Europaudvalget 2017
KOM (2017) 0074
Offentligt
1728353_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 8.2.2017
COM(2017) 74 final
ANNEX 1
BILAG
til
RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET
EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET
Niende rapport om omfordeling og genbosætning
DA
DA
kom (2017) 0074 - Ingen titel
1728353_0002.png
Bilag 1: Omfordelinger fra Grækenland pr. 7. februar 2016
Medlemsstat
Østrig
2
Belgien
Bulgarien
Kroatien
Cypern
Tjekkiet
Estland
Finland
Frankrig
Tyskland
Ungarn
Island
Irland
Letland
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Malta
Nederlandene
Norge
Polen
Portugal
Rumænien
Slovakiet
Slovenien
Spanien
Sverige
3
Schweiz
Formelt tilsagn
1
Faktisk omfordelt
Retligt fastsatte tilsagn, jf.
Rådets afgørelser
1491
465
260
40
95
30
227
840
3 770
2 740
177
29
10
55
12
87
560
2 445
1 342
2415
831
594
181
1655
204
1 299
12 599
17 209
988
494
319
10
500
210
67
1 150
430
65
1 230
1 022
30
135
750
280
188
10
229
164
34
939
204
240
295
420
309
78
3 797
4 321
690
523
9
101
600
1 778
2 572
652
349
6 647
2 378
450
78
I ALT
15 329
8 766
63 302
1
2
3
Oplyst via DubliNet, jf. artikel 5, stk. 2, i Rådets afgørelse.
Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/408 af 10.3.2016 om midlertidig suspension af omfordelingen af 30 % af de ansøgere, som
er fordelt til Østrig i henhold til afgørelse (EU) 2015/1601 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på
området international beskyttelse.
Rådets afgørelse (EU) 2016/946 af 9.6.2016 om indførelse af midlertidige foranstaltninger til fordel for Sverige på området international
beskyttelse i henhold til artikel 9 i afgørelse (EU) 2015/1523 og artikel 9 i afgørelse (EU) 2015/1601 om midlertidige foranstaltninger til
fordel for Italien og for Grækenland på området international beskyttelse.
2