Europaudvalget 2017-18
EUU Alm.del
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Sagsnummer
1
2017-108
EKN
4. december 2017
SVAR PÅ UDVALGSSPØRGSMÅL
Quest-søgedatabasen
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Justitsministe-
riets besvarelse af spørgsmål 17 ad EUU alm. del af 10. november 2017
vedrørende Quest-søgedatabasen.
Anders Samuelsen