Europaudvalget 2017-18
KOM (2017) 0567 Bilag 2
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Bilag
1
Sagsnummer
2018-4
Kontor
EKN
9. januar 2018
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT
Foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde ved-
rørende merværdiafgift
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Skatteministe-
riets grund- og nærhedsnotat vedrørende ændret forslag til Rådets for-
ordning om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår
foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde vedrørende
merværdiafgift, KOM (2017) 0706.
Notatet er ligeledes sendt til Folketingets Skatteudvalg.
Anders Samuelsen