L 9 Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, lov om kommunale og regionale valg, lov om offentlige veje m.v. og lov om private fællesveje.
(Hjælp til stemmeafgivning, valgret til Europa-Parlamentsvalg m.v. for personer med midlertidigt ophold i andre dele af riget, folkeafstemninger i henhold til særlig lov, ophængningstidspunkt for valgplakater m.v.).
Af: Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)
Udvalg: Social-, Indenrigs- og Børneudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 7

Af:
Karina Adsbøl (DF)
Til:
social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)
Dato:
01-11-2016
Samling:
2016-17
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Vil ministeren bekræfte, at der med lovforslagets bemyndigelse til ministeren til at fastsætte regler om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen, ikke er tale om bemyndigelse til at indføre elektronisk stemmeafgivning?

Endeligt svar

Dokumentdato:
04-11-2016
Modtaget:
04-11-2016
Omdelt:
04-11-2016

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik