Europaudvalget 2017-18
KOM (2017) 0385 Bilag 2
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Bilag
1
Sagsnummer
2017-108
Kontor
EKN
20. november 2017
REVIDERET GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT
Oprettelse af programmet Et Kreativt Europa
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Kulturmini-
steriets reviderede grund- og nærhedsnotat vedrørende forslag til Eu-
ropa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU)
nr. 1295/2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-
2020), KOM (2017) 0385.
Materialet sendes tillige til Folketingets Kulturudvalg.
Anders Samuelsen