Europaudvalget 2017-18
EUU Alm.del Bilag 164
Offentligt
Europaudvalget
REFERAT
AF 6. EUROPAUDVALGSMØDE
Mødedato:
Tidspunkt:
sstartstart:start:
Sted:
fredag den 3. november 2017
kl. 10.00
vær. 2-133
Dagsorden
1. Rådsmøde nr. 3573 (udenrigsanliggender - handel) den 10. november
2017
Forelæggelse ved udenrigsministeren
EUU alm. del (17)
bilag 87 (kommenteret dagsorden)
2. Rådsmøde nr. 3574 (udenrigsanliggender) den 13. november 2017
Forelæggelse ved udenrigsministeren
EUU alm. del (17)
bilag 87 (kommenteret dagsorden)
3. Rådsmøde nr. 3575 (almindelige anliggender - samhørighed) den 15.
november 2017
Forelæggelse ved udenrigsministeren
EUU alm. del (17)
bilag 87 (kommenteret dagsorden)
FO
4. Rådsmøde nr. 3572 (økonomi og finans) den 7. november 2017
Forelæggelse ved finansministeren
EUU alm. del (17)
bilag 87 (kommenteret dagsorden)
5. Drøftelse af MEP-møder i 2018
6. Orientering om breve til fagudvalg om Kommissionens arbejdsprogram
7. Eventuelt
Den 2. november 2017
L
L
L
148
EUU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 164: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 3/11-17
Der vedlægges oversigter over de under punkt 1-4 nævnte møder.
Praktiske oplysninger:
Hvor intet andet er angivet, afholdes Europaudvalgets ordinære møder for åbne døre. Tilmelding
for tilhørere skal ske
senest kl. 12.00 dagen inden mødet
ved Europaudvalgets sekretariat
(europaudvalget@ft.dk; tlf. +45 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning.
Anvendte forkortelser:
FF =Forventet forhandlingsoplæg
FO =Forhandlingsoplæg
FL =Forventet lukket behandling
L
=Lukket behandling
149
EUU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 164: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 3/11-17
Rådsmøde nr. 3573 (udenrigsanliggender - handel) den 10. november
2017
1. WTO
Politisk drøftelse
Rådsmøde 3573
bilag 2 (samlenotat side 2)
EUU alm. del (16)
bilag 787 (udvalgsmødereferat side 1003,
senest behandlet i EUU 5/5-17)
EUU alm. del (072)
bilag 321 (udvalgsmødereferat side 1096
FO, forhandlingsoplæg forelagt EUU 13/6-08)
2. EU - Mexico
Politisk drøftelse
SEK (1998) 0350
Rådsmøde 3573
bilag 2 (revideret samlenotat side 5)
3. EU - Mercosur
Politisk drøftelse
Rådsmøde 3573
bilag 2 (samlenotat side 8)
EUU alm. del (16)
bilag 205 (udvalgsmødereferat side 192,
senest behandlet i EUU 4/11-16)
4. Eventuelt
5. Siden sidst
Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort
150
EUU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 164: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 3/11-17
Rådsmøde nr. 3574 (udenrigsanliggender) den 13. november 2017
1. EU-Afrika-relationer
Politisk drøftelse
Rådsmøde 3574
bilag 1 (samlenotat side 2)
EUU alm. del (16)
bilag 787 (udvalgsmødereferat side 1011,
senest behandlet i EUU 5/5-17)
2. Strategisk Kommunikation
Politisk drøftelse
Rådsmøde 3574
bilag 2 (supplerende samlenotat)
3. Venezuela
Vedtagelse
Rådsmøde 3574
bilag 2 (supplerende samlenotat)
4. Eventuelt
5. Siden sidst
Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort
151
EUU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 164: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 3/11-17
Rådsmøde nr. 3575 (almindelige anliggender - samhørighed) den 15.
november 2017
1. Samhørighedspolitik
Udveksling af synspunkter/status
KOM (2016) 0605, KOM (2017) 0583
Rådsmøde 3575
bilag 1 (samlenotat side 2)
EUU alm. del (16)
bilag 676 (udvalgsmødereferat side 969,
behandlet i EUU 21/4-17)
2. Eventuelt
3. Siden sidst
Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort
152
EUU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 164: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 3/11-17
Rådsmøde nr. 3572 (økonomi og finans) den 7. november 2017
FO
1. Modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende salg af varer og
ydelser til forbrugere
Generel indstilling
KOM (2016) 0757, KOM (2016) 0756, KOM (2016) 0755
Rådsmøde 3572
bilag 1 (samlenotat side 2)
2. Revision af Det Europæiske Finanstilsynssystem (ESFS)
Præsentation og udveksling af synspunkter
KOM (2017) 0331, KOM (2017) 0538, KOM (2017) 0537, KOM (2017)
0536
Rådsmøde 3572
bilag 1 (samlenotat side 19)
EUU alm. del (16)
bilag 674 (notat og høringssvar vedr.
ESA’erne)
3. Opfølgning på IMF- og G20-møder i Washington, 12.-14. oktober 2017
Information fra Formandskabet og Kommissionen
Rådsmøde 3572
bilag 1 (samlenotat side 29)
EUU alm. del (17)
bilag 70 (udvalgsmødereferat side 58,
senest behandlet i EUU 6/10-17)
4. Revisionsrettens årsberetning for 2016
Præsentation
Rådsmøde 3572
bilag 1 (samlenotat side 32)
KOM (2015) 0300 (2015-16)
bilag 2 (Revisionsrettens
årsberetning om EU-budgettet for 2016)
5. Rådskonklusioner vedr. EU-statistikken
Rådskonklusioner
Rådsmøde 3572
bilag 1 (samlenotat side 43)
6. Eventuelt
7. Siden sidst
Dagsordenspunkt 1 hører under Skatteministeriets og Finansministeriets
ressort. Dagsordenspunkt 2 hører under Erhvervsministeriets og
Finansministeriets ressort. Dagsordenspunkt 3, 4 og 5 hører under
Finansministeriets ressort.
153