Beskæftigelsesudvalget 2016-17
S 424
Offentligt
1706045_0001.png
Folketingets Lovsekretariat
lov@ft.dk
Finn Sørensen
Finn.S@ft.dk
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K
T +45 72 20 50 00
E bm@bm.dk
www.bm.dk
CVR 10172748
20. december 2016
Folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) har den 12. december 2016 stillet følgende
spørgsmål nr. S 424, som hermed besvares.
Spørgsmål nr. S 424:
J.nr. 16/18734
”Mener ministeren, at det er rimeligt, at borgere bliver overvåget på internettet,
blot fordi de modtager en offentlig ydelse, og mener ministeren, at det er en offent-
lig opgave at foretage en sådan overvågning?”
Svar:
Nej. Det er efter min mening ikke rimeligt systematisk at overvåge borgere. Vi skal
som udgangspunkt have tillid til hinanden, og alle borgere har ret til et privatliv
uden indblanding fra det offentlige.
Jeg henviser i øvrigt til mit svar på S 423.
Venlig hilsen
Troels Lund Poulsen