§ 20-spørgsmål S 1205 Om artiklen »Borgere kan ikke betale deres medicin«.
Til: Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V)
Dato: 15-05-2017
Samling: 2016-17
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 15-05-2017
Endelig besvarelse 23-05-2017
Spørgsmålets ordlyd:
Vil ministeren i forlængelse af artiklen »Borgere kan ikke betale deres medicin« i Politiken den 15. maj 2017 oplyse, dels hvordan ministeren her og nu vil sikre, at apotekerne og tilskudssystemet sørger for, at udsatte og fattige borgere altid kan få deres medicin, således at sundhedssystemet lever op til sundhedslovens § 2 om let og lige adgang til sundhedssystemet og § 7-kravet om, at personer, der har bopæl her i landet, har ret til lovens ydelser, dels om ministeren vil ændre tilskudssystemet, så udsatte borgere ikke fremadrettet kommer i klemme?
Skriftlig begrundelse:
I dagbladet Politiken den 15. maj 2017 kan man læse, at udsatte og fattige borgere ofte er afskåret fra at købe deres nødvendige medicin, på trods af at ministeren i samme dagblad påpeger, at »apotekerne har pligt til at tilbyde en økonomisk henstandsordning, hvis man har store udgifter til medicin«. Hvis det er tilfældet, så er der ifølge spørgerens opfattelse ikke fri og lige adgang til sundhedssystemet, og heller ikke en ret til at modtage systemets ydelser. Derfor vil spørgeren have klarlagt, hvordan ministeren for det første vil få stoppet apotekernes praksis, så borgerne altid kan få den nødvendige medicin. For det andet vil spørgeren også gerne vide, om ministeren vil overveje ændringer i egenbetalingen, som den tidligere minister også indikerede som en mulighed i svar nr. S 32 til spørgeren i 2016, så udsatte borgere ikke kommer i klemme f.eks. i begyndelsen af et tilskudsår.

Endeligt svar

Dokumentdato:
23-05-2017
Modtaget:
23-05-2017
Omdelt:
23-05-2017

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik