Europaudvalget 2017-18
EUU Alm.del Spørgsmål 19
Offentligt
1816279_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Justitsministeren
10. november 2017
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
EUU alm. del
Spørgsmål 19
Hvad er ministerens holdning til tidligere chef i New Scotland Yard Richard
Waltons kommentar: “The Islamic State of Iraq and the Levant, meanwhile, is
exploiting weaknesses across Europe – porous borders, free movement of fi-
rearms, limited police engagement with minority communities, little joined up
intelligence – which need addressing urgently to prevent the next attacks.” (“
Being in the EU doesn't keep us safe from terrorists”, The Telegraph, den 26.
februar 2016)? Herunder bedes ministeren redegøre for, hvad EU vil gøre ud
over at sammenkøre data via Quest for at sikre, at afviste asylansøgere ikke
tager på såkaldt asyl-shopping i EU. Ministeren bedes i svaret opgøre antallet
af afviste asylansøgere for årene 2015-2017 i EU-28.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kenneth Kristensen Berth (DF).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Kenneth.Kristen-
sen.Berth@ft.dk og til lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Erik Christensen
formand
Kopi til udenrigsministeren
1/1