Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17
L 91 Bilag 14
Offentligt
1705130_0001.png
Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Christiansborg
København K.
Ministeren
Dato
19. december 2016
J nr. 2016-3164
Ændringsforslag til L91
Hermed sendes ændringsforslag til L91, til erstatning af det tidligere i dag frem-
sendte ændringsforslag (L 91, bilag 12).
Den eneste ændring, der følger af det nye ændringsforslag er, at der i nr. 6, stk.
2., fastsættes, at lovforslaget kan stadfæstes tre søgnedage efter dets vedtagel-
se, i stedet for stadfæstelse umiddelbart efter lovforslagets vedtagelse. Med det
nye stk. 2 følger lovforslaget de almindelige regler for stadfæstelse som følger af
grundlovens § 73, stk. 2.
Jeg henviser i øvrigt til mit tidligere oversendelsesbrev (L 91, bilag 12).
Med venlig hilsen
Lars Chr. Lilleholt
Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
T: +45 3392 2800
E: efkm@efkm.dk
Side 1/1
www.efkm.dk