Beskæftigelsesudvalget 2016-17
KOM (2016) 0128
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Sagsnummer
1
2016-282
EKN
21. december 2016
SVAR PÅ UDVALGSSPØRGSMÅL
”Udstationeringsdirektivet”
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Beskæftigel-
sesministeriets besvarelse af spørgsmål 2 ad KOM (2016) 0128 stillet den
5. december 2016 vedrørende ”udstationeringsdirektivet”.
Anders Samuelsen