pinnipedia)
Sektor
Vejledende toldsatser
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
Bemærkninger
0210 92 10
--- Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af
ordenen Cetacea); manater og dygonger
(pattedyr af ordenen Sirenia)
Landbrug
15,4 %
A
A
0210 92 91
0210 92 92
0210 92 99
--- I andre tilfælde
---- Kød
---- Slagtebiprodukter
---- Spiseligt mel og pulver af kød eller
slagtebiprodukter
-- Af krybdyr (herunder slanger og skildpadder)
Landbrug
Landbrug
Landbrug
1300 EUR/1 000 kg
15,4 %
15,4 % + 303,4 EUR/100
kg
15,4 %
A
A
X
A
A
A
0210 93 00
Landbrug
A
A
DA
50
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0051.png
KN 2014
0210 99
0210 99 10
Varebeskrivelse
-- Andre varer
--- Kød
---- Hestekød, saltet, i saltlage eller tørret
---- Kød af får og geder
----- Ikke udbenet
----- Udbenet
---- Af rensdyr
---- Andre varer
--- Spiselige slagtebiprodukter
---- Af tamsvin
----- Lever
----- Andre varer
---- Af hornkvæg
----- Nyretappe
Sektor
Vejledende toldsatser
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
Bemærkninger
Landbrug
6,4 %
A
A
0210 99 21
0210 99 29
0210 99 31
0210 99 39
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
222,7 EUR/100 kg
311,8 EUR/100 kg
15,4 %
1300 EUR/1 000 kg
A
A
A
A
A
A
A
A
0210 99 41
0210 99 49
Landbrug
Landbrug
64,9 EUR/100 kg
47,2 EUR/100 kg
A
A
A
A
0210 99 51
Landbrug
15,4 % + 303,4 EUR/100
kg
X
A
DA
51
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0052.png
KN 2014
0210 99 59
Varebeskrivelse
----- Andre varer
---- I andre tilfælde
----- Lever af fjerkræ
------ Lever af overfedede gæs og ænder ("foies
gras"), saltede eller i saltlage
------ Andre varer
----- Andre varer
--- Spiseligt mel og pulver af kød eller
slagtebiprodukter
Sektor
Landbrug
Vejledende toldsatser
12,8 %
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
X
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
0210 99 71
0210 99 79
0210 99 85
0210 99 90
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Landbrug
Fri
6,4 %
15,4 %
15,4 % + 303,4 EUR/100
kg
A
A
A
X
A
A
A
A
03 KAPITEL 3 - FISK OG KREBSDYR,
BLØDDYR OG ANDRE
HVIRVELLØSE VANDDYR
0301 Fisk, levende
0301 11 00
0301 19 00
- Akvariefisk
-- Ferskvandsfisk
-- Andre akvariefisk
- Andre fisk, levende
Fiskeri
Fiskeri
Fri
7,5 %
A*
A*
A
A
DA
52
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0053.png
KN 2014
0301 91
Varebeskrivelse
-- Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita, Oncorhynchus gilae,
Oncorhynchus apache og Oncorhynchus
chrysogaster)
Sektor
Vejledende toldsatser
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
Bemærkninger
0301 91 10
--- Af arterne Oncorhynchus apache og
Oncorhynchus chrysogaster
--- Andre ørreder
-- Ål (Anguilla-arter)
--- Af længde under 12 cm
--- Af længde 12 cm og derover, men under
20 cm
--- Af længde 20 cm og derover
-- Karpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys-arter, Cirrhinus-arter,
Mylopharyngodon piceus)
Fiskeri
8%
A*
A
0301 91 90
0301 92
0301 92 10
0301 92 30
0301 92 90
0301 93 00
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
12 %
Fri
Fri
Fri
8%
A*
A*
A*
A*
A*
A
A
A
A
A
DA
53
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0054.png
KN 2014
0301 94
Varebeskrivelse
-- Atlantisk tun og stillehavstun (Thunnus
thynnus, Thunnus orientalis)
--- Atlantisk tun (Thunnus thynnus)
--- Stillehavstun (Thunnus orientalis)
-- Sydlig tun (Thunnus maccoyii)
-- Andre fisk
--- Ferskvandsfisk
---- Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou og
Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks
(Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)
Sektor
Vejledende toldsatser
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
Bemærkninger
0301 94 10
0301 94 90
0301 95 00
0301 99
0301 99 11
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
16 %
16 %
16 %
A*
A*
A*
A
A
