Europaudvalget 2015-16
KOM (2016) 0470
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
Telex 31292 ETR DK
Telegram adr. Etrangeres
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Journalnummer
1
2016-282
EKN
21. oktober 2016
SVAR PÅ UDVALGSSPØRGSMÅL
Frihandelsaftalen mellem EU og Canada (CETA)
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Udenrigs-
ministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 16 ad KOM (2016) 0470 af 26.
september 2016 vedr. frihandelsaftalen mellem EU og Canada (CETA).
Kristian Jensen