Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17
S 1337
Offentligt
1770626_0001.png
SPØRGSMÅL NR. S 1337
§ 2 0- SP Ø RG S M Å L T IL S K RI FT LIG BE S V A R E L S E
Til:
Dato:
Stillet af:
Miljø- og fødevareministeren
20. juni 2017
Trine Torp (SF)
Skal svaret på spørgsmål nr. S 1306 opfattes således, at regeringen ikke vil
komme med initiativer vedrørende plastforurening og plastaffald før
Kommissionens plaststrategi offentliggøres, at regeringens udkast til
plasthandleplan emnemæssigt vil blive en tro kopi af Kommissionens
plaststrategi og at der derfor heller ikke kommer udspil på forsyningsområdet,
som berører plastaffald?
(Spm. nr. S 1337).
Den 20. juni 2017
Svaret bedes sendt elektronisk til
spørgeren på Trine.Torp@ft.dk;
sfjahi@ft.dk og til Lovsekretariatet på
lov@ft.dk.
På Folketingets formands vegne
Lovsekretariatet