A
Fiskeri
2%
A*
A
DA
54
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0055.png
KN 2014
0301 99 18
0301 99 85
Varebeskrivelse
---- Andre ferskvandsfisk
--- Andre fisk
Sektor
Fiskeri
Fiskeri
Vejledende toldsatser
8%
16 %
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A*
A*
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
A
Bemærkninger
0302 Fisk, fersk eller kølet, undtagen filet og
andet fiskekød henhørende under
pos. 0304
- Laksefisk (Salmonidae), undtagen lever, rogn
og mælke deraf
-- Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita, Oncorhynchus gilae,
Oncorhynchus apache og Oncorhynchus
chrysogaster)
0302 11
0302 11 10
--- Af arterne Oncorhynchus apache og
Oncorhynchus chrysogaster
Fiskeri
8%
A*
A
DA
55
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0056.png
KN 2014
0302 11 20
Varebeskrivelse
--- Af arten Oncorhynchus mykiss, med hoved
og gæller, renset, af vægt pr. stk. over 1,2 kg,
eller uden hoved og gæller, renset, af vægt pr.
stk. over 1 kg
Sektor
Fiskeri
Vejledende toldsatser
12 %
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A*
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
0302 11 80
0302 13 00
--- Andre ørreder
-- Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou og
Oncorhynchus rhodurus)
Fiskeri
Fiskeri
12 %
2%
A*
A*
A
A
0302 14 00
-- Atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks
(Hucho hucho)
-- Andre laksefisk
Fiskeri
2%
A*
A
0302 19 00
Fiskeri
8%
A*
A
DA
56
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0057.png
KN 2014
Varebeskrivelse
- Fladfisk (Pleuronectidae, Bothidae,
Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae,
Citharidae), undtagen lever, rogn og mælke
deraf
Sektor
Vejledende toldsatser
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
Bemærkninger
0302 21
-- Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides) og
helleflynder (Hippoglossus hippoglossus,
Hippoglossus stenolepis)
--- Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)
--- Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus
hippoglossus)
--- Stillehavshelleflynder (Hippoglossus
stenolepis)
-- Rødspætte (Pleuronectes platessa)
-- Tunge (Solea-arter)
-- Pighvar (Psetta maxima)
-- Andre fladfisk
--- Glashvarre (Lepidorhombus-arter)
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
8%
8%
15 %
7,5 %
15 %
15 %
15 %
A*
A*
A*
A*
A*
A*
A*
A
A
A
A
A
A
A
0302 21 10
0302 21 30
0302 21 90
0302 22 00
0302 23 00
0302 24 00
0302 29
0302 29 10
DA
57
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0058.png
KN 2014
0302 29 80
Varebeskrivelse
--- Andre fladfisk
- Tunfisk (af slægten Thunnus), bugstribet bonit
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), undtagen
lever, rogn og mælke deraf
Sektor
Fiskeri
Vejledende toldsatser
15 %
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A*
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
0302 31
0302 31 10
-- Hvid tun (Thunnus alalunga)
--- Til industriel fremstilling af varer henhørende
under pos. 1604
--- I andre tilfælde
-- Gulfinnet tun (Thunnus albacares)
--- Til industriel fremstilling af varer henhørende
under pos. 1604
--- I andre tilfælde
-- Bugstribet bonit
Fiskeri
Fri
A*
A
0302 31 90
0302 32
0302 32 10
Fiskeri
22 %
A*
A
Fiskeri
Fri
A*
A
0302 32 90
0302 33
Fiskeri
22 %
A*
A
DA
58
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0059.png
KN 2014
0302 33 10
Varebeskrivelse
--- Til industriel fremstilling af varer henhørende
under pos. 1604
--- I andre tilfælde
-- Storøjet tun (Thunnus obesus)
--- Til industriel fremstilling af varer henhørende
under pos. 1604
--- I andre tilfælde
-- Atlantisk tun og stillehavstun (Thunnus
thynnus, Thunnus orientalis)
--- Atlantisk tun (Thunnus thynnus)
Sektor
Fiskeri
Vejledende toldsatser
Fri
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A*
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
