Beskæftigelsesudvalget 2016-17
S 424
Offentligt
1700623_0001.png
SPØRGSMÅL NR. S 424
§ 2 0- SP Ø RG S M Å L T IL S K RI FT LIG BE S V A R E L S E
Til:
Dato:
Stillet af:
Beskæftigelsesministeren
12. december 2016
Finn Sørensen (EL)
Mener ministeren, at det er rimeligt, at borgere bliver overvåget på internettet,
blot fordi de modtager en offentlig ydelse, og mener ministeren, at det er en
offentlig opgave at foretage en sådan overvågning?
(Spm. nr. S 424).
Den 12. december 2016
Svaret bedes sendt elektronisk til
spørgeren på Finn.S@ft.dk og til
Lovsekretariatet på lov@ft.dk.
På Folketingets formands vegne
Lovsekretariatet