Europaudvalget 2017-18
KOM (2016) 0864
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Bilag
1
Sagsnummer
2018-4
Kontor
EKN
17. januar 2018
SVAR PÅ UDVALGSSPØRGSMÅL
”Omarbejdning”
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Energi-, For-
synings- og Klimaministeriets besvarelse af spørgsmål 5 ad KOM (2016)
0864 af 20.
december 2017 vedr. ”omarbejdning”.
Anders Samuelsen