Europaudvalget 2017-18
KOM (2018) 0110 Bilag 1
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Bilag
1
Sagsnummer
2018-4
Kontor
EKN
19. april 2018
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT
Distribution af investeringsfonde
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Erhvervsmi-
nisteriets grund- og nærhedsnotat vedrørende Kommissionens forslag til
Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/65/
EU (UCITS) og direktiv 2011/61/EU (FAIF) for så vidt angår distribu-
tion af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne, KOM (2018)
0092, og forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om lettere
distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne og om
ændring af forordning, 2013/345/EU og 2013/346/EU, KOM (2018)
0110.
Anders Samuelsen