B 40 Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 31 af 16. november 2017 om køb af nye kampfly tilbage fra Finansudvalget.
Udvalg: Forsvarsudvalget
Samling: 2017-18
Status: Forkastet

Spørgsmål 8

Af:
Eva Flyvholm (EL)
Til:
forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V)
Dato:
04-12-2017
Samling:
2017-18
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Støjen fra flyvningerne forventes at ville overstige grænseværdien i et område tæt på flyvestationens startbane. Det forventes som udgangspunkt at berøre i størrelsesordenen 10-15 landejendomme, jf. de seneste beregninger. På det foreliggende grundlag bliver der forventeligt tale om ekspropriation, men det afhænger af de endelige støjberegninger. Men der er på nuværende tidspunkt hverken afsat penge til miljøberegninger eller fortaget nogle miljøberegninger. Det vil både have konsekvenser for miljøet, husdyrproduktionerne og mennesker omkring Flyvestation Skrydstrup, fordi der vil blive en forøget forurening og støjbelastning. Hvorfor har ministeriet på nuværende tidspunkt ikke lavet miljøberegninger?

Endeligt svar

Dokumentdato:
06-12-2017
Modtaget:
06-12-2017
Omdelt:
07-12-2017

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik