Europaudvalget 2017-18
KOM (2016) 0861 Bilag 7
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Sagsnummer
1
2017-108
EKN
23. november 2017
SAMLENOTAT
El-markedsdesignpakken
Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg den 1. december
2017 vedlægges Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets samlenotat
vedrørende El-markedsdesignpakken.
Anders Samuelsen