Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17
L 150
Offentligt
1742466_0001.png
Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg
Holmens Kanal 22
1060 København K
Telefon 33 92 93 00
sm@sm.dk
www.sm.dk
Sagsnr.
2016 - 8264
Dato
07-04-2017
Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg har d. 3. april 2017 stillet følgende
spørgsmål nr. 4 (ad L 150) til børne- og socialministeren, som hermed besvares.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Troels Ravn (S).
Spørgsmål nr. 4:
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af ¼-17 fra Camilla Maarbjerg, jf. L 150
bilag 5.
Svar:
Jeg har dags dato afsendt svar til borgeren på henvendelsen. Kopi af mit svar ved-
lægges til udvalgets orientering.
Med venlig hilsen
Mai Mercado
Bilag:
- Kopi af svar på henvendelse