Møde nr. 19 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: fredag den 20. januar 2017
Mødetidspunkt: Kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3515 (økonomi og finans) den 27. januar 2017 Forelæggelse ved finansministeren


2.

Rådsmøde nr. 3514 (landbrug og fiskeri) den 23. januar 2017 Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren


L
3.

Drøftelse og evt. godkendelse af en én-dags-tur til Bruxelles i februar 2017


L
4.

Præsentation af EU-konsulenternes ydelser mv.


L
5.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 1 og 2 nævnte møder
1.

Præsentation af direktivforslag om muligheden for at indføre generel omvendt betalingspligt som en midlertidig undtagelse for EU’s momssystem

- Præsentation af Kommissionen

KOM (2016) 0811


2.

Præsentation af Maltas formandskabsarbejdsprogram

- Præsentation af Formandskabet


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Dagordenspunkt 1 hører under Finansministeriets og Skatteministeriets ressort. Dagsordenspunkt 4 hører under Finansministeriets og Erhvervsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 2 hører under Finansministeriets, Skatteministeriets og Erhvervsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 3 og 5 hører under Finansministeriets ressort.
2.

Markedssituationen for landbrugsvarer, samt rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om markedsudviklingen i mælke- og mejerisektoren og anvendelsen af bestemmelserne i "mælkepakken"

- Orientering og udveksling af synspunkter

KOM (2016) 0724


3.

Internationale handelsaftaler og -forhandlinger på landbrugsområdet

- Orientering og udveksling af synspunkter


4.

Eventuelt


5.

Siden sidst


Alle punkter hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik