Europaudvalget 2017-18
KOM (2018) 0269 Bilag 1
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Bilag
1
Sagsnummer
2018-4
Kontor
EKN
22. juni 2018
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT
Engagement. Netværk. Mobilisering: En ny EU-strategi for unge
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Undervisnings-
ministeriets grund- og nærhedsnotat vedrørende Engagement. Netværk.
Mobilisering: En ny EU-strategi for unge, KOM (2018) 0269.
Anders Samuelsen