Europaudvalget 2017-18
KOM (2018) 0331 Bilag 1
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Bilag
1
Sagsnummer
2018-4
Kontor
EKN
4. juli 2018
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT
Fremme af brugen af SMV-vækstmarkeder
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Erhvervsmi-
nisteriets grund- og nærhedsnotat vedrørende Kommissionens forslag til
forordning om ændring af forordning 596/2014/EF (markedsmisbrugs-
forordningen) og 1129/2017 (prospektforordningen) om fremme af bru-
gen af SMV-vækstmarkeder, KOM (2018) 0331.
Anders Samuelsen