Europaudvalget 2017-18
KOM (2017) 0493 Bilag 2
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Sagsnummer
1
2017-108
EKN
9. november 2017
SAMLENOTAT
Indledning af forhandlinger om en konvention om en multilateral
investeringsdomstol
Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg den 17. november
2017
dagsordenspunkt vedr. indledning af forhandlinger om en kon-
vention om en multilateral investeringsdomstol, KOM (2017) 0493 -
vedlægges Udenrigsministeriets samlenotat.
Anders Samuelsen