Europaudvalget 2017-18
KOM (2017) 0676 Bilag 1
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Bilag
1
Sagsnummer
2017-108
Kontor
EKN
19. december 2017
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT
Fastsættelse af præstationsnormer for nye person- og varebiler
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Energi-, For-
synings- og Klimaministeriets grund- og nærhedsnotat vedrørende for-
slag om fastsættelse af præstationsnormer for nye person- og varebilers
emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe
CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer, KOM
(2017) 0676.
Anders Samuelsen