0302 33 90
0302 34
0302 34 10
Fiskeri
Fiskeri
22 %
Fri
A*
A*
A
A
0302 34 90
0302 35
Fiskeri
22 %
A*
A
0302 35 11
---- Til industriel fremstilling af varer
henhørende under pos. 1604
---- I andre tilfælde
--- Stillehavstun (Thunnus orientalis)
---- Til industriel fremstilling af varer
henhørende under pos. 1604
Fiskeri
Fri
A*
A
0302 35 19
Fiskeri
22 %
A*
A
0302 35 91
Fiskeri
Fri
A*
A
DA
59
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0060.png
KN 2014
0302 35 99
0302 36
0302 36 10
Varebeskrivelse
---- I andre tilfælde
-- Sydlig tun (Thunnus maccoyii)
--- Til industriel fremstilling af varer henhørende
under pos. 1604
--- I andre tilfælde
-- Andre tunfisk
--- Til industriel fremstilling af varer henhørende
under pos. 1604
--- I andre tilfælde
- Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii),
ansjos (Engraulis-arter), sardin (Sardina
pilchardus, Sardinops-arter), sardinel
(Sardinella-arter), brisling (Sprattus sprattus),
makrel (Scomber scombrus, Scomber
australasicus, Scomber japonicus), hestemakrel
(Trachurus-arter), sergentfisk (Rachycentron
canadum) og sværdfisk (Xiphias gladius),
undtagen lever, rogn og mælke deraf
Sektor
Fiskeri
Vejledende toldsatser
22 %
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A*
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
Fiskeri
Fri
A*
A
0302 36 90
0302 39
0302 39 20
Fiskeri
Fiskeri
22 %
Fri
A*
A*
A
A
0302 39 80
Fiskeri
22 %
A*
A
DA
60
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0061.png
KN 2014
0302 41 00
0302 42 00
0302 43
Varebeskrivelse
-- Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)
-- Ansjos (Engraulis-arter)
-- Sardin (Sardina pilchardus, Sardinops-arter),
sardinel (Sardinella-arter) og brisling (Sprattus
sprattus)
--- Sardin af arten Sardina pilchardus
--- Sardin af slægten Sardinops; sardinel
(Sardinella-arter)
--- Brisling (Sprattus sprattus)
-- Makrel (Scomber scombrus, Scomber
australasicus, Scomber japonicus)
Sektor
Fiskeri
Fiskeri
Vejledende toldsatser
15 %
15 %
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A*
A*
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
A
Bemærkninger
0302 43 10
0302 43 30
Fiskeri
Fiskeri
23 %
15 %
A*
A*
A
A
0302 43 90
0302 44 00
Fiskeri
Fiskeri
13 %
20 %
A*
A*
A
A
0302 45
0302 45 10
-- Hestemakrel (Trachurus-arter)
--- Almindelig hestemakrel (Trachurus
trachurus)
Fiskeri
15 %
A*
A
DA
61
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0062.png
KN 2014
0302 45 30
0302 45 90
0302 46 00
0302 47 00
Varebeskrivelse
--- Chilensk hestemakrel (Trachurus murphyi)
--- Andre hestemakrel
-- Sergentfisk (Rachycentron canadum)
-- Sværdfisk (Xiphias gladius)
- Fisk af familierne Bregmacerotidae,
Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og
Muraenolepididae, undtagen lever, rogn og
mælke deraf
Sektor
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Vejledende toldsatser
15 %
15 %
15 %
15 %
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A*
A*
A*
A*
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
A
A
A
Bemærkninger
0302 51
0302 51 10
0302 51 90
0302 52 00
0302 53 00
-- Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus)
--- Af arten Gadus morhua
--- Andre torskefisk
-- Kuller (Melanogrammus aeglefinus)
-- Sej (Pollachius virens)
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
12 %
12 %
7,5 %
7,5 %
A*
A*
A*
A*
A
A
A
A
DA
62
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0063.png
KN 2014
0302 54
Varebeskrivelse
-- Kulmule (Merluccius-arter) og skægbrosme
(Urophycis-arter)
--- Kulmule (Merluccius-arter)
---- Sydafrikansk kulmule (Merluccius capensis)
og dybvandskulmule (Merluccius paradoxus)
Sektor
Vejledende toldsatser
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
Bemærkninger
0302 54 11
Fiskeri
15 %
C*
A
0302 54 15
0302 54 19
0302 54 90
0302 55 00
0302 56 00
