Europaudvalget 2017-18
KOM (2018) 0390 Bilag 1
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Sagsnummer
2018-4
EKN
12. juli 2018
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Udenrigsmi-
nisteriets grund- og nærhedsnotat vedrørende forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og Fiske-
rifond og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 508/2014, KOM (2018) 0390.
Anders Samuelsen