Europaudvalget 2017-18
KOM (2016) 0864 Bilag 9
Offentligt
1829545_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Udvalgets medlemmer
6. december 2017
Beslutningsreferat fra møde i Europaudvalget fredag den 1. december
2017 vedrørende KOM (2016) 0861
Forslag til FORORDNING om det
indre marked for elektricitet
På mødet forelagde regeringen Europaudvalget et forhandlingsoplæg vedrø-
rende den sag på Europaudvalgets dagsorden, der er nævnt nedenfor. Det er
anført, hvilke partier der ytrede sig imod forhandlingsoplægget.
Pkt. 6. El-markedsdesignpakken
a) Forordningsforslag om det indre marked for elektricitet
Tidlig forelæggelse
KOM (2016) 0861
Enhedslisten og Alternativet ytrede sig imod forhandlingsoplægget.
b) Direktivforslag om fælles regler for det indre marked for elektricitet
Tidlig forelæggelse
KOM (2016) 0864
Enhedslisten og Alternativet ytrede sig imod forhandlingsoplægget.
c) Forordningsforslag om beredskab i elsektoren (elforsyningssikkerhedsfor-
slaget)
Tidlig forelæggelse
KOM (2016) 0862
Enhedslisten ytrede sig imod forhandlingsoplægget.
Øvrige beslutningsreferater fra samme møde: Rådsmøde 3582
bilag 2, KOM (2016) 0861
bilag 9, KOM (2016) 0862
bilag 8, KOM (2016) 0863
bilag 8
1/2
kom (2016) 0864 - Bilag 9: Beslutningsreferat vedr. El-markedsdesignpakken
d) Forordningsforslag om oprettelse af et EU-agentur for samarbejde mellem
energireguleringsmyndigheder (ACER)
Tidlig forelæggelse
KOM (2016) 0863
Enhedslisten ytrede sig imod forhandlingsoplægget.
2/2