---- Sydlig kulmule (Merluccius australis)
---- I andre tilfælde
--- Skægbrosme (Urophycis-arter)
-- Alaskasej (Theragra chalcogramma)
-- Blåhvilling (Micromesistius poutassou) og
sydlig sortmund (Micromesistius australis)
-- Andre fisk
--- Fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
15 %
15 %
15 %
7,5 %
7,5 %
C*
C*
C*
A*
A*
A
A
A
A
A
0302 59
0302 59 10
Fiskeri
12 %
A*
A
DA
63
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0064.png
KN 2014
0302 59 20
0302 59 30
0302 59 40
0302 59 90
Varebeskrivelse
--- Hvilling (Merlangius merlangus)
--- Lubbe (Pollachius pollachius)
--- Lange (Molva-arter)
--- Andre fisk
- Tilapia (Oreochromis-arter), hajmalle
(Pangasius-arter), malle (Silurus-arter, Clarias-
arter, Ictalurus-arter), karpe (Cyprinus carpio,
Carassius carassius, Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys-arter, Cirrhinus-
arter, Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla-
arter), nilaborre (Lates niloticus) og
slangehovedfisk (Channa-arter), undtagen
lever, rogn og mælke deraf
Sektor
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Vejledende toldsatser
7,5 %
7,5 %
7,5 %
15 %
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A*
A*
A*
A*
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
A
A
A
Bemærkninger
0302 71 00
-- Tilapia (Oreochromis-arter)
Fiskeri
8%
A*
A
DA
64
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0065.png
KN 2014
0302 72 00
Varebeskrivelse
-- Hajmalle (Pangasius-arter), malle (Silurus-
arter, Clarias-arter, Ictalurus-arter)
-- Karpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys-arter, Cirrhinus-arter,
Mylopharyngodon piceus)
Sektor
Fiskeri
Vejledende toldsatser
8%
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A*
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
0302 73 00
Fiskeri
8%
A*
A
0302 74 00
0302 79 00
0302 81
0302 81 10
0302 81 20
0302 81 30
0302 81 90
-- Ål (Anguilla-arter)
-- Andre fisk
- Andre fisk, undtagen lever, rogn og mælke
deraf
-- Pighaj og andre hajer
--- Pighaj (Squalus acanthias)
--- Rødhaj (Scyliorhinus-arter)
--- Sildehaj (Lamna nasus)
--- Andre hajer
Fiskeri
Fiskeri
Fri
8%
A*
A*
A
A
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
6%
6%
8%
8%
A*
A*
A*
A*
A
A
A
A
DA
65
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0066.png
KN 2014
0302 82 00
0302 83 00
0302 84
0302 84 10
0302 84 90
0302 85
0302 85 10
0302 85 30
0302 85 90
0302 89
0302 89 10
Varebeskrivelse
-- Rokker (Rajidae)
-- Isfisk (Dissostichus-arter)
-- Havbars (Dicentrarchus-arter)
--- Havbars (Dicentrarchus labrax)
--- Anden havbars
-- Havrude (Sparidae)
--- Blankesten (Dentex dentex og Pagellus-
arter)
--- Guldbrasen (Sparus aurata)
--- Anden havrude
-- Andre fisk
--- Ferskvandsfisk
--- Andre fisk
---- Fisk af slægten Euthynnus, undtagen
bugstribet bonit (Euthynnus (Katsuwonus)
pelamis) henhørende under pos. 030233
Sektor
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Vejledende toldsatser
15 %
15 %
15 %
15 %
15 %
15 %
15 %
8%
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A*
A*
A*
A*
A*
A*
A*
A*
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
A
A
A
A
A
A
A
Bemærkninger
DA
66
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0067.png
KN 2014
0302 89 21
Varebeskrivelse
----- Til industriel fremstilling af varer
henhørende under pos. 1604
----- I andre tilfælde
---- Rødfisk (Sebastes-arter)
----- Af arten Sebastes marinus
----- Anden rødfisk
---- Havbrasen (Brama-arter)
---- Havtaske (Lophius-arter)
---- Rosa kingklip (Genypterus blacodes)
---- Andre fisk
- Lever, rogn og mælke
Sektor
Fiskeri
Vejledende toldsatser
Fri
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A*
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
0302 89 29
0302 89 31
0302 89 39
0302 89 40
0302 89 50
0302 89 60
0302 89 90
0302 90 00
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
