Europaudvalget 2017-18
EUU Alm.del Bilag 402
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Bilag
1
Sagsnummer
2018-4
Kontor
EKN
19. februar 2018
ORIENTERENDE NOTAT
Godkendelse og afvisning af salgsfremmeprogrammer
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Miljø- og Fø-
devareministeriets orienterede notat vedrørende komitéafstemninger i
2017 om godkendelse og afvisning af salgsfremmeprogrammer i henhold
til Rådets forordning (EF) nr. 1144/2014 (komitésag).
Anders Samuelsen