UDKAST TIL RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om godkendelse af Europols indgåelse af aftalen om operationelt og strategisk samarbejde mellem Danmark og Europol

UDKAST TIL RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europol) indgåelse af aftalen om operationelt og strategisk samarbejde mellem Kongeriget Danmark og Europol

Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til afgørelse/beslutning

CNS (2017) 0803.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
20.03.2017
Dokumenttype:
Forslag til afgørelse/beslutning
Procedurenummer:
CNS/2017/0803
Retsgrundlag:
Afgørelse 2009/371/RIA, Afgørelse 2009/934/RIA, Afgørelse 2009/935/RIA
EU's databaser om forslaget
Titel Dato Status Dokumenttype Nummer
Spm. om, hvorvidt det var tiltænkt - forud for Danmarks særaftale med Europol, at de hjemmeværnsfolk, som hjælper dansk politi med grænsekontrollen, skulle have haft adgang til at benytte Europols QUEST-system, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 22.11.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 68

2018-19 (1. samling)

Spm. om, hvordan det kunne gå til, at Europol ved en fejl den 17. oktober uden varsel de facto lukkede for dansk politis søgeadgang til Europols database EIS, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 22.11.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 69

2018-19 (1. samling)

Spm. om, på hvilket niveau i Europol det blev besluttet at lukke for dansk politisk søgeadgang til Europols database EIS, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 22.11.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 70

2018-19 (1. samling)

Spm. om, hvilke konkrete kategorier af oplysninger dansk politi ville have haft adgang til via dansk politis analyseplatform POL-INTEL, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 22.11.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 71

2018-19 (1. samling)

Spm. om antallet af opslag i Europols registre dansk politi har foretaget eller anmodet om fra 2014, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 24.09.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 407

2017-18

Spm. om, hvor mange gange det har hæmmet eller forsinket en efterforskning, at dansk politi har mistet adgang til direkte søgning i Europols registre, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 24.09.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 408

2017-18

Spm. om, hvorvidt Schweiz på et rådsmøde for Retlige og Indre anliggender d. 14 september 2017 ytrede ønske om, at Schweiz får direkte søgeadgang til Europols kriminalregister EIS, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 28.08.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 331

2017-18

Spm. om, hvorvidt EU har afvist en anmodning fra Schweiz om at få direkte søgeadgang til Europols database EIS til den schweiziske anti-terror-enhed, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 31.05.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 227

2017-18

Spm. om, hvad Danmark har foretaget sig for at bakke op den schweiziske anmodning om direkte søgeadgang til EIS, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 31.05.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 228

2017-18

Spm. om schengenlande, som ikke er medlem af Europol, der har ytret ønske om at få direkte søgeadgang til Europols databaser, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 31.05.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 229

2017-18

Spm. om, hvordan danske betjente ved grænsen indtil den 1. november 2017 kunne foretage søgninger i Europols databaser, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 23.04.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 134

2017-18

Spm. om, hvor mange gange dansk politi søgte i Europols informationssystem (EIS) i 1. kvartal af 2018, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 03.04.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 110

2017-18

Spm. om, hvor mange gange dansk politi søgte i Europols informationssystem (EIS) i 4. kvartal af 2017, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 03.01.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 58

2017-18

Spm. om schengenlande, som ikke er medlem af Europol, der har ytret ønske om at få adgang til Europols nye QUEST-system, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 22.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 56

2017-18

Spm. om forsinkelser ved fremskaffelse af oplysninger i forbindelse med Europol, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 22.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 57

2017-18

Spm. om, hvorvidt logningsregler også gælder Europol Information System, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 04.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 40

2017-18

Spm. om ministerens talepapir fra samrådet t samrådet den 28/11-17 om rapporter fra EU og EUROPOL vedr. IP-kriminalitet, til justitsministeren 28.11.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

REU alm. del

Spørgsmål 207

2017-18

Spm. om, hvorvidt det er korrekt, at danske betjente ved grænsen siden 31/10-17 har haft adgang til at søge i dele af Europols registre via en app, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 21.11.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 28

2017-18

Spm. om, hvorvidt den nye Europol-aftale skaber forsinkelser for danske betjente i forbindelse med indhentning af oplysninger, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 21.11.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 29

2017-18

Spm. om, hvor mange gange dansk politi søgte i Europols informationssystem (EIS) i de fire kvartaler af 2016 og de første tre kvartaler 2017, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 21.11.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 30