22 %
7,5 %
7,5 %
15 %
15 %
7,5 %
15 %
10 %
A*
A*
A*
A*
C*
A*
A*
A*
A
A
A
A
A
A
A
A
0303 Fisk, frosset, undtagen filet og andet
fiskekød henhørende under pos. 0304
- Laksefisk (Salmonidae), undtagen lever, rogn
og mælke deraf
DA
67
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0068.png
KN 2014
0303 11 00
0303 12 00
Varebeskrivelse
-- Sockeyelaks (rødlaks) (Oncorhynchus nerka)
-- Andre stillehavslaks (Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou og Oncorhynchus
rhodurus)
Sektor
Fiskeri
Fiskeri
Vejledende toldsatser
2%
2%
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A*
A*
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
A
Bemærkninger
0303 13 00
-- Atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks
(Hucho hucho)
-- Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita, Oncorhynchus gilae,
Oncorhynchus apache og Oncorhynchus
chrysogaster)
Fiskeri
2%
A*
A
0303 14
0303 14 10
--- Af arterne Oncorhynchus apache og
Oncorhynchus chrysogaster
Fiskeri
9%
A*
A
DA
68
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0069.png
KN 2014
0303 14 20
Varebeskrivelse
--- Af arten Oncorhynchus mykiss, med hoved
og gæller, renset, af vægt pr. stk. over 1,2 kg,
eller uden hoved og gæller, renset, af vægt pr.
stk. over 1 kg
Sektor
Fiskeri
Vejledende toldsatser
12 %
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A*
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
0303 14 90
0303 19 00
--- Andre ørreder
-- Andre laksefisk
- Tilapia (Oreochromis-arter), hajmalle
(Pangasius-arter), malle (Silurus-arter, Clarias-
arter, Ictalurus-arter), karpe (Cyprinus carpio,
Carassius carassius, Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys-arter, Cirrhinus-
arter, Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla-
arter), nilaborre (Lates niloticus) og
slangehovedfisk (Channa-arter), undtagen
lever, rogn og mælke deraf
Fiskeri
Fiskeri
12 %
9%
A*
A*
A
A
DA
69
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0070.png
KN 2014
0303 23 00
0303 24 00
Varebeskrivelse
-- Tilapia (Oreochromis-arter)
-- Hajmalle (Pangasius-arter) og malle (Silurus-
arter, Clarias-arter, Ictalurus-arter)
-- Karpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys-arter, Cirrhinus-arter,
Mylopharyngodon piceus)
Sektor
Fiskeri
Fiskeri
Vejledende toldsatser
8%
8%
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A*
A*
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
A
Bemærkninger
0303 25 00
Fiskeri
8%
A*
A
0303 26 00
0303 29 00
-- Ål (Anguilla-arter)
-- Andre fisk
- Fladfisk (Pleuronectidae, Bothidae,
Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae,
Citharidae), undtagen lever, rogn og mælke
deraf
-- Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides) og
helleflynder (Hippoglossus hippoglossus,
Hippoglossus stenolepis)
--- Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)
Fiskeri
Fiskeri
Fri
8%
A*
A*
A
A
0303 31
0303 31 10
Fiskeri
7,5 %
A*
A
DA
70
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0071.png
KN 2014
0303 31 30
0303 31 90
0303 32 00
0303 33 00
0303 34 00
0303 39
0303 39 10
0303 39 30
0303 39 50
Varebeskrivelse
--- Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus
hippoglossus)
--- Stillehavshelleflynder (Hippoglossus
stenolepis)
-- Rødspætte (Pleuronectes platessa)
-- Tunge (Solea-arter)
-- Pighvar (Psetta maxima)
-- Andre fladfisk
--- Skrubbe (Platichthys flesus)
--- Fisk af arten Rhombosolea
--- Fisk af arterne Pelotreis flavilatus og
Peltorhamphus novaezelandiae
--- Andre fladfisk
- Tun (af slægten Thunnus) og bugstribet bonit
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), undtagen
lever, rogn og mælke deraf
Sektor
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Vejledende toldsatser
7,5 %
15 %
15 %
7,5 %
15 %
7,5 %
7,5 %
7,5 %
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A*
