Europaudvalget 2017-18
KOM (2017) 0790 Bilag 1
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Bilag
1
Sagsnummer
2018-4
Kontor
EKN
27. februar 2018
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT
Tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Erhvervsmi-
nisteriets grund- og nærhedsnotat vedrørende Kommissionens forslag til
Europa-Parlamentets og Rådets forordning og direktiv om tilsynsmæs-
sige krav til investeringsselskaber, KOM (2017) 0790 og KOM (2017)
0791.
Anders Samuelsen