Europaudvalget 2017-18
EUU Alm.del Bilag 166
Offentligt
Europaudvalget
RE F ER AT
AF 7 . E URO P A UD V A L G S M Ø DE
Mødedato:
Tidspunkt:
sstartstart:start:
Sted:
fredag den 10. november 2017
kl. 10.00
vær. 2-133
Dagsorden
1. Rådsmøde nr. 3574 (udenrigsanliggender
forsvar) den 13. november
2017
Forelæggelse ved forsvarsministeren
EUU alm. del (17)
bilag 106 (kommenteret dagsorden)
2. Rådsmøde nr. 3576 (økonomi og finans
budget) den 17. november
2017
Forelæggelse ved finansministeren
EUU alm. del (17)
bilag 106 (kommenteret dagsorden)
L
3. Eventuelt
Den 9. november 2017
Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1-2 nævnte
møder.
Praktiske oplysninger:
Hvor intet andet er angivet, afholdes Europaudvalgets ordinære møder for åbne døre. Tilmelding
for tilhørere skal ske
senest kl. 12.00 dagen inden mødet
ved Europaudvalgets sekretariat
(europaudvalget@ft.dk; tlf. +45 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning.
Anvendte forkortelser:
FF =Forventet forhandlingsoplæg
FO =Forhandlingsoplæg
FL =Forventet lukket behandling
L
=Lukket behandling
Yderligere information: www.euo.dk/dagsorden
188
EUU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 166: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 10/11-17
Rådsmøde nr. 3574 (udenrigsanliggender
forsvar) den 13. november
2017
1. Den sikkerheds-
og forsvarspolitiske implementering af EU’s Globale
Strategi
Politisk drøftelse/rådskonklusioner
Rådsmøde 3574
bilag 3 (samlenotat side 2)
EUU alm. del (16)
bilag 805 (udvalgsmødereferat side 1072,
senest behandlet i EUU 11/5-17)
2. EU-NATO-samarbejde
Status
Rådsmøde 3574
bilag 3 (samlenotat side 6)
EUU alm. del (16)
bilag 805 (udvalgsmødereferat side 1073,
senest behandlet i EUU 11/5-17)
3. Eventuelt
4. Siden sidst
Dagsordenspunkterne 1 og 2 hører under Udenrigsministeriets og
Forsvarsministeriets ressort.
189
EUU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 166: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 10/11-17
Rådsmøde nr. 3576 (økonomi og finans
budget) den 17. november
2017
1. EU's 2018-budget
Politisk enighed
KOM (2017) 0400, KOM (2017) 0615
Rådsmøde 3576
bilag 1 (samlenotat)
EUU alm. del (16)
bilag 895 (udvalgsmødereferat side 1337
FO, forhandlingsoplæg forelagt EUU 14/6-17)
2. Eventuelt
3. Siden sidst
Dagsordenspunkt 1 hører under Finansministeriets ressort.
190