A*
A*
A*
A*
A*
A*
A*
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
A
A
A
A
A
A
A
Bemærkninger
0303 39 85
Fiskeri
15 %
A*
A
DA
71
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0072.png
KN 2014
0303 41
0303 41 10
Varebeskrivelse
-- Hvid tun (Thunnus alalunga)
--- Til industriel fremstilling af varer henhørende
under pos. 1604
--- I andre tilfælde
-- Gulfinnet tun (Thunnus albacares)
--- Til industriel fremstilling af varer henhørende
under pos. 1604
---- Hel
----- Af vægt pr. stk. over 10 kg
----- I andre tilfælde
---- I andre tilfælde
----- Af vægt pr. stk. over 10 kg
----- I andre tilfælde
--- I andre tilfælde
-- Bugstribet bonit
Sektor
Vejledende toldsatser
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
Bemærkninger
Fiskeri
Fri
A*
A
0303 41 90
0303 42
Fiskeri
22 %
A*
A
0303 42 12
0303 42 18
0303 42 42
0303 42 48
0303 42 90
0303 43
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fri
Fri
Fri
Fri
22 %
A*
A*
A*
A*
A*
A
A
A
A
A
DA
72
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0073.png
KN 2014
0303 43 10
Varebeskrivelse
--- Til industriel fremstilling af varer henhørende
under pos. 1604
--- I andre tilfælde
-- Storøjet tun (Thunnus obesus)
--- Til industriel fremstilling af varer henhørende
under pos. 1604
--- I andre tilfælde
-- Atlantisk tun og stillehavstun (Thunnus
thynnus, Thunnus orientalis)
--- Atlantisk tun (Thunnus thynnus)
Sektor
Fiskeri
Vejledende toldsatser
Fri
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A*
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
0303 43 90
0303 44
0303 44 10
Fiskeri
Fiskeri
22 %
Fri
A*
A*
A
A
0303 44 90
0303 45
Fiskeri
22 %
A*
A
0303 45 12
---- Til industriel fremstilling af varer
henhørende under pos. 1604
---- I andre tilfælde
--- Stillehavstun (Thunnus orientalis)
---- Til industriel fremstilling af varer
henhørende under pos. 1604
Fiskeri
Fri
A*
A
0303 45 18
Fiskeri
22 %
A*
A
0303 45 91
Fiskeri
Fri
A*
A
DA
73
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0074.png
KN 2014
0303 45 99
0303 46
0303 46 10
Varebeskrivelse
---- I andre tilfælde
-- Sydlig tun (Thunnus maccoyii)
--- Til industriel fremstilling af varer henhørende
under pos. 1604
--- I andre tilfælde
-- Andre tunfisk
--- Til industriel fremstilling af varer henhørende
under pos. 1604
--- I andre tilfælde
- Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardin
(Sardina pilchardus, Sardinops-arter), sardinel
(Sardinella-arter), brisling (Sprattus sprattus),
makrel (Scomber scombrus, Scomber
australasicus, Scomber japonicus), hestemakrel
(Trachurus-arter), sergentfisk (Rachycentron
canadum) og sværdfisk (Xiphias gladius),
undtagen lever, rogn og mælke deraf
Sektor
Fiskeri
Vejledende toldsatser
22 %
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A*
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
Fiskeri
Fri
A*
A
0303 46 90
0303 49
0303 49 20
Fiskeri
Fiskeri
22 %
Fri
A*
A*
A
A
0303 49 85
Fiskeri
22 %
A*
A
DA
74
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0075.png
KN 2014
0303 51 00
0303 53
Varebeskrivelse
-- Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)
-- Sardin (Sardina pilchardus, Sardinops-arter),
sardinel (Sardinella-arter), brisling (Sprattus
sprattus)
--- Sardin af arten Sardina pilchardus
--- Sardin af slægten Sardinops; sardinel
(Sardinella-arter)
--- Brisling (Sprattus sprattus)
-- Makrel (Scomber scombrus, Scomber
australasicus, Scomber japonicus)
Sektor
Fiskeri
Vejledende toldsatser
15 %
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A*
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
Bemærkninger
0303 53 10
0303 53 30
Fiskeri
Fiskeri
23 %
15 %
A*
A*
A
A
0303 53 90
0303 54
Fiskeri
13 %
A*
A
0303 54 10
--- Af arterne Scomber scombrus og Scomber
japonicus
--- Af arten Scomber australasicus
Fiskeri
Se bemærkning
A*
A
Fra 15. februar til 15.
