Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17
L 150
Offentligt
1748189_0001.png
Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg
Holmens Kanal 22
1060 København K
Telefon 33 92 93 00
sm@sm.dk
www.sm.dk
Sagsnr.
2016 - 8264
Doknr.
466914
Dato
26-04-2017
Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg har d. 21. april 2017 stillet følgende
spørgsmål nr. 51 (ad L 150) til børne- og socialministeren, som hermed besvares.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jakob Sølvhøj (EL).
Spørgsmål nr. 51:
Ministeren oplyser i sin besvarelse af spørgsmål 8, at den skønnede udgift på 80 til
240 millioner kroner bygger på en antagelse om en udvidelse af målgruppen i et ikke
nærmere defineret omfang samt en merudgiftsberegning, der alene baserer sig på
kendskab til praksis i én kommune i ét budgetår. Er ministeren på den baggrund enig
i, at det økonomiske skøn hviler på et uhyre spinkelt faktuelt grundlag?
Svar:
Jeg er enig i, at der er tale om meget usikre beregninger, og at det for at kvalificere
skønnet vil være nødvendigt at betragte udgiftsudviklingen i et større udsnit af kom-
muner.
Med venlig hilsen
Mai Mercado