Retsudvalget 2016-17
S 696
Offentligt
1718867_0001.png
SPØRGSMÅL NR. S 696
§ 2 0- SP Ø RG S M Å L T IL M UN DT LIG B E S VA R E L S E
DE N 8 . F E B RU A R 2 01 7
Til:
Dato:
Stillet af:
Justitsministeren
3. februar 2017
Lars Aslan Rasmussen (S)
Har ministeren planer om at sætte sig i forbindelse med de tyrkiske
myndigheder med henblik på at få udleveret den danske terrorist til
retsforfølgelse, der har kæmpet for Islamisk Stat, og som ifølge dagspressen
er blevet udleveret til Tyrkiet?
(Spm. nr. S 696).
Den 3. februar 2017
Lovsekretariatet
På Folketingets formands vegne
Lovsekretariatet