juni: fri; fra 16. juni til
14. februar: 20 %.
0303 54 90
Fiskeri
15 %
A*
A
DA
75
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0076.png
KN 2014
0303 55
0303 55 10
0303 55 30
0303 55 90
0303 56 00
0303 57 00
Varebeskrivelse
-- Hestemakrel (Trachurus-arter)
--- Almindelig hestemakrel (Trachurus
trachurus)
--- Chilensk hestemakrel (Trachurus murphyi)
--- Anden hestemakrel
-- Sergentfisk (Rachycentron canadum)
-- Sværdfisk (Xiphias gladius)
- Fisk af familierne Bregmacerotidae,
Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og
Muraenolepididae, undtagen lever, rogn og
mælke deraf
Sektor
Vejledende toldsatser
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
Bemærkninger
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
15 %
15 %
15 %
15 %
7,5 %
A*
A*
A*
A*
A*
A
A
A
A
A
0303 63
0303 63 10
-- Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus)
--- Af arten Gadus morhua
Fiskeri
12 %
A*
A
DA
76
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0077.png
KN 2014
0303 63 30
0303 63 90
0303 64 00
0303 65 00
0303 66
Varebeskrivelse
--- Af arten Gadus ogac
--- Af arten Gadus macrocephalus
-- Kuller (Melanogrammus aeglefinus)
-- Sej (Pollachius virens)
-- Kulmule (Merluccius-arter) og skægbrosme
(Urophycis-arter)
--- Kulmule (Merluccius-arter)
---- Sydafrikansk kulmule (Merluccius capensis)
og dybvandskulmule (Merluccius paradoxus)
Sektor
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Vejledende toldsatser
12 %
12 %
7,5 %
7,5 %
Told-
afviklings-
kategori for
Sydafrika
A*
A*
A*
A*
Toldafviklings-
kategori for
BLMNS
A
A
A
A
Bemærkninger
0303 66 11
Fiskeri
15 %
A*
A
0303 66 12
---- Sydvestatlantisk kulmule (Merluccius
hubbsi)
---- Sydlig kulmule (Merluccius australis)
---- Anden kulmule
--- Skægbrosme (Urophycis-arter)
Fiskeri
15 %
C*
A
0303 66 13
0303 66 19
0303 66 90
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
15 %
15 %
15 %
C*
C*
C*
A
A
A
DA
77
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591755_0078.png
KN 2014
0303 67 00
0303 68
Varebeskrivelse
-- Alaskasej (Theragra chalcogramma)
-- Blåhvilling (Micromesistius poutassou) og
sydlig sortmund (Micromesistius australis)
--- Blåhvilling (Micromesistius poutassou,
Gadus poutassou)
--- Sydlig sortmund (Micromesistius australis)
-- Andre fisk
--- Fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)
--- Hvilling (Merlangius merlangus)
--- Lubbe (Pollachius pollachius)
--- Newzealandsk langhale (Macruronus
novaezelandiae)
--- Lange (Molva-arter)
--- Andre fisk
- Andre fisk, undtagen lever, rogn og mælke
deraf
-- Pighaj og andre hajer
Sektor
Fiskeri