Europaudvalget 2017-18
EUU Alm.del Spørgsmål 5
Offentligt
1811840_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Justitsministeren
2. november 2017
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
EUU alm. del
Spørgsmål 5
Kan det oplyses, hvor mange gange Danmark har anmodet andre EU-lande
om oplysninger om tidligere straffedomme via ECRIS-systemet i perioden
2012-2016? Besvarelsen bedes angive fordelingen af henholdvis EU-borgere
og tredjelandsstatsborgere.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jan E. Jørgensen (V).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Jan.E@ft.dk og til lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Erik Christensen
formand
Kopi til udenrigsministeren
1/1