2017-18

Spm. om, hvorvidt ministeren kan bekræfte, at danske betjente på gade ikke kan søge oplysninger via app på smartphone, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 21.11.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 31

2017-18

Spm. om, hvilke oplysninger dansk politi ville have gjort tilgængelige for de øvrige EU-medlemslande ved søgninger i Europols database via QUEST, såfremt Danmark havde været med i pilotprojekt om QUEST, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 21.11.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 32

2017-18

Spm. om, hvorvidt danske politi kan få adgang til at søge oplysninger via app i SIS II eller Interpols FIND-system, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 21.11.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 33

2017-18

Spm. om, hvorvidt personer, der er blevet efterlyst i EIS også bliver efterlyst via SIS II, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 21.11.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 34

2017-18

Spm. om ministerens holdning til, at dansk politi skal kunne bruge Quest-søgedatabasen fra Europol til at finde terrormistænkte, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 10.11.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 15

2017-18

Spm. om, hvilke lande der deltager i Europol-samarbejdet, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 10.11.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 16

2017-18

Spm., om en sammenhæng mellem flygtningestrømmen på 1,24 millioner mennesker til EU i 2015, og at myndighederne i 2015 foretog 633.639 søgninger i EIS (Europol Information System), til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 10.11.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 17

2017-18

Spm., om, hvorvidt Europols arbejdsområde er kampen mod alvorlig organiseret kriminalitet, for eksempel terrorisme, hvidvaskning af penge, narkohandel, menneskehandel, børneporno og cyberkriminalitet, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 10.11.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 18

2017-18

Spm., om, hvad EU vil gøre ud over at sammenkøre data via Quest for at sikre, at afviste asylansøgere ikke tager på såkaldt asyl-shopping i EU, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 10.11.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 19

2017-18

Spm., om en ny Quest-app ikke registrerer eller på anden måde logger brugeren af appen, således at data ikke efterfølgende kan misbruges af EU til at tvinge medlemslandene til at påtage sig en asylbehandling efter Dublinreglerne, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 10.11.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 20

2017-18

Spm., om adgangen til Quest for danske betjente, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 17.10.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 3

2017-18

Titel Dato Dokumenttype Nummer
Invitation til Europol JPSG-møde 23-24/9-19 i Bruxelles 06.08.2019 Meddelelse

EUU alm. del

Bilag 91

2018-19 (2. samling)

Fortroligt dokument 05.07.2019 Notat

EUU alm. del

Bilag 58

2018-19 (2. samling)

Internt dokument 26.06.2019 Notat

EUU alm. del

Bilag 22

2018-19 (2. samling)

Fortroligt dokument 21.03.2019 Referat

EUU alm. del

Bilag 548

2018-19 (1. samling)

Fortroligt dokument 13.03.2019 Referat

EUU alm. del

Bilag 507

2018-19 (1. samling)

Fortroligt dokument 12.03.2019 Referat

EUU alm. del

Bilag 502

2018-19 (1. samling)

Internt dokument 19.02.2019 Notat

EUU alm. del

Bilag 433

2018-19 (1. samling)

Fortroligt dokument 05.02.2019 Referat

EUU alm. del

Bilag 398

2018-19 (1. samling)

Internt dokument 05.02.2019 Notat

EUU alm. del

Bilag 400

2018-19 (1. samling)

Fortroligt dokument 24.01.2019 Referat

EUU alm. del

Bilag 344

2018-19 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 14/12-18 24.01.2019 Referat

EUU alm. del

Bilag 345

2018-19 (1. samling)

Invitation til møde i Europols parlamentariske kontrolgruppe (JPSG) 24-25/2-19 15.01.2019 Meddelelse

EUU alm. del

Bilag 299

2018-19 (1. samling)

Spm. om, hvorvidt det var tiltænkt - forud for Danmarks særaftale med Europol, at de hjemmeværnsfolk, som hjælper dansk politi med grænsekontrollen, skulle have haft adgang til at benytte Europols QUEST-system, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 22.11.2018 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 68

2018-19 (1. samling)

Spm. om, hvordan det kunne gå til, at Europol ved en fejl den 17. oktober uden varsel de facto lukkede for dansk politis søgeadgang til Europols database EIS, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 22.11.2018 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 69

2018-19 (1. samling)

Spm. om, på hvilket niveau i Europol det blev besluttet at lukke for dansk politisk søgeadgang til Europols database EIS, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 22.11.2018 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 70

2018-19 (1. samling)

Spm. om, hvilke konkrete kategorier af oplysninger dansk politi ville have haft adgang til via dansk politis analyseplatform POL-INTEL, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 22.11.2018 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 71

2018-19 (1. samling)

Kopi af brev og redegørelse til Folketingets Retsudvalg om status over dansk politis situation i forhold til Europol 26.10.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 72

2018-19 (1. samling)

Fortroligt dokument 05.10.2018 Referat

EUU alm. del

Bilag 12

2018-19 (1. samling)

Internt dokument 28.09.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 1011

2017-18

Spm. om antallet af opslag i Europols registre dansk politi har foretaget eller anmodet om fra 2014, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 24.09.2018 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 407

2017-18

Spm. om, hvor mange gange det har hæmmet eller forsinket en efterforskning, at dansk politi har mistet adgang til direkte søgning i Europols registre, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 24.09.2018 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 408

2017-18

Internt dokument 05.09.2018 Diverse

EUU alm. del

Bilag 940

2017-18

Spm. om, hvorvidt Schweiz på et rådsmøde for Retlige og Indre anliggender d. 14 september 2017 ytrede ønske om, at Schweiz får direkte søgeadgang til Europols kriminalregister EIS, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 28.08.2018 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 331

2017-18

Kopi af REU alm. del - svar på spm. 910 om, hvilken tilknytning Danmark har til Europols Antiterror Center, fra justitsministeren 27.08.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 936

2017-18

Invitation til 3. møde i den fælles parlamentariske kontrolgruppe vedr. Europol (Europol JPSG) den 24.-25. september 2018 14.08.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 890

2017-18

Fortroligt dokument 04.06.2018 Referat

EUU alm. del

Bilag 724

2017-18

Spm. om, hvorvidt EU har afvist en anmodning fra Schweiz om at få direkte søgeadgang til Europols database EIS til den schweiziske anti-terror-enhed, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 31.05.2018 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 227

2017-18

Spm. om, hvad Danmark har foretaget sig for at bakke op den schweiziske anmodning om direkte søgeadgang til EIS, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 31.05.2018 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 228

2017-18

Spm. om schengenlande, som ikke er medlem af Europol, der har ytret ønske om at få direkte søgeadgang til Europols databaser, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 31.05.2018 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 229

2017-18

Internt dokument 04.05.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 633

2017-18

Spm. om, hvordan danske betjente ved grænsen indtil den 1. november 2017 kunne foretage søgninger i Europols databaser, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 23.04.2018 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 134

2017-18

Spm. om, hvor mange gange dansk politi søgte i Europols informationssystem (EIS) i 1. kvartal af 2018, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 03.04.2018 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 110

2017-18

Fortroligt dokument 23.03.2018 Referat

EUU alm. del

Bilag 527

2017-18

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 2/3-18 23.03.2018 Referat

EUU alm. del

Bilag 528

2017-18

EU-note om Europols flerårige arbejdsprogram 2019-2021 01.03.2018 EU note

EU-note

E 18

2017-18

Internt dokument 28.02.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 440

2017-18

Materiale til 2. møde i den fælles parlamentariske kontrolgruppe vedr. Europol (Europol JPSG) den 18-19. marts 2018 i Sofia, Bulgarien 21.02.2018 Meddelelse

REU alm. del

Bilag 180

2017-18

Invitation til 2. møde i den fælles parlamentariske kontrolgruppe vedr. Europol (Europol JPSG) den 18.-19. marts 2018 29.01.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 334

2017-18

Spm. om, hvor mange gange dansk politi søgte i Europols informationssystem (EIS) i 4. kvartal af 2017, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 03.01.2018 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 58

2017-18

Spm. om schengenlande, som ikke er medlem af Europol, der har ytret ønske om at få adgang til Europols nye QUEST-system, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 22.12.2017 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 56

2017-18

Spm. om forsinkelser ved fremskaffelse af oplysninger i forbindelse med Europol, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 22.12.2017 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 57

2017-18

Spm. om, hvorvidt logningsregler også gælder Europol Information System, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 04.12.2017 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 40

2017-18

Spm. om ministerens talepapir fra samrådet t samrådet den 28/11-17 om rapporter fra EU og EUROPOL vedr. IP-kriminalitet, til justitsministeren 28.11.2017 Udvalgsspørgsmål

REU alm. del

Spørgsmål 207

2017-18

Internt dokument 23.11.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 167

2017-18

Internt dokument 23.11.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 171

2017-18

Spm. om, hvorvidt det er korrekt, at danske betjente ved grænsen siden 31/10-17 har haft adgang til at søge i dele af Europols registre via en app, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 21.11.2017 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 28

2017-18

Spm. om, hvorvidt den nye Europol-aftale skaber forsinkelser for danske betjente i forbindelse med indhentning af oplysninger, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 21.11.2017 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 29

2017-18

Spm. om, hvor mange gange dansk politi søgte i Europols informationssystem (EIS) i de fire kvartaler af 2016 og de første tre kvartaler 2017, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 21.11.2017 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 30

2017-18

Spm. om, hvorvidt ministeren kan bekræfte, at danske betjente på gade ikke kan søge oplysninger via app på smartphone, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 21.11.2017 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 31

2017-18

Spm. om, hvilke oplysninger dansk politi ville have gjort tilgængelige for de øvrige EU-medlemslande ved søgninger i Europols database via QUEST, såfremt Danmark havde været med i pilotprojekt om QUEST, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 21.11.2017 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 32

2017-18

Spm. om, hvorvidt danske politi kan få adgang til at søge oplysninger via app i SIS II eller Interpols FIND-system, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 21.11.2017 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 33

2017-18

Spm. om, hvorvidt personer, der er blevet efterlyst i EIS også bliver efterlyst via SIS II, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 21.11.2017 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 34

2017-18

Spm. om ministerens holdning til, at dansk politi skal kunne bruge Quest-søgedatabasen fra Europol til at finde terrormistænkte, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 10.11.2017 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 15

2017-18

Spm. om, hvilke lande der deltager i Europol-samarbejdet, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 10.11.2017 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 16

2017-18

Spm., om en sammenhæng mellem flygtningestrømmen på 1,24 millioner mennesker til EU i 2015, og at myndighederne i 2015 foretog 633.639 søgninger i EIS (Europol Information System), til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 10.11.2017 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 17

2017-18

Spm., om, hvorvidt Europols arbejdsområde er kampen mod alvorlig organiseret kriminalitet, for eksempel terrorisme, hvidvaskning af penge, narkohandel, menneskehandel, børneporno og cyberkriminalitet, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 10.11.2017 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 18

2017-18

Spm., om, hvad EU vil gøre ud over at sammenkøre data via Quest for at sikre, at afviste asylansøgere ikke tager på såkaldt asyl-shopping i EU, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 10.11.2017 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 19

2017-18

Spm., om en ny Quest-app ikke registrerer eller på anden måde logger brugeren af appen, således at data ikke efterfølgende kan misbruges af EU til at tvinge medlemslandene til at påtage sig en asylbehandling efter Dublinreglerne, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 10.11.2017 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 20

2017-18

Kopi af REU alm. del - svar på spm. 896 om oversendelse af al korrespondance, som har været imellem Justitsministeriet og Rigspolitiet vedrørende vurderingen af samarbejdsaftalen mellem Danmark og Europol, fra justitsministeren 08.11.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 107

2017-18

Fortroligt dokument 07.11.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 101

2017-18

Internt dokument 25.10.2017 EU note

EU-note

E 4

2017-18

Spm., om adgangen til Quest for danske betjente, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 17.10.2017 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 3

2017-18

Brev og redegørelse af 16/10-17 til Folketingets Retsudvalg om status over dansk politis situation i forhold til Europol. 16.10.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 52

2017-18

Internt dokument 12.10.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 42

2017-18

Fortroligt dokument 05.10.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 15

2017-18

Internt dokument 14.09.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 896

2016-17

Kopi af REU alm. del - svar på spm. 846 om talepapir fra samrådet den 22/8-17 om Europol aftalen, fra justitsministeren 08.09.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 879

2016-17

Internt dokument 07.09.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 874

2016-17

Internt dokument 04.09.2017 Diverse

EUU alm. del

Bilag 873

2016-17

Internt dokument 12.06.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 733

2016-17

Internt dokument 27.04.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 596

2016-17

Den danske udgave af udkastet til en aftale mellem Danmark og Europol om operativt og strategisk samarbejde 25.04.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 591

2016-17

Internt dokument 06.04.2017 Diverse

EUU alm. del

Bilag 564

2016-17

Orienterende brev om forslag til lov om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) 27.03.2017 Notat

EUU alm. del

Bilag 516

2016-17

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik