Europaudvalget 2017-18
KOM (2018) 0474 Bilag 1
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Bilag
1
Sagsnummer
2018-4
Kontor
EKN
28. juni 2018
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT
Instrument for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af
Fonden for Integreret Grænseforvaltning
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Skatteministe-
riets grund- og nærhedsnotat vedrørende forslag til Europa-Parlamentets
og Rådets forordning om instrument for finansiel støtte til toldkontrol-
udstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning,
KOM(2018) 0474.
Anders